Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
Geplaatst op Zaterdag 20 juni @ 21:25:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn Vlaktaks en basisinkomen

2010: Ben bezig alle belasting- en premieinkomsten/uitgaven op een rijtje aan het zetten.
In een nieuw artikel toon ik de diefstal aan van de paarse en balkenende kabinetten van vooral de
tot modale burger.

wat is het salaris van ambtenaren

Topsalaris leidt niet meer winst
Geschiedenis van de hebzucht
de grote recessie

"The Flat Tax"


9/11/09Steun voor het kapitalisme neemt af


Woede over bonussen

De neverending story.
Kabinet laat crisis na aan de kinderen
Komende 2 jaar wordt crisis erger
Kroes verbaasd dat aantal bankiers crisis ontkennen
Kroes-haalt-keihard-uit-naar-bankiers

Zie ook: Hoe los je de crisis op.


Wat dragen de topinkomens nu eigenlijk bij?
Zie ook CDA's  Sociale Vlaktaks  (nou ja)  onder modaal -4, topinkomens tot +8 erbij, BTW 3% omhoog, meer gemeentelijke lasten, beperking zorgtoeslag enz.CDA gaat uit van het profijtbeginsel (wat dus impliciet een extra belastingverhoging inhoudt!).Je  zou ook kunnen zeggen hoe zit het dan met het vruchtbeginsel, we betalen aan belastingen en premies gemiddeld 50% of meer, wat krijgen we daarvoor eigenlijk terug?
---elsevier:
“De werkenden (de sterkste schouders) betalen die uitkeringen! Dus die dragen in deze context niet de zwaarste lasten, maar ze dragen *alle* lasten!”

In de Elsevier van vorige week stond het artikel “Genoeg genivelleerd” waarin werd voorgerekend wie hoeveel bijdraagt aan de inkomstenbelasting.

De helft van alle belastingbetalers met de laagste inkomens (6 miljoen mensen) brengen samen slechts 1% van de totale inkomstenbelasting bij elkaar. Niks dus!

De 10% met de hoogste inkomens (1,2 miljoen mensen)vullen samen 71% van de belastingpot. Dus die 1,2 miljoen topverdieners betalen samen 71x zoveel als die 6 miljoen laagverdieners. Gemiddeld betalen de hoogste inkomens dus per persoon 355x zoveel belasting als de helft van alle belastingbetalers die minder verdienen.
Zo'n rekensom krijg je als je je maar beperkt tot 1 belastingsoort!
Na de gigantische rondpomp die bureaucratie heet, dragen de 15% topinkomens (boven modaal-32.000) netto 1.32 miljard euro bij aan de overheid en premies, de 85% andere burgers (onder modaal) netto 105 miljard euro bij aan de overheid en premies.

Mede natuurlijk omdat het max. jaarloon bij uitkeringen 48.000 is, terwijl er maar tot 32.000 premie wordt betaald.
@aan Ton Kuijper op donderdag 21 januari 2010 17:42
Percentages lijken leuk, maar wat dragen ze echt bij in geld voor zowel belasting als premies?
Schijf 1 57,7 miljard, schijf 2 43,1,schijf 3 19,2 en schijf 4 13 miljard. 85% van de burgers zit op of onder modaal, de 15% erboven pakt 39% (SCP) terug van totale belastingopbrengsten. Is maar net hoe je je cijfers neerzet.
Van 123,96 miljard wat er binnenkomt aan inkomsten-loonbelasting en premies is 45,96 van de 15% topinkomens, dus 77,94 van inkomens tot en met 32.127.
Nog even verder gerekend: Als je alle belastinginkomsten minus vennootschapsbelasting+premieinkomsten pakt - wat volgens SCP 15%topinkomens (39%)en 85%niet topinkomens (29%)terugpakken van totale belastinginkomsten dan zie je dat er voor die 15% 58.26 binnenkomt en 56.94 weer teruggaat ergo 1.32 netto bijdrage en voor de 85% niet top-inkomens 147 binnenkomt en 42 terugaat ergo 105 netto bijdrage aan totale begroting+premies dus de 85% niet topinkomens dragen 79x zoveel bij netto als de 15% topinkomens.
Ondanks dat het idee van de vlaktaks niet nieuw is voor de Westerse maatschappij en de werking ervan zich al meerdere malen heeft bewezen, is de invoering ervan nog altijd een taboe. Immers, hogere belastingtarieven voor hogere inkomens zorgen voor de nodige solidariteit binnen de inkomenspolitiek. De vraag is echter, of Nederland met het huidige belastingstel van overregulering en verstoring van de vrije marktwerking het taboe niet moet doorbreken


