Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ruimte en Milieu: Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
Geplaatst op Woensdag 26 augustus @ 10:26:48 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Ruimte en Milieu


PERSBERICHT.

 

Dinsdag 11 mei Interpellatie in de Eerste Kamer over ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder, aanvang 13.30 uur.

Het actiecomit? “Red onze Polders” vraagt uw aandacht voor de open dag in de Hedwigepolder op 29 mei  10 – 16 uur.   Hierbij het programma met de lezingen door de heren Lases en Provoost, de stellingen van professor Schijve. De geleide en vrije wandelingen in de polder (neem bij nat weer  laarzen mee), de fietsroute en de attracties rond de consumptietent met oa wedstrijd aardappelschillen, educatieve workshops, springkussen, ambiance.   Vriendelijke groeten A. de Feijter Tel 06 54362376  www.ikmaakmezorgen.nl  www.verdedigdedijken.nl   HERTOGIN HEDWIGEPOLDER   Kom en zie haar schoonheid   Hartelijk welkom op de OPEN DAG       zaterdag 29 mei   Locatie: Engelbertstraat 2, 4568 PM te Nieuw Namen.   Programma: Aanvang 10.00 uur: start van de activiteiten
 • Geleide wandelroute (2 km) door het krekengebied olv deskundige gidsen. Het krekengebied is speciaal voor deze dag opengesteld. Vertrek bij de consumptietent ieder half uur. Laarzen kunnen nodig zijn!
 • Wandelroute rond de polder op eigen gelegenheid, lengte 7,8 km
 • Fietsroute lengte 12 km op eigen gelegenheid
 • Plattegronden met toelichting te verkrijgen. Stempelkaart kan afgestempeld worden.
    Lezingen in de tent bij het huis: ·        10.30 uur en 13.30 uur ·        Het ontstaan van de Hertogin Hedwigepolder door ir. W.B.P.M.Lases, ·        11.30 uur en 14.30 uur ·        De mogelijkheden tot behoud van de Hertogin Hedwigepolder ·        door ing. A. Provoost, ontwerper van een alternatief plan. ·        Professor, dr.ir. J. Schijve zal tussen de lezingen aanwezig zijn om toelichting te geven over zijn visie Berichten uit de Polder aan de hand van opgestelde stellingen.   ·        Fototentoonstelling over het ontstaan de Hertogin Hedwigepolder en doorlopende fotopresentatie van de polder gedurende alle seizoenen.   Activiteiten rond de consumptietent: ·        Aardappelschilwedstrijd met een leuke hoofdprijs ·        Kinderen maken van de geschilde aardappelen chips, educatieve workshop ·        Streekproducten ·        Promotie en info akkerbouw ·        Promotie “Red onze Polders”  met o.a. nieuwe kleine stickers ·        Frietkraam ·        Prijsvraag met vragen over de polder met hoofdprijs ·        Voor de Kids: ·        Ballonnenwedstrijd ·        Springkussen ·        Educatieve workshop over de natuur.   Deelname aan activiteiten op eigen risico en verantwoordelijkheid.     VOORAANKONDIGING  OPEN DAG IN DE HERTOGIN HEDWIGEPOLDER  29 MEI   10 TOT 16 UUR. Programma voor deze dag wordt u toegezonden in week 20.   Actiecomit? “Red onze Polders” A. de Feijter Tel 0115 431718  06 54362376   HERTOGIN HEDWIGEPOLDER. Kom naar de open (deur)dag ontdek de biodiversiteit zie de schoonheid van de polder zaterdag 29 mei Tussen 10.00 en 16.00 uur is er gelegenheid om met een gids een wandeling te maken door het krekengebied (laarzen gewenst),een fietstochtje door de polder af te leggen. Ook kunt u natuurlijk op eigen gelegenheid van de polder genieten. Bij Lignestraat/Engelbertstraat wordt een ontmoetingsplek ingericht, waar diverse deskundige sprekers korte lezingen zullen geven. Tevens vindt u hier een fototentoonstelling over het ontstaan van de Hedwigepolder en een fotopresentatie van de Hedwigepolder gedurende 4 seizoenen. Bij de consumptietent is er een gezellige ambiance met presentaties, prijsvraag met hoofdprijs en muziek. Hier is nader informatie verkrijgbaar en plattegronden voor wandel- en fietsroutes. Kinderen hoeven zich niet te vervelen. Naast educatieve uitleg is er volop gelegenheid voor spelletjes en knutselen, ballonnenwedstrijd en springkussen. Ook is er een friteskraam aanwezig   Tot ziens op 29 mei ! in de Hertogin Hedwigepolder te Nieuw Namen, Engelbertstraat2, 4568 PM. Organisatie: actiecomit? “Red onze Polders” Informatie:  tel. 0654362376 www.verdedigdedijken.nl    www.ikmaakmezorgen.nl

