Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ruimte en Milieu: Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
Geplaatst op Donderdag 15 januari @ 20:48:50 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Ruimte en Milieu
Beste mensen,


Vrijdag 17 april was een bijzondere dag. Het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen was bijna niet te geloven. Wat waren we blij en dankbaar met deze uitspraak. Velen hebben er aan bijgedragen om dit te bewerkstelligen. Nogmaals onze hartelijke dank hiervoor.
De politiek heeft geluisterd naar de (Zeeuwse) bevolking en respect getoond voor hun argumenten. Den Haag is een stapje naderbij gekomen.

Naar aanleiding van dit kabinetsbesluit is een debat aangevraagd in de Tweede Kamer. Velen van ons willen dat graag bijwonen. Helaas is het nu voor de zoveelste keer uitgesteld.

Het debat in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit inzake het Natuurherstel Westerschelde is uitgesteld naar de 1e week van september .


Actie in Breskens.
Aanstaande dinsdag 30 juni, aanvang 19.30 uur wordt  op het Veerplein in Breskens een informatiemarkt gehouden over project Waterdunen. Het comit? Waterdunen Nee zal daarbij aanwezig zijn met een infostand en er wordt actie gevoerd met trekkers.

“Red onze Polders” is daar ook bij aanwezig.  Carpooling vanaf busstation Terneuzen vertrek 18.15 uur.

Kom ook naar Breskens en laat horen dat het een taboe is om goede landbouwgrond onder zout water te zetten, dat het een taboe is om de afspraak voor vrijwillige grondverwerving om te zetten in onteigening.
Namens het actiecomit? tegen ontpolderen langs de Westerschelde “Red onze Polders”

Nout en Magda de Feijter
 


ACTIECOMIT? “RED ONZE POLDERS”    .
secr. Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslagvrijdag 17 april 2009
: Ontpoldering GAAT NIET door !
Democratie op z'n best !

Alternatief-voor-ontpoldering-kost-200-miljoen
Verburg: ontpoldering wordt niet opgelegd
Agrarisch Dagblad : Ontpoldering van de baan
hedwigepolder_gered
radio1 hedwigepolder-niet-onder-water
Kabinet-luistert-naar-Zeeland=====================================================
Natuur- en milieuverenigingen maken meer kapot dan je lief is !
Die hebben blijkbaar nooit gehoord van klimaatverandering en zeespiegelstijging ;-)
En dat noemen ze democratie, als 2% van de bevolking bepaalt wat de andere 98% moet doen !!!???
250.000 Zeeuwen versus 1100 ZMF'ers
In 2010 zijn er weer gemeenteraadsverkiezingen, dus de partijen willen Uw stem, stuur Uw partij (welke maakt niet uit) een brief,kaartje,email dat je niet op hen stemt als ze voor ontpoldering zijn of er niks tegen doen, en dat ze ook tegen subsidie geven aan ZMf of andere natuur- en milieuverenigingen moeten zijn. Dat is geen chantage, dat noemen ze nou democratie als 2% doet wat 98% van de bevolking wil!
Dat helpt !!

Zie ook Het Forum van Nederland
Zie ook: Niet de Zeeuwen maar de Belgen zijn schatplichtig (Kees Slager-Trouw 29-10-2008)
 
Zeeuwen zijn in-polderaars, geen ont-polderaars!
Boeren en burgers hebben gezorgd dat er nog natuur is, niet de groene mafia.
Waar zij komen verdwijnt zelfs de natuur en diversiteit. Zie PCCC rapport van 2006.

Zo zag het eruit 800nC

En zo rond 1300nC


(opent in nieuw venster-grote kaart)


Zie ook de site over weervisserij.

 

Moeten we meer dan 700 jaar arbeid en geld opgeven? Niet voor de natuur maar voor een
stelletje beterweters, die er een dikbelegde boterham aan over willen houden?

meer over de geschiedenis van de Schelde.

(toegevoegd door redactie GK)
 
Redactie: Zie ook onze eerdere artikelen over de wurggreep van de groene maffia op Zeeland.

NIEUWSBRIEF     12 juni 2009
                           
Betreft:   Wijziging datum naar week 27 ,   29 juni-3 juli.
               
Beste mensen,


Zoals u wellicht vernomen heeft, zal er een debat gehouden worden in de Tweede Kamer over het kabinetsbesluit om niet te ontpolderen en over de voortgang van het natuurherstel in de Westerschelde.