De vlaktaks
De vlaktaks (eng: flat tax) of proportionele belasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt. De vlaktaks houdt het midden tussen de progressieve belastingen waarbij het tarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt en de degressieve belastingen waarbij het tarief lager wordt naarmate het inkomen stijgt.

Basisinkomen

Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. Bij een lager bedrag wordt wel gesproken van een gedeeltelijk basisinkomen.
Veel gehoorde motieven voor een basisinkomen zijn

    * fundamentele mensenrechten (recht op leven, aandeel in natuurlijke rijkdommen);
    * idealistische motieven (vrijheid, lossere band tussen werk en inkomen, inkomensnivellering);
    * sociale motieven (armoedebestrijding, vermijding van stigma's, tegengaan van uitbuiting);
    * economische motieven (bevordering kleinschaligheid, evenwichtiger arbeidsverdeling, stimulering lokale economie);
    * emancipatoire motieven (waardering van traditioneel door vrouwen verrichte werkzaamheden);
    * ontwikkelingsmotieven (basisinkomen als ontwikkelingshulp, universeel basisinkomen);
    * praktische overwegingen (eenvoud, vermijding van willekeur en bureaucratie).

Het basisinkomen zou in principe een aantal sociale toelagen overbodig maken zoals kindervergoedingen, studiebeurzen, leeflonen/bijstand; andere toelagen (bv. bij werkloosheid, ziekte, pensioen) zouden uit een vast deel (het basisinkomen) en een variabel deel bestaan.

Wie profiteert er (niet) van?

2005 vvd  vlaktaks maar zonder hypotheekrente- en pensioenpremieaftrek en zonder minder ambtenarij
2009  CDA wil vlaktaks van 33,25% maar wel hypotheekrenteaftrek behouden!
CDA Nieuwe poging vlaktaks en verhuisbelasting
Vromraad  pdf
Elsevier:Hoera vlaktaks, maar niet deze (video)
Wat betekent de vlaktaks voor u?
SER voor vlaktaks
Verdonk:Vlaktaks moet volk redden van kabinet
Advies aan Tweede Kamer Voer vlaktaks in

Oftwel de rijken worden nog rijker, modaal en minima betalen dat EN de crisis!

Ook de ideen van VVD en Verdonk bevoordelen de rijken want ze hebben het enkel over vlaktaks en
niet over het bijbehorende basisinkomen.
Want CDA en VVD, Verdonk (of PVDA, CU en de anderen) willen GEEN ambtenaren kwijt.
Niks zo leuk als minima tot modaal uitmelken en met de vinger wijzen...

Zag vandaag 20 juni op Ned2 in het programma Tante in Marokko een Marrokaan die zei dat Nederlanders door hun overheid net zo uitgebuit worden als de gastarbeiders in de zestiger jaren van de vorige eeuw door de werkgevers.
't is maar dat U 't weet.


De zgn. belastingvereenvoudiging Oort van begin jaren 90 resulteerde netto in een verhoging van de tarieven voor de laagste inkomensgroepen en een verlaging van de tarieven van de hoogste inkomens(van 72 naar 52%), zeker wat betreft de vermogensbelastingen.
De diefstal van de lagere inkomens steeg hiermee met 10 miljard euro per jaar!
De beloofde vereenvoudiging oftwel minder bureaucratie dus minder ambtenaren was ook niet waar, er zijn er enkel meer bijgekomen.
Dus zover de uitbuiting en leugens.

Bij alle discussies over inkomens en belasting in kranten is het altijd grappig de reacties
te lezen, aan de hand daarvan kan je simpel aflezen wat de inkomensgroep is van de schrijver.