 

Het actiecomit? “Red onze Polders” organiseert op dinsdag 11 mei een busreis naar Den Haag om de vergadering van de Eerste Kamer bij te wonen.

De Eerste Kamer zal de minister van LNV, mevrouw Verburg horen over de procedures met betrekking tot het kabinetsbesluit om de Hertogin Hedwigepolder onder het zoute, verontreinigd water te zetten.

 

Vertrek bus:

09.30 uur Hulst  Stationsplein

10.00 uurTerneuzen  Busstation

10.30 uur Kapelle  ANWB station

11.00 uur Wouwse Tol

Opgave (graag v??r 7 mei) bij:

Willy Dobbelaer tel 0114 313916  mail wencdobbelaer@orange.nl

Magda de Feijter tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz

Kees de Broekert tel 0115 639395

 

Onze Zeeuwse vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, de heer Kees Slager stelt het zeer op prijs als vele Zeeuwen en sympathisanten bij deze discussie aanwezig zijn. Dus ga mee en geeft u op bij bovenstaande personen.

 

Namens het actiecomit?

A. de Feijter, secr.

 

Noot voor de redactie:

Nadere info: 06 54362376 en bovenstaande personen.Zie ook:
Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia
NIEUWSBRIEF 19 april 2010.
Beste mensen,
Allereerst willen we onder uw aandacht brengen de donateurbijeenkomst van “De Levende Delta” op dinsdag 20 april, aanvang 19.30 uur in de Stenge te Heinkenszand. Adri Provoost van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen zal een presentatie houden over : De buitendijkse plannen in de Westerschelde van het waterschap Zeeuws-Vlaanderen. Het is belangrijk om hierover meer in detail geïnformeerd te worden. De bijeenkomst kan door iedere belangstellende bijgewoond worden.
Het actiecomit? heeft een verzoek van verontruste CDA leden ontvangen om voorafgaand aan hun congres aanstaande zaterdag 24 april in Den Haag aanwezig te zijn met enkele spandoeken en een aantal, liefst vele, Zeeuwen en sympathisanten. Men is vooral verontrust over de veiligheid in Nederland door de aanleg van de nieuwe natuurgebieden. Met onze man van de spandoeken Kees de Broekert reizen we ’s morgens vroeg naar Den Haag om v??r 9 uur aanwezig te zijn in het World Forum, Churchillplein 10, 2517 JW ’s Gravenhage. Het congres begint om 9.30 uur. Wilt u het bijwonen dan moet u lid zijn van het CDA of vragen of u als introduc? mee mag. Aanmelden is verplicht en kan t/m dinsdag 20 april via de website www.cda.nl Nadere informatie om samen te reizen bij Kees de Broekert tel. 0113 639395.
Op dinsdag 11 mei organiseert het actiecomit? een busreis naar Den Haag om de discussie in de Eerste Kamer met de minister van LNV Gerda Verburg over de gevolgde procedure mbt de ontpoldering van de Hedwigepolder bij te wonen. Aanvang 13.30 u. Vertrek bus: 09.30 uur Hulst Stationsplein 10.00 uurTerneuzen Busstation 10.30 uur Kapelle ANWB station 11.00 uur Wouwse Tol Opgave (graag v??r 7 mei) bij: Willy Dobbelaer tel 0114 313916 mail wencdobbelaer@orange.nl Magda de Feijter tel 0115 431718 mail eendragt@ziezo.biz Kees de Broekert tel 0115 639395
Onze Zeeuwse vertegenwoordiger in de Eerste Kamer, de heer Kees Slager stelt het zeer op prijs als vele Zeeuwen bij deze discussie aanwezig zijn. Dus ga mee en geeft u op bij bovenstaande personen.
De aandacht voor ontpolderen blijft. Velen zetten zich in om dit gebeuren tegen te gaan. Velen zijn ook nieuwsgierig, hoe zien de gebieden er nu uit.
Om aan deze vraag tegemoet te komen, organiseert het actiecomit? een “opendeurdag” met velerlei activiteiten in de Hedwigepolder op zaterdag 29 mei van 10 tot 16 uur. Kom een kijkje nemen naar het mooie cultuurhistorische gebied en geniet van het Zeeuws-Vlaamse landschap.
 • Wandeltochten olv een gids door het speciaal voor deze dag opengestelde krekengebied,
 • lezingen door deskundigen,
 • tentoonstelling met foto’s van vroeger en nu, attractie voor de kinderen,
 • wedstrijd aardappelen schillen,
 • promotie streekproducten,
 • verkenning per fiets
 • enz. enz..
 •  
Om dit alles goed te laten verlopen vragen wij de medewerking van enthousiaste mensen. Graag hiervoor opgeven bij het secretariaat tel 0115 431718 of mail eendragt@ziezo.biz Ook goede ideeën zijn welkom. Noteer deze datum in uw agenda, het programma wordt u tzt toegezonden.
In de bijlage de bevindingen de heer Bijl over het verleggen van de zeedijk bij Perkpolder. Dat is ook ontpolderen.