Het actiecomit? is van mening dat we het debat moeten bijwonen ter ondersteuning van onze politieke medestanders.
We willen weer met een volle bus naar Den Haag reizen om het debat te volgen.

Het debat staat nu gepland voor week 27, de week van 29 juni.
Pas vrijdag 26 juni  wordt bekend op welke dag het debat gehouden zal worden.
Om toch van start te gaan, willen wij vragen om ons zo spoedig mogelijk te laten weten of u mee wilt gaan.
Vrijdag 26 juni kunnen wij u dan bericht sturen over de juiste datum en vertrektijden.

Graag bij opgave vermelden:
aantal personen
uw naam
telefoonnummer en mobiel nummer
welke dagen u kunt:
 maandag 29 juni - dinsdag 30 juni – woensdag 1 juli – donderdag  2 juli – vrijdag 4 juli.

Opgave versturen naar:
Magda de Feijter  telefoon 0115 431718. mail eendragt@ziezo.biz 
Kees de Broekert telefoon 0113 639395
Willy Dobbelaer telefoon 0114 313916 mail wencdobbelaer@orange.nl

Graag nog even een berichtje ook al hebt u zich al opgegeven voor volgende week.

Graag tot ziens,

Nout en Magda de Feijter.-------------------------------------------------------------------------------------
Beste mensen,  Morgen, woensdag 8 april 2009 komt minister-president Jan-Peter Balkenende voor een werkbezoek naar Dow Chemical in Terneuzen.  Het actiecomit? vraagt u om daarheen te komen om kenbaar te maken dat ONTPOLDEREN NIET kan en mag gebeuren.  We verzamelen bij het busstation aan de sluizen te Terneuzen en vertrekken om 10.15 uur naar de plaats waar JP vertrekt.   Vriendelijke groeten Nout en Magda de Feijter  Op internet via netwerk .tv wordt een programma aangekondigd van maarten van rossum over cultuurlandschappen in nederland o.a ook in zuid-west nederland dit zou met dijkbouw te maken kunnen hebben het programma begint op 5maart wekelijks neem kennis
 Persbericht

 ZEEUWEN WEER MASSAAL NAAR DE HOORZITTING OVER ONTPOLDERING IN HET RAPPORT NIJPELS.

Donderdag 19 februari reizen vele Zeeuwen naar Den Haag om de hoorzitting van de vaste Kamercommissie van V&W bij te wonen.
Voorafgaande aan de hoorzitting wordt door de Stichting “De Levende Delta” en het actiecomit? “Red onze Polders” ruim 11.000 kaarten aangeboden met de vraag aan de minister-president en de vice premiers Verdedig de dijken, Houd Zeeland droog.

Vele mensen hebben getekend tijdens deze bliksemactie van enkele weken. De Zeeuwse bevolking is en blijft tegen ontpolderen van het agrarisch cultuurlandschap.

De kaarten worden aangeboden aan de voorzitter van de vaste Kamercommissie V&W om 9.30 uur in de Statenpassage van het Tweede Kamergebouw.
(Op onze vraag aan de minister-president om de kaarten in ontvangst te nemen, hebben wij geen antwoord ontvangen.)

Aanvang hoorzitting 10 uur, einde 14 uur.
Er rijdt een volle bus en velen gaan op eigen gelegenheid.
Namens Stichting “De Levende Delta”  J. Schuurman Hess tel 0113 600400 / 06 44916514.
Namens actiecomit? “Red onze Polders”  A. de Feijter, secr. Tel 0115 431718 / 06 54630428

 
Zaamslag 14 februari 2009

Aanstaande donderdag 19 februari wordt een hoorzitting gehouden over het rapport Nijpels inzake de Scheldeverdragen en het daaraan gekoppelde ontpolderen in Zeeland. Onderstaand punt lijkt ons van groot belang. Nederland wil goed nabuurschap, maar is de Vlaamse regering ook zo van goede wil?

Navorsingen in het dossier van het Vlaamse parlement geven aan dat ontpoldering van de Hedwigepolder t.b.v. natuurherstel Westerschelde een verborgen agenda heeft.

ONTPOLDERING HEDWIGEPOLDER HEEFT VERBORGEN AGENDA

Deze conclusie trekt het actiecomit? ‘Red onze polders’.
Het comit? heeft namelijk de beschikking gekregen over notulen van het Vlaamse parlement van 23 juni 2005, dus ruim voordat de Scheldeverdragen waarin de omstreden ontpoldering van de Hedwigepolder is opgenomen zijn getekend.