Ligt de waarheid dan echt in het midden?
Zullen we 's naar de cijfers gaan kijken i.p.v. de politieke retoriek?

Volgens het SCP krijgt de 15% topinkomens 39% van de totale belastingopbrengst terug, de andere 85% inkomens slechts 29%. Dus van de belasting gaat totaal 68% terug naar de belastingbetaler, via een geld- en tijdverslindende ambtenarij-rondpompsysteem, ergo blijft er 32% over voor beleid.
In Nederland is het gemiddelde inkomen, incl. alle topinkomens en miljonairs slechts 28000 euro! dus zelf nog onder modaal.

In 2008 bedroeg de belastingopbrengst voor de rijksoverheid iets minder dan 136 miljard euro.
Die 68% die teruggaat is dus 92,48 miljard euro, dus blijft er voor beleid+ambtenaren(bijna 1 miljoen!)
slechts 43,52 miljard over.

Geen wonder dat er bijna elk jaar een begrotingstekort is, die weer bij de
staatschuld opgeteld wordt. Voor dit jaar was 23 miljard begrotingstekort gerekend, de kredietcrisis liet
die maar stijgen met 12 miljard! So what? Al reken ik dan de 33% verhoging door de steun aan de banken
niet mee, terwijl andere landen maar 8% kwijt waren. Nederlanders let op uw saeck maar vooral uw portemonee!
Op politici hoeft U niet te rekenen, die luisteren enkel naar Unilever, Shell en andere multinationals die in Nederland en Europa de dienst uitmaken.
U denkt toch niet dat die 50 miljard euro landbouwsubsidies van de EU bij de boeren terechtkomt? Die komt
hoofdzakelijk terecht bij multinationals als Nestle e.d. Duitse rel om Europese landbouwsubsidies

Als die 92,48 miljard eerlijk, democratisch,gelijk verdeeld zou worden zou de 85% niet topinkomens ook 85% terugkrijgen, en de 15% topinkomens ook 15%. Nu wordt dus elk jaar de niet topinkomens bestolen voor
het leuke bedrag van slechts 51,79 miljard euro
door o.a. hypotheekrenteaftrek, pensioenaftrek en noem maar op. Vermogen is zelfs amper belast.
Maar daar hoor je de politiek niet over, die hebben het zelfs over bejaardenbelasting (waarmee ze oudere rijken bedoelen dan, niet de AOWer met geen of een bescheiden pensioentje), vermindering huurtoeslag (2 miljard euro) terwijl er niet getornd mag worden aan de hypotheekrenteaftrek(15 miljard) waarvan de helft gaat naar de 7% rijksten in ons land.
Politici hebben een commitment inderdaad, aan de multinationals, rijksten van ons land en de ambtenaren.
En zoals prof Tinbergen fijntjes opmerkte, topinkomens zijn hun inkomen niet waard gezien hun (gebrek aan) produktiviteit en waarde voro de onderneming.
En managers zijn gewoon een dubbele last: hun inkomen en dat ze andere (produktieve) mensen van hun werk afhouden, dus die moeten zowiezo uit alle geledeningen van bedrijven verdwijnen.
Ze hebben geen inzicht en overzicht.

Dit zeggen dus de cijfers.

Als je dan toch een vlaktaks invoert, dan geen vrijstellingen of uitzonderingen, dus gewoon een vlaktaks van 50-60% en een netto maandelijks basisinkomen betaald door de belastingdienst van 1200 euro voor iedereen, de topinkomens betalen dan veel meer dan nu en het grote verschil in teruggave van de totale belastingopbrengst verdwijnt en de minima hebben ook geen last. BTW zou ik op 5/20% houden dat rekent makkelijker. En een heel grote ambtecratie kan opgeheven worden.
Een ambtenaar op wachtgeld/WW kost tenslotte minder dan de helft dan als hij in functie is, want om te tonen dat hij nodig is, gaat hij zodra hij aan 't werk gaat gelijk geld uitgeven.

Kan een teveel aan ambtenarij wel bestreden worden?