Vriendelijke groeten Het actiecomit? “Red onze Polders”. A. de Feijter, secr.
Verdieping Westerschelde begonnen
Rechter buigt zich over onteigeningswaarde polder
 Beste mensen,   Het is echt geen aprilgrap. Het is zeer serieus, want op 1 april van 18.30 uur tot 20.30 uur is er een inloop met infostands over het verleggen van de zeedijk in de Perkpolder (ivm de mer.) in hotel De Linde te Kloosterzande.   Het verleggen van de zeedijk is ontpolderen van 75 hectare in de oostelijke Perkpolder.   Het actiecomit? is weer paraat met spandoeken, flyers en we zullen de plannen kritisch bekijken en onze mening laten horen.   Daarom aan u de vraag om naar Kloosterzande te komen en uw weerstand tegen ontpolderen kenbaar te maken bij de standhouders.   Op 11 mei wordt waarschijnlijk in de Eerste Kamer de procedure over het ontpolderen van de Hedwigepolder besproken. We organiseren weer een bustocht erheen. Nadere berichten volgen als datum en tijd zijn vastgesteld.   Tot ziens en groeten Nout en Magda de Feijter
---------------------------------------------------------------------------------------
Actie vrijdag 12 maart naar Middelburg.  Het actiecomit? zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland. Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering. Actiecomit? “Red onze Polders”.
secr. Eendragtweg 12                       