Steeds is beweerd dat ontpolderd moest worden omdat de natuur hersteld moet worden in de Westerschelde, los van de verdieping en uitbreiding van de haven van Antwerpen.

Uit de notulen blijkt het Vlaanderen juist om de Hedwigepolder is te doen omdat deze als natuurcompensatie kon dienen voor uitbreiding van de haven van Antwerpen. De polder ligt namelijk tegen dit havengebied aan.

Verder blijkt uit deze notulen dat Vlaanderen van de 80 miljoen euro wat het project kost, ook nog eens 40 miljoen van de EU ontvangt.

Het was dus niet voor niets dat de commissie Nijpels op de Hedwigepolder uitkwam omdat enkel daarvoor Vlaanderen wil betalen.


Zo is ook te verklaren dat, ondanks felle weerstand van de Provinciale Staten van Zeeland, de Eerste en Tweede Kamer en de Zeeuwen, Nijpels niet met aanvaardbare alternatieven is gekomen.

De overgrote meerderheid van de Kamerleden heeft zich steeds verzet tegen het ontpolderen en dit standpunt uitgedragen naar de Zeeuwse bevolking.

Aanstaande donderdag 19 februari worden diverse vertegenwoordigers uit de samenleving gehoord in de Tweede Kamer over hoe zij denken over ontpoldering.

Het comit? ziet maar ??n uitweg namelijk dat de verantwoordelijke bewindslieden met deze wetenschap als de wiedeweerga naar Vlaanderen afreizen om het verdrag aan te passen, het ontpolderen te schrappen en te kiezen uit ??n van de vele aangedragen alternatieven.

Minister Peeters heeft namelijk al in juli 2008 tegenover de Eerste Kamer toegezegd een alternatief voor de Hedwigepolder serieus en welwillend te zullen benaderen. “Laat hem nu maar de daad bij het woord voegen”, zo vindt het actiecomit?.

 
Namens het actiecomit? “Red onze Polders”,

A. de Feijter, secretaris

Actiecomit? “Red onze Polders”
secr. Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag
tel 0115 431718 / 06 54630428

ACTIECOMIT? “RED ONZE POLDERS”    .
secr. Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag

NIEUWSBRIEF     31 januari 2009                           

               
Beste mensen,

We willen ons laten horen, er is geen draagvlak voor ontpoldering in Zeeland.
Na de actie met stickers op vrachtwagens en de grandioze actie met kaarten, komt alweer de volgende actie en vragen wij u:

Kom naar de Hedwigepolder aanstaande vrijdag 6 februari 13.00 uur.
Om 13 uur planten daar een aantal Eerste en Tweede Kamerleden een boom als steunbetuiging tegen het omkappen van de bomen op het Belgische gedeelte van de Hedwigepolder en natuurlijk tegen het ontpolderen van de Hedwige.
De heren Slager, Koppejan, v.d.Staay, Polderman en mevrouw Nepp?rus hebben reeds toegezegd aanwezig te zullen zijn. De politici zullen daarbij in de gelegenheid gesteld worden  het woord voeren.
De locatie zal zijn aan het eind van de Hedwige, aan de zeedijk tussen radartoren en ezelstal.
Slechtweervoorziening is aanwezig.

Ga mee met de bus naar de hoorzitting in de Tweede Kamer op donderdag 19 februari
De Tweede Kamer houdt een hoorzitting over de uitkomst van het rapport Nijpels. Deze zitting willen we bijwonen. Volgens de agenda  aanvang 10.00 uur tot 14.00 uur. De agenda  kunt u vinden op www.tweedekamer.nl  vervolgens vergaderingen - commissie V&W.

Vertrektijden en opstapplaatsen:
6.00 uur  te Hulst – Stationsplein bij Brasserie De Halve Maan
6.30 uur  te Terneuzen – busstation bij de sluizen
7.00 uur  te Kapelle  - wegenwachtstation Vierwegen
7.30 uur  te Wouwse Tol.

Neem een lunchpakket mee.

Bij de ingang van de Tweede Kamer is controle. Neem paspoort mee.
Tassen, jassen enz  moeten in een kluisje ? € 1,00.