Dat de woningmarkt op slot zit, is de schuld van de overheid, projectontwikkelaars en banken,niet van de consumenten. Door te weinig te bouwen kon de prijs opgedreven worden tot het dubbele van de ons omringende landen, dus een zekere daling zit er wel aan te komen.
De woningmarkt is vrij simpel van 't slot te halen, laat huur in sociale woningen afhankelijk zijn van 't inkomen dan kan huurtoeslag vervallen, en stromen dubbelmodalers door vanuit hun 300 euro woningen die ze nu ten onrechte bezetten. Maar dan moeten overheid en projectontwikkelaars hun schaarstepolitiek wel laten varen anders blijf je bezig.

En dan kan je ook 's kijken naar het andere subsidiegebeuren en vergunningenstelsel. Het openbaar vervoer
wordt nu voor 60-80% gesubsidieerd, maak daar 100% van na een efficiencyslag en iedereen mag vrij reizen met een ID kaart, goed voor veiligheid, milieu etc.
En schaf dan ook die belacheljke afspraak af na verkoop van NScargo aan DB, dat goederentreinen(60 km/u) altijd voorrang hebben op personentreinen(120km/u). te gek voor woorden. Geen wonder dat ze vertragingen hebben.


Er zullen mensen zijn die zeggen hoe voorkom je dan dat mensen enkel genoegen nemen met dat basisinkomen, dat kan gebeuren door het CWI b.v. als je studeert of het CWI heeft een bij je fysiek en opleiding passende baan voor je dan moet je die accepteren, dus het CWI zorgt voor de baan, zelf hoef je niet te solliciteren zodat het huidige sollicitatiecircus-reintegratecircus verdwijnt evenals UWV (die 25000 zitten enkel maar te controleren of je solliciteert en of die sollicitatie aan de voorwaarden voldoet)

Ook is het gebruikelijk om bij invoering van een basisinkomen een deelfactor toe te passen i.v.m. gezamenlijk wonen en water/energiegebruik, de zgn. vaste lasten.
Dus een alleenstaande krijgt dan 1200 euro, een echtpaar zonder kinderen b.v. 2x1200=2400x0.7=1680.
Dit zijn dus allemaal netto-bedragen en iedereen van minima tot topinkomen ontvangt hem.
Gelijke monikken, gelijke kappen.
Voor kinderen kun je dezelfde factor toepassen of een lagere/hogere. Kinderen kosten geld, veel geld.
En niet meer dan normaal dat we allemaal bijdragen voor diegenen die in de toekomst de kosten van de ouderen moeten dragen, pas in 2055 is de bevolking weer helemaal verjongd.
Tot nu toe krijgen de jongeren de lasten van de ouderen op hun bord, ze zijn echt het kind van de rekening.

Let wel met invoering van dit basisinkomen en vlaktaks vervallen bijna alle regelingen voor belastingaftrek, (bijzondere)bijstand, ww- en ziekte/zwangerschapsverlof, studiefinanciering enz. Zeker voor minima t/m modaal is er geen reden meer voor bijverzekeren, voor wie dat wel doet zal premie moeten betalen over zijn hele inkomen, dus niet de huidige franchise. Hogere inkomens betalen nu slechts premies over een gedeelte van hun inkomen, wat in feite ook diefstal is, want ze krijgen wel een hogere uitkering en waardoor b.v. de huidige WAO ook bijna onbetaalbaar is.

Zie het 2e deel van het artikel voor meer info/links en geschiedenis van vlaktaks en basisinkomen.


Vlaktaks


De vlaktaks (eng: flat tax) of proportionele belasting is een vorm van inkomstenbelasting waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt. De vlaktaks houdt het midden tussen de progressieve belastingen waarbij het tarief hoger wordt naarmate het inkomen stijgt en de degressieve belastingen waarbij het tarief lager wordt naarmate het inkomen stijgt.