4543 PL Zaamslag

NIEUWSBRIEF     6 maart 2010                   

Beste mensen,

Het was een zeer geslaagde actie in Hulst en bij het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen.
Toen in Hulst de ruim honderd tractoren de Markt opreden, de klok van de basiliek luidde, de band Windkracht 9 uit Lamswaarde zich liet horen, kortom het was erg indrukwekkend. De spandoeken werden aangedragen en het ontpolderlied van Jan Ottens schalde over de Markt.
De ambtenaren van LNV en provincie werden er steeds opgewezen dat het zeker  niet op 1 februari gepast is om in Zeeland te komen praten over dijken doorsteken.
De komst van mevr. v.d. Berg, Tweede Kamerlid voor de VVD en de heer de Mos van de PVV, die beiden ook het woord voerden, werd zeer gewaardeerd.
Velen luisterden naar de toespraken, waarbij de burgemeester  van Hulst zijn gram uitte over de procedure van het ontpolderen van de Hedwige. De gehele gemeenteraad van Hulst is tegen de ontpoldering van de Hedwige en zal er alles aan doen om het tegen te houden.
De voorzitter van ZLTO Hulst, Frank Staal, sprak ook over de bedreiging die de regelgeving Natura 2000 met zich meebrengt.
Tijdens de bijeenkomst bij het waterschap werden door de bestuursleden vele kritische vragen gesteld en opgemerkt dat de plannen voor recreatie rond de Hedwige niet stroken met de regelgeving van het waterschap. Het waterschap heeft op het inpassingsplan een reactie gegeven, waarbij nog vele vragen openstaan en de kritiek op de wijze waarmee men bij LNV met het ingebrachte alternatieve plan is omgegaan.
Namens het actiecomit? sprak Adri de Bruijne uit Sluiskil. Hij vermeldde dat er voor de besluitvorming in 2005 al de nodige bezwaren en tegenstand was. Eveneens sprak hier Frank Staal zijn bezorgdheid uit over de plannen.

Vervolgens is namens het actiecomit? een petitie aangeboden aan de CdK mevrouw Peijs.
Deze komt aanstaande vrijdag aan bod bij de Statenvergadering. Om deze petitie kracht bij te zetten, organiseert het actiecomit? een protestactie op vrijdag 12 maart op het Abdijplein te Middelburg.

Op de agenda van de Provinciale Staten staat het inpassingsplan voor de Hertogin Hedwigepolder.
Aan de Statenleden wordt door de minister van LNV gevraagd om een reactie op dit plan.

Het actiecomit? zal om 12.20 uur op het Abdijplein een lading aardappelen uit de Hedwigepolder overhandigen aan een vertegenwoordiger van de Voedselbanken in Zeeland.
Hiermee wordt aangetoond, dat voedselproductie voor iedereen van groot belang is en niet mag verdwijnen door ontpoldering.

Het actiecomit? roept iedereen op om, zo mogelijk per tractor, naar Middelburg te komen en mee te doen met het protest. Mocht u ook producten aan de voedselbank willen geven, dan is dit een goede gelegenheid!

Samenkomst parking Mortiere bij de winkelboulevard       vertrek 11.15 uur
Aankomst Abdijplein 12.00 uur.
Deelname op eigen risico.
Nadere info en aanmelden: tel 0115 431718 / 06 54362376
www.verdedigdedijken.nl  www.ikmaakmezorgen.nl


Natura 2000 ligt ter inzage in de gemeentehuizen.
Natura 2000 en de 3000 ha nog te ontpolderen wordt in een hoorzitting besproken in de Tweede Kamer.
Debat in de Eerste Kamer nav de interpellatie van dhr. K. Slager.

Vriendelijke groeten.    Nout en Magda de FeijterBrussel loost riool naar ScheldeGod schiep de hele wereld, behalve Holland zeggen de Fransen, die hebben het van de zee gepikt