Opgave voor de busreis met vermelding van uw (mobiel) telefoonnummer tot 15 februari bij:
Annette Waverijn, tel. 0115 402868 of  mail:  annettewaverijn@hetnet.nl
Kees de Broekert, tel 0113 639395


Kent u transportbedrijven, die nog een grote sticker willen?
Er zijn nog stickers voor de vrachtwagens te verkrijgen bij
Annette Waverijn tel 0115 402868  en bij Willy Dobbelaer tel 0114 313916.

Aantal ingevulde kaarten graag doorgeven voor dinsdag,
tel 0115 431718 of mail eendragt@ziezo.biz

Graag vrijdag de kaarten inleveren bij de bomenplantdag in de Hedwige.

Vriendelijke groeten,
Nout en Magda de Feijter. 


PERSBERICHT. Nog 1 week tijd, tot 31 januari 2008 om de kaart in te vullen.  DE   “VERDEDIG DE DIJKEN  -  ONTPOLDEREN NEE”   KAART.  De bliksemactie om zoveel mogelijk kaarten te sturen naar de minister president en de vice premiers gaat als een lopend vuurtje.
Om een voorbeeld te geven: de gemeenteraad en college B en W  van Noord-Beveland hebben unaniem de kaart ingevuld. We roepen alle gemeenteraden in Zeeland op om dit goede voorbeeld te volgen
Via de mail komen de steunbetuigingen uit geheel Nederland, België en zelfs tot in Amerika is men erg ontdaan over het onder water zetten van polders.
Bent u ook zo tegen ontpolderen, tot 31 januari kunt U nog een kaart invullen om uw ongenoegen te laten blijken
Verder is er nog steeds veel vraag naar stickers om op vrachtwagens te plakken. Kaarten en stickers kunnen worden opgevraagd tel 0115 431718 of 0115 402868.
Digitaal een kaart invullen kan via
www.delevendedelta.nl  www.verdedigdedijken.nl  www.ikmaakmezorgen.nl
Namens Stichting “De Levende Delta”         J.F.J. Franken tel. 0113 211238
Namens actiecomit? “Red onze Polders”    A. de Feijter     tel. 0115 431718 / 06 54630428
Bent u ook tegen ontpolderen? Help ons a.u.b! Vul de digitale actiekaart op www.delevendedelta.nl in, en verstuur hem door op "verzenden" te klikken. Doe het s.v.p. v??r 30 januari aanstaande. U kunt voor familie, vrienden en kennissen ook actiekaarten verkrijgen bij de verzameladressen die u ook op deze site aantreft. Lever ze daar ingevuld ook weer in. Wij bezorgen de ingevulde kaarten bij Jan Peter Balkenende, Wouter Bos en Andr? Rouvoet. Dank voor uw steun. Actiecomit? "Red onze Polders" Stichting "De Levende Delta" www.verdedigdedijken.nl www.delevendedelta.nl www.ikmaakmezorgen.nl
Waarom dit protest?
 • Nog steeds willen overheden goede en vruchtbare polders teruggeven aan de zee.
 • Dat is niet te begrijpen in deze tijd van voedselschaarste in de hele wereld.
 • Polders, die tot meer dan 2 meter boven NAP liggen en door deze hoogte een goede bescherming bieden voor de zeespiegelrijzing worden afgegraven.
 • Polders afgraven zodat ze meer ruimte voor de zeespiegelrijzing zouden geven is een fabel, het water stijgt overal gelijktijdig.
 • Door de ontpoldering en de waterstijging zal de verzilting toenemen in omringende polders, waardoor nog meer vruchtbare grond verloren gaat.
 • Draagvlak voor ontpolderen ontbreekt.
 • Estuariene natuurontwikkeling: alleen buitendijks!