 Theorie

In de economische wetenschap is de vlaktaks veelvuldig bestudeerd, meestal in combinatie met een negatieve inkomstenbelasting of basisinkomen. De vlaktaks is een liberaal principe en wordt niet graag gezien door socialisten, die menen dat het de armsten schaadt. Liberalen werpen dan weer op dat een vlaktaks iedereen gelijk behandelt en dat het de economie stimuleert omdat het bijklussen niet afstraft. In de praktijk leidt invoering van een vlaktaks tot een verlaging van het belastingtarief maar daar staat tegenover dat aftrekposten geheel of gedeeltelijk komen te vervallen. Een bijkomend voordeel van een vlaktaks is dat het systeem eenvoudiger wordt, daarmee beter te controleren en uiteindelijk dus kostenbesparend werkt voor de overheid. In Rusland verdubbelden de belastinginkomsten na de invoering van een vlaktaks van 13%.

In de jaren '70 legde de Amerikaanse econoom Arthur Laffer met de zogenaamde Laffercurve het verband tussen belastingopbrengsten en belastingtarieven vast. Hij stelde dat er een verband is tussen de hoogte van belastingopbrengsten en de hoogte van het belastingtarief. Bij een stijgend belastingtarief zal de belastingopbrengst minder evenredig stijgen danwel dalen. Belastingplichtigen zullen bij een hoger tarief belasting gaan ontwijken of ontduiken hetgeen de belastingopbrengst negatief beïnvloedt.

Het waren Robert Hall en Alvin Rabushka die de vlaktaks als systeem introduceerden in hun boek met de voor de hand liggende titel The Flat Tax. De vlaktaks volgens Hall-Rabuska ziet er uit als volgt:

    * Elke vorm van inkomsten wordt slechts ??n maal belast
    * Het belast de inkomsten uniform, volgens eenzelfde percentage
    * Er wordt een onderscheid gemaakt tussen vennootschappen en individuen
    * Individuen hebben een grote belastingvrije schijf (basisinkomen)

 Benthamse progressie

Die laatst genoemde schijf geeft aan de vlaktaks een progressief imago. Zo kunnen sociale correcties uitgevoerd worden door met die belastingvrije schijf te spelen. Het aantal belastingen dat een individu moet betalen wordt dus als volgt berekend:

        inkomstenbelasting=vlaktaks X (inkomsten - belastingvrije schijf)

Een voorbeeld werkt als volgt. Een vlaktaks kent een belastingvrije schijf van 30.000 en een tarief van 20%. Individu A verdient 40.000, individu B verdient 50.000 en individu C verdient 60.000. De belastingdruk wordt dan als volgt:

    * A betaalt (40.000-30.000) x 20% = 20% van 10.000 = 2.000. Op zijn totaal inkomen bedraagt de belastingdruk (2.000/40.000) x 100% = 5%.
    * B betaalt (50.000-30.000) x 20% = 20% van 20.000 = 4.000. Op zijn totaal inkomen bedraagt de belastingdruk (4.000/50.000) x 100% = 8%.
    * C betaalt (60.000-30.000) x 20% = 20% van 30.000 = 6.000. Op zijn totaal inkomen bedraagt de belastingdruk (6.000/60.000) x 100% = 10%.

Dus bij een vlaktaks ZONDER basisinkomen profiteren enkel de rijken. En met alle wijzigingsvoorstellen
vooral de ambtenaren.


Er is hierdoor dus een zeer milde progressie ontstaan, die ook wel bekend staat als de Benthamse progressie, vernoemd naar de filosoof Jeremy Bentham. De effectieve belastingdruk neemt met het stijgen van het inkomen toe tot vrijwel gelijk aan het tarief van de vlaktaks.


Basisinkomen

Een basisinkomen is een onvoorwaardelijk inkomen, gegeven of gegarandeerd door de overheid aan de burgers. Het is hoog genoeg om zonder luxe van te leven. Bij een lager bedrag wordt wel gesproken van een gedeeltelijk basisinkomen.

 Motivering

De invoering voor een basisinkomen kan uit verschillende overwegingen worden gemotiveerd .
Veel gehoorde motieven voor een basisinkomen zijn

    * fundamentele mensenrechten (recht op leven, aandeel in natuurlijke rijkdommen);
    * idealistische motieven (vrijheid, lossere band tussen werk en inkomen, inkomensnivellering);
    * sociale motieven (armoedebestrijding, vermijding van stigma's, tegengaan van uitbuiting);
    * economische motieven (bevordering kleinschaligheid, evenwichtiger arbeidsverdeling, stimulering lokale economie);
    * emancipatoire motieven (waardering van traditioneel door vrouwen verrichte werkzaamheden);
    * ontwikkelingsmotieven (basisinkomen als ontwikkelingshulp, universeel basisinkomen);
    * praktische overwegingen (eenvoud, vermijding van willekeur en bureaucratie).