Maandag 1 februari te Hulst groot protest tegen ontpolderen.
Het actiecomit? organiseert een grootscheepse actie en roept alle burgers en buitenlui op om mee te doen met de lawaai optocht.
Het moet goed duidelijk worden, dat we onze goede Zeeuwse polders niet onder water laten zetten.
18.30 uur. Vertrek voor tractoren (max. 2,50 m. breed) bij Luctor Belting, Industrieterrein, Afrikaweg 2, 4561 PA Hulst.
Vanaf het Stationsplein sluiten we aan en gaan we te voet of met een (klein) vervoermiddel met toeter, claxon of pannendeksels en muziek naar de Markt. Wij zullen de onderwaterzetters van repliek dienen met spandoeken, met woorden, met lawaai.
19.00 uur. Parkeren op de Markt, alleen voor deelnemers van de optocht. Toespraken, muziek en klokgelui.
19.30 uur. Aanvang van de voorlichtingsbijeenkomst in het stadhuis, deze is te volgen in de raadszaal en in de foyer van het stadhuis. De hoogste ambtenaren van het ministerie van LNV komen uitleg geven over het voorbereidend besluit voor het inpassingsplan Hertogin Hedwigepolder aan de gemeenteraadsleden van Hulst.
Komt allen naar Hulst, en doe mee met het protest tegen het onder water zetten van onze goede Zeeuwse polders op maandag 1 februari. Nu is het de Hedwige, de planning is om nog veel meer polders onder water te zetten.
Actiecomit? “Red onze Polders” Inlichtingen: A. de Feijter, secr. Tel 0115 431718 / 0654362376 www.ikmaakmezorgen.nl www.verdedigdedijken.nl ---------------------------------------------------------------------------------------
ROUTE LAWAAIOPTOCHT TRACTOREN.

Verzamelplaats:
Industrieterrein gelegen aan de Afrikaweg (Luctor), Amerikaweg , Azieweg, Australieweg.
Aanrijroute vanaf de Absdaalseweg (Life en Garden) via de Australiie weg Doorrijden naar de tweede straat links ( achterom de Linex) de Azieweg en daarna Linksaf de Amerikaweg oprijden om vervolgens aan te sluiten linksaf de Afrikaweg. (ter hoogte van de Linex.)
Vertrek: 1 februari 2010, 18.30 uur.
Vanaf daar is de kop van de stoet en vanaf het moment van vertrek gaat deze stoet ( onder begeleiding van politiemotoren) richting de Grote Markt via de volgende wegen;
Absdaalseweg, ( verkeerslichten worden met de hand bediend), het Scharnier, rechtsaf richting centrum en daarna linksaf de Stationsweg op. Vervolgens de Gentsestraat in en de Grote Markt oprijden. Het is de bedoeling dat men op de Grote markt rechtdoor rijdt in de richting Cornelis de Vosplein en langs de ingang bij cafe "De Zaak" de Grote Markt oprijdt. Men kan dan vanaf de gevel van het gemeentehuis met de voorzijde in de richting van het gemeentehuis de tractoren naast en achter elkaar parkeren.
Wanneer bekend is wie de vergadering willen bijwonen is het waarschijnlijk het beste dat deze vooraan in de stoet rijden, zodat deze op de Grote Markt ook bij elkaar staan. Deze kunnen dan later vertrekken.
Bij het vertrekken vanaf de Grote Markt rijden de tractoren vanaf de Grote Markt de Steenstraat in en gaan dan linksaf de Frans van Waesberghestraat in. Op het eind van de Fr, van Waesberghestraat gaan ze rechtsaf de Gentsestraat in, welke overgaat in de Stationsweg, waarna de stoet zich kan ontbinden . Linksaf richting Sint Jansteen , Heikant, Nieuw Namen en Clinge. Rechtsaf via Absdaalseweg overigen.

Hopelijk is deze route duidelijk.
Vriendelijke groet
Hans Jacobse.
Brigadier van politie Team Hulst-Buiten.

Een nieuwe actie van het actiecomite Red onze Polders.
 