ACTIECOMIT? “RED ONZE POLDERS”    . secr. Eendragtweg 12 4543 PL Zaamslag   NIEUWSBRIEF       27 dec. 2008                                      Aan het eind van het jaar 2008 kijken we terug naar wat het afgelopen jaar ons heeft gebracht. Nog steeds is onduidelijk hoe de 600 ha natuurherstel zijn beslag zal krijgen. Worden de ingebrachte alternatieven ipv ontpoldering gebruikt? Wat staat ons te wachten?   Onze acties hebben er wel toe bijgedragen, dat men zich in de politiek bewust wordt, dat ontpolderen niet de wens is van de Zeeuwse bevolking. Enquêtes na het uitkomen van het rapport Nijppels geven aan dat 80% van de Zeeuwen en 74% van de Nederlandse bevolking tegen ontpolderen is. Vooral de vermelding in het rapport om nog 3000 ha na 2014 te ontpolderen is bij velen niet goed gevallen. Het blijkt dat dit een aanbeveling is, maar geen genomen besluit. De gedeputeerde dhr.F.Hamelink heeft toegezegd, dit bij de minister onder de aandacht te brengen en de 3000 ha niet te ontpolderen.   In juni was de eerste vergadering van het landelijke comit? “Nieuwe Natuur Nee”. In het hele land zijn actiegroepen bezig om het agrarisch cultuur landschap te behouden. “Red onze Polders” heeft zich hierbij aangesloten, evenals “De Levende Delta” en de belangengroep Waterdunen. Agrarisch cultuurlandschap prijsgeven voor zg nieuwe natuur is een decadent gegeven. Vanuit het landelijke comit? hebben we ondersteuning gekregen bij de behandeling van de Westerscheldeverdragen in de Eerste Kamer.   De pers en media hebben ons steeds in de picture gezet, de landelijke pers kwam massaal op ons af na het uitkomen van het rapport Nijpels.  Evenals studenten van diverse richtingen, kijk eens op You Tube voor de reportage van studenten van de filmacademie te Utrecht.   Nu het nog steeds onzeker is, wat ons staat te wachten, willen we ons laten horen en een aantal acties starten:   1. Vrijdag 2 januari 2009  Start met grote stickers plakken op vrachtwagens bij een aantal transportbedrijven. We beginnen om 10.00 uur bij van Houte – Openeer, Nishoek 36 4416 PE te Kruiningen. Omroep Zeeland heeft toegezegd aanwezig te zijn. Als u tijd hebt, kom dan ook, zodat de politiek in Den Haag en in Middelburg ervan doordrongen wordt dat er geen draagvlak voor ontpolderen is. Onze “groene vrienden” beweren namelijk dat er maar een paar mensen tegen ontpolderen zijn, dus zullen we het tegendeel laten zien. Vervolgens gaan we naar Traveo. Kent u transportbedrijven, die ook zo’n sticker willen? Stickers zijn te verkrijgen bij Annette Waverijn tel 0115 402868  en bij Willy Dobbelaer tel 0114 313916.     2. Om nogmaals de politiek te overtuigen, dat zovelen tegen het ontpolderen zijn, willen we het publiek vragen hun naam op een kaartje te zetten, dat geadresseerd wordt aan de minister-president Balkenende en de vice-premiers Bos en Rouvoet. De kaartjes worden door ons ingezameld en officieel aan deze bewindslieden overhandigd. We willen u vragen om uw medewerking om kaartjes uit te delen en/of als ontvangstpunt te fungeren in uw wijk/dorp of regio. Opgave hiervoor via mail: eendragt@ziezo.biz of tel. 0115 431718 / 0115 402868 / 0114 313916 of  bij de actiecomit?leden in uw regio.   3. Onlangs zijn in Hertogin Hedwigepolder op het Belgische gedeelte 1200 bomen gekapt voor de uitvoering van het natuurherstel. Om een symbolische tegenzet te doen, nodigen we Eerste en Tweede Kamerleden uit om een boom terug te planten in de Hertogin Hedwigepolder. Dat zal waarschijnlijk plaatsvinden op vrijdag 30 januari. Ook hierbij stellen we uw aanwezigheid op prijs. Nader bericht volgt nog.   4. De Tweede Kamer houdt een hoorzitting over de uitkomst van het rapport Nijpels. Deze zitting kunnen we bijwonen, we willen met zoveel mogelijk mensen weer een busreis naar Den Haag maken. Datum is nog niet bekend, zodra bekend , krijgt u van ons bericht.   Verdere acties zijn in voorbereiding en worden tzt bekend gemaakt.   Tip: Lees het verhaal van de vos Reynaert op www.ikmaakmezorgen.nl Voor actuele berichten www.verdedigdedijken.nl   Wij wensen u een goede jaarwisseling, veel geluk, een goede gezondheid en weinig ontpoldermisère.   Vriendelijke groeten, Nout en Magda de Feijter. 
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 14
 

 
 
Associated Topics

Ruimte en Milieu
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Verenigde Naties
  [ Verenigde Naties ]

  ·Vreemdelingenzaken - Asielindustrie
  ·Huizen voor de armen in de wereld
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 80
  Leden: 0
  Totaal: 80
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524195
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link