 Tegenstand
Het basisinkomen kent ook tegenstanders. Een veel gehoord argument is dat een basisinkomen ertoe zou leiden dat een (te groot) deel van de bevolking zou kiezen om geheel niet te gaan werken of zelfs geen opleiding meer te gaan volgen.

 Praktische uitvoering

Het basisinkomen zou in principe een aantal sociale toelagen overbodig maken zoals kindervergoedingen, studiebeurzen, leeflonen/bijstand; andere toelagen (bv. bij werkloosheid, ziekte, pensioen) zouden uit een vast deel (het basisinkomen) en een variabel deel bestaan. Het basisinkomen geldt ook voor werkenden, ambtenaren, zelfstandigen, vrije beroepen. Daardoor zouden de loonkosten gevoelig kunnen dalen en dus ook de binnenlandse productieprijzen van goederen en diensten. Door het optrekken en geleidelijk gelijkschakelen van de BTW-tarieven kunnen de verkoopprijzen naar het actuele peil opgetrokken worden en het zijn die meeropbrengsten die toelaten het basisinkomen te financieren.

 Nederland

In Nederland werd het basisinkomen op de politieke agenda gezet door D'66 en de PPR, die later samen met de PSP, CPN en EVP opging in GroenLinks. Het onderwerp stond aanvankelijk ook bij deze nieuwe partij in de belangstelling.[4] Het basisinkomen wordt nog steeds gesteund door De Groenen.

De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) bepleitte in 1985 de invoering van een gedeeltelijk basisinkomen.

De AOW kan als een basisinkomen voor ouderen worden beschouwd, alleen niet voor ouderen die voor langere tijd in het buitenland hebben gewoond, omdat zij normaliter slechts AOW opbouwen over de jaren dat zij in Nederland wo(o)n(d)en.

De Wet Inkomensvoorziening Kunstenaars komt dicht in de buurt van een basisinkomen voor een specifieke beroepsgroep, evenals een vergelijkbare voorziening voor topsporters. Deze zijn echter niet geheel onvoorwaardelijk.

Een van de grootste propagandisten voor het basisinkomen is politiek activiste Saar Boerlage. Zij was vele jaren voorzitter van de Vereniging Basisinkomen.

 België

In België is het basisinkomen door een aantal groene partijen in hun programma opgenomen; zie bijvoorbeeld het programma van de Vlaamse partij Agalev in de jaren '80. In het programma van de Belgische beweging Vivant (Voor Individuele Vrijheid en Arbeid in een Nieuwe Toekomst), opgericht door Roland Duchâtelet, staan het basisinkomen voor elke volwassene en de directe democratie centraal.

Aan de winnaars van het spel Win for Life van de Nationale Loterij een basisinkomen toegekend van 1000 euro per maand.

De hoogleraar Philippe van Parijs (Louvain-la-Neuve) geldt wereldwijd als een autoriteit m.b.t. het basisinkomen.

 Wereld

Nationale organisaties die zich bezighouden met het basisinkomen zijn aangesloten bij het Basic Income Earth Network (BIEN), dat om het jaar een wereldcongres over het basisinkomen organiseert. In 1998 werd het BIEN-congres in Amsterdam gehouden, verzorgd door de Vereniging Basisinkomen en de Universiteit van Amsterdam.


 Uitgavenbelasting

De laatste jaren speelt het idee in brede kring op om niet de inkomsten, maar eerder de uitgaven te belasten. Zodoende ontmoedigt de belasting de productiviteit niet. Bij toenemende inkomsten van een persoon stijgen over het algemeen zowel de hoeveelheid als de prijs van de geconsumeerde goederen. Als men de uitgaven zou belasten met een vlaktaks, dan zal het beginsel van de sterkste schouders de zwaarste lasten toch overeind blijven.