1 euro JA
Voor ontpolderen NEE
  Morele steun voor  1,00 euro
 
Zeeuwen teleurgesteld in politieke beslissingen. Oproep om steun.
In de Hertogin Hedwigepolder, de Perkpolder, Willem Leopoldpolder, Het Zwin en Waterdunen is bij de bewoners, de boeren, de eigenaren grote onrust over de aanstaande onteigeningen in deze polders.
 De succesvolle tractor estafette heeft al laten zien, dat  velen meeleven en men niet zonder slag of stoot akkoord gaat.
Maar niet iedereen bezit een tractor en wil wel zijn medeleven betuigen. Om aan deze vraag te voldoen organiseert het actiecomite een nieuwe actie en vraagt om een symbolische bijdrage van minimaal 1,00 euro met een toevoeging waarom u tegen het ontpolderen bent.
Wij willen daarmee aantonen dat het verzet in en buiten Zeeland nog steeds sterk aanwezig is.
De plannen voor nog eens 3000 ha ontpoldering moeten van tafel en de regelgeving rond Natura 2000 moet herzien worden.
Voor de Zeeuwse bevolking en de mensen in de betreffende polders is morele steun nu een eerste vereiste.
 Van de opbrengst worden in het nieuwe jaar nieuwe acties georganiseerd.
 Wij vragen u deze flyer door te sturen via de mail of  te kopiëren en verspreiden.   Bij voorbaat dank!!!
Namens het actiecomite Red onze Polders
A. de Feijter.
Zaamslag tel 0115 431718 / 06 54362376
 
Bankrekening 1274.13.227 t.n.v. J.T. Waverijn-Roelse inzake
Red Onze Polders te Philippine.
  ======================================================================

Kom op dinsdag 2 februari naar Terneuzen om te protesteren tegen de ontpolderplannen van de hoge ambtenaren van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid.
  Evenals in Hulst komt de heer Gosse ook het waterschap voorlichting geven over de plannen mbt de Hedwige. Dit zal plaatsvinden op dinsdag 2 februari in het waterschapskantoor te Terneuzen, aanvang 19.30 uur.   Voorstel is om ook hier met zoveel mogelijk mensen bij de vergadering aanwezig te zijn, graag om 19 uur aanwezig. Flyers uitdelen Ontpolderlied Toespraken.   In heel Zeeland is men zeer tegen ontpolderen, dat willen we laten zien. Kom en doe mee met het protest.   Het programma "Buitenhof “ gaat in zijn geheel over de gemeente Sluis in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart a.s. Het project Waterdunen is slechts ??n onderdeel van het gehele programma. Het wordt uitgezonden; a.s zondag 31 jan om 12.05 uur op Ned. 2.  
  Groeten
Namens het actiecomit? “Red onze Polders”
A. de Feijter, secr. Tel 0115 431718 / 06 54362376
--------------------------------------------------------------------------- Hieronder de uitnodiging voor een bijeenkomst in Knokke over het Zwin.
Ook hier wordt uw aanwezigheid zeer op prijs gesteld.
Associatie Polderboeren Knokke-Heist’
Hazegrasstraat, 63
8300 KNOKKE-HEIST

Uitnodiging vergadering ‘mogelijke onteigening polder met het oog op uitbreiding van het Zwin’
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Voor enkele maanden hebben de bedreigde polderlandbouwers van Knokke-Heist een associatie gesticht. Doelstelling is het behoud van de Willem-Leopoldpolder in de huidige vorm. Intussen komen vanuit de burgerij, de landbouw en van bij de politieke verantwoordelijken honderden vragen en reacties inzake een mogelijke onteigening. Wij begrijpen intussen dat het draagvlak voor deze uitbreiding van het Zwin eerder gering is. Om meer klaarheid te krijgen in deze belangrijke aangelegenheid hebben wij landbouwexpert Luc Busschaert opdracht voor evaluatie gegeven. Wij denken dat het ogenblik aangebroken is om te luisteren voor een stand van zaken en in alle openheid het voor en tegen te discussiëren. Daarom wordt U vriendelijk uitgenodigd voor een toelichtings- en discussievergadering op donderdag 4februari 2010 om 19.30h in het Cultureel centrum van Knokke-Heist, Meerlaan 32. Uiteraard zouden wij als landbouwers graag onze gronden en bedrijven behouden voor onze en de volgende generaties. Niet alleen hoe wij daar tegenover staan, maar ook hoe U erover denkt, zal aan bod komen. Wij zullen U graag begroeten.
Jan Vandepitte
Voorzitter


   Raad Hulst kan ontpoldering onmogelijk maken

Eerste stappen ontpoldering Hedwigepolder gezet

AGD Verburg opgelucht over besluit Westerschelde.


NIEUWSBRIEF 13 januari 2010 Beste mensen, Allereerst onze beste wensen voor het nieuwe jaar met veel gezonde dagen en veel spirit om mee te doen met onze acties tegen ontpolderen. Het afgelopen jaar was veel bewogen. Een kabinet dat koos voor niet ontpolderen van de Hedwige, maar wel van Het Zwin, moest buigen voor de macht van de natuurbeweging en besloot alsnog om de Hertogin Hedwige te ontpolderen. Het gedraai van sommige politieke partijen, eerst tegen ontpolderen, maar die op het laatste moment toch een ommezwaai maakten en instemden met het kabinetsbesluit. Het waren afschuwelijke momenten, wij vroegen ons af, hoe wordt er eigenlijk in Nederland geregeerd. Ook in de provincie geven de bestuurders al aan, dat zij alvorens een beslissing te nemen dit eerst moeten voorleggen aan natuur- en milieuclubs. Mensen, die wonen en werken in de bedreigde gebieden worden niet gehoord en zijn overgeleverd aan de willekeur van de bestuurders en de door hen opgelegde regelgevingen.
De sponsoractie blijft nog een tijdje doorlopen, in de bijlage een aangepaste versie. Onze hartelijke dank aan allen, die een bijdrage gaven en daarbij hun mening naar voren brachten. Dank zij de vele steun uit alle lagen van de bevolking weten wij dat we met een goede zaak bezig zijn. De tractor-estafette was een groot succes, met heel veel dank aan allen voor de geweldige medewerking. Veel pers en media deden verslag en via de website www.ikmaakmezorgen.nl en www.verdedigdedijken.nl zijn foto’s en links.
De Raad van State heeft zojuist uitspraak gedaan, de Westerschelde mag worden verdiept. Een opluchting, dat nu geen verdere claims worden gelegd om te ontpolderen. Onze aandacht gaat uit naar de gebieden, die wel op de nominatie staan om te ontpolderen, de Hedwige, Perkpolder, Waterdunen en het Zwin. Het middengebied leeft ook nog in onzekerheid. De acties zullen zich daartegen richten, we moeten doorgaan. We leven mee met de mensen, die er mee te maken hebben. Uw steun is daarbij van groot belang.
Geplande acties: 14 jan. 20 uur in caf? de Drie Koningen te Groede, lezing door prof.Schrijnen over de Zuid-Westelijke Delta, organisatie door de groep voor plan Waterdunen 15 jan. 9.30 uur Prov.commissie Ruimte te Middelburg, inpassingsplan Hedwige, Natura 2000. 15 jan. 19.30 uur SGP bijeenkomst over ontpoldering met Kees v.d.Staay. Aangeenbrugschool, Willem Andriessenlaan 4, Terneuzen. Belangstellenden zijn van harte welkom. 20 jan. 19.30 uur besloten bijeenkomst gemeenteraad Hulst. Uitdelen pamfletten. 22 jan. 16.30 bijeenkomst CDA te Nieuwdorp, Landlust. Hiervoor opgeven. 25 jan. 20 uur bijeenkomst gemeenteraad Hulst, voorlichting over het inpassingsplan door LNV. deze bijeenkomst is openbaar, het actiecomit? zal een petitie aanbieden om 19.45 u.. Zorg dat u erbij bent!
Natura 2000 ligt ter inzage in de gemeentehuizen. Natura 2000 en de 3000 ha nog te ontpolderen wordt in een hoorzitting besproken in de Tweede Kamer. Debat in de Eerste Kamer nav de interpellatie van dhr. K. Slager.
Vriendelijke groeten. Nout en Magda de Feijter
 
 Actiecomitie Red Onze Polders heeft de gemeenteraad van Hulst gevraagd zich niet neer te leggen bij de ontpoldering van de Hertogin Hedwigepolder. De raad moet haar aanzienlijke hindermacht gebruiken om de ontpolderingswerkzaamheden feitelijk onmogelijk te maken, zo schrijft het actiecomité in een persoonlijke brief aan alle raadsleden. De Hulsterse gemeenteraad heeft zich de afgelopen jaren herhaaldelijk in duidelijke bewoordingen uitgesproken tegen ontpoldering en dit standpunt ook in een unaniem gesteunde motie vastgelegd.
B en W van Hulst willen dat de raad op dit standpunt terugkomt en zich neerlegt bij het ontpolderbesluit van het Kabinet. Voor dit doel is een strikt besloten bijeenkomst belegd op woensdag 20 januari aanstaande. Medewerkers van het ministerie van Landbouw, natuur en voedselkwaliteit (LNV) willen de raad vervolgens op 25 januari informeren over de rijksprojectenprocedure die tot de daadwerkelijke ontpoldering van de Hedwige moet leiden. Bij het actiecomitie zijn de afgelopen maand een groot aantal steunbetuigingen binnengekomen, niet alleen uit Zeeland, maar ook uit de rest van Nederland. Ook veel Vlamingen hebben laten weten dat ze achter de acties staan. De sponsoractie (het doneren van één euro op rekening 1274.13.227 is een succes.. .   Namens actiecomité “Red onze Polders” A. de Feijter, secretaris. Voor nadere info tel 0115 431718 / 06 54362376 ------------------------------------------------------------------------


  Ontpolderen NEE !!!

(Wijze Zeeuws-Vlaams Volkslied)

Waar een ’t gekrijs der Zeeuwen,
Verstierf daar in Den Haag.
Daar riepen wij als Zeeuwen,
Ontpolderen niet graag!!!
De Hagenaars die lachten
“Ontpolderen gaat door”
Maar Zeeuwen houden echt vol
Ontpolderen DAT NOOIT!!
Die domme Hagenaren
geen land meer naar de zee
Wij Zeeuwen zijn wel slimmer
Ontpolderen NEE NEE!!!


Aan alle sympathisanten van het Actie comit? Red Onze Polders

Vorige week donderdag 3 december 2009 heeft helaas de Tweede Kamer zijn steun betuigd aan de ontpolderingsplannen. Voor ons een reden om des te meer duidelijk te maken dat ondanks hun besluit er NOOIT draagvlak in Zeeland voor deze plannen zal kunnen zijn.

Wij willen ook de eigenaar en de pachters van de Hertogin Hedwigepolder laten weten dat de Zeeuwen achter hun strijd tegen ontpolderen staan. Dat geldt eveneens voor de betrokkenen in het Zwin, Perkpolder en Waterdunen, welke polders men ook onder water wil zetten.
Als teken van steun willen wij u allen vragen een bedrag van minimaal 1 euro over te maken op de rekening van Red Onze Polders. U kunt dan in de omschrijving van uw overschrijving een steunbetuiging zetten. Wij zullen dan alle afschriften kopiëren (bedragen worden weggelaten) zodat wel alle namen en alle steunbetuigingen zichtbaar zijn.

Beste mensen, het kost u even achter de computer naar telebankieren of een overschrijvingsformulier invullen en dan nog minimaal 1 euro en dat is het..... Laat op deze simpele manier uw steun blijken, het kan zoveel betekenen.

Doe het vandaag nog en maak een bedrag over op :
Bankrekening 1274.13.227 t.n.v. J.T. Waverijn-Roelse inzake
“Red Onze Polders” te Philippine.
Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met hoofd sponsorwerving dhr. W. Dobbelaer tel. 0114-313916
e-mail wencdobbelaer@orange.nl
A. de Feijter, secretaris actiecomit? tel.0115 431718
Wij rekenen op uw steun!!!
WIJ DULDEN GEEN ONTPOLDERING  zegt het Actiecomité “Red onze Polders”.   We laten zien dat ondanks het kabinetsbesluit wij geen ontpoldering dulden. Het actiecomité heeft bezwaar aangetekend bij de minister van LNV  tegen dit kabinetsbesluit