De discussie leidt weer tot andere knelpunten en moeilijkheden. Zo bestaat er immers al in de meeste landen btw, men vraagt zich af wat de verhouding hiermee zal zijn. Ook controle zou een probleem kunnen vormen, omdat voor individuen uitgaven veel moeilijker te controleren zijn. In een aantal deelstaten in India is met een uitgavenbelasting geëxperimenteerd, maar men is hier op teruggekomen.

 Nederland

Voorstellen voor een basisinkomen zijn in de tachtiger jaren en in de negentiger jaren van de 20e eeuw in Nederland meermalen gedaan, waaronder door de minister van economische zaken Wijers (D66). De VVD nam in 2005 de invoering van de vlaktaks op in haar partijprogramma. De PvdA vindt invoering van een vlaktaks onder voorwaarden bespreekbaar. Wel wil de partij een tweede belastingtarief voor de topinkomens. D66 staat er niet negatief tegenover, maar zegt wel dat de hypotheekrenteaftrek erbij betrokken moet worden. Ook de nieuwe partij van Geert Wilders, de Partij voor de Vrijheid, is voorstander van een vlaktaks. In september 2005 stelde de Raad voor Economische Adviseurs voor om een vlaktaks in te voeren ter hoogte van 40-44%. Dit zou gefinancierd moeten worden door minder aftrekposten toe te staan en 65-plussers meer belasting te laten betalen.

Bij de belastingherziening in 2001 werd voor inkomen uit vermogen een vlaktaks van 30% op de fictieve inkomsten, namelijk 4% van het vermogen, ingesteld

Op 11 juni 2008 verklaarde Trots op Nederland-leider Rita Verdonk voorstander te zijn van een enkel belastingtarief voor iedereen. "We moeten toe naar belastingvermindering en een eenvoudiger belastingsysteem. Dan kun je gaan denken aan de vlaktaks", aldus Verdonk.

 België

In België lanceerde de groene partij Agalev in 1985 een economisch programma met een vlaktaks van 50% en een basisinkomen van 10.000 BEF. Het hoogste belastingtarief was toentertijd 72%. Deze eenvoudige fiscale zekerheid zou niet zozeer de economische groei stimuleren maar de mensen bij tijd en wijle de kans geven "uit de markteconomie en uit de staatseconomie" te stappen. Later ging de partij opnieuw over naar een meer klassiek links programma.

VLD-Vivant hebben in 2005 op hun economisch congres voorstellen gedaan om de vlaktaks in te voeren. Op korte termijn zouden de vijf belastingschijven herleid worden naar twee, zoals in Nieuw-Zeeland (cfr. Fair tax), en op lange termijn naar een zuivere vlaktaks leiden. SP.A heeft zich al uitgesproken tegen.

Ook Lijst Dedecker heeft van een vlaktaks, met belastingvrije schijf voor de laagste inkomens, een van zijn belangrijkste programmapunten gemaakt.

Ook het Vlaams Belang maakt plannen om de vlaktaks als programmapunt op te nemen. de N-VA staat ook wel positief tegenover de vlaktaks, maar heeft ze op dit moment nog niet in haar programma geplaatst.

 Buiten België en Nederland

Estland voerde als eerste land de vlaktaks in 1994 in, en legde die op 26%. Andere Midden- en Oost-Europese landen volgden het voorbeeld: Rusland, Litouwen, Letland, Oekraïne en Slowakije. Tsjechië en Polen hebben het ook op hun agenda geplaatst.

Ook Nieuw-Zeeland paste het principe van belastingsvereenvoudiging toe, maar behield twee belastingstarieven (van 21,5% en van 33%, afhankelijk van het inkomen).

De VS heeft op federaal niveau geen vlaktaks, maar progressieve belastingheffing. De laatste jaren wordt deze heffing wel wat vlakker.

 
 
 
Associated Topics

Welzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Verenigde Naties
  [ Verenigde Naties ]

  ·Vreemdelingenzaken - Asielindustrie
  ·Huizen voor de armen in de wereld
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 74
  Leden: 0
  Totaal: 74
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11438017
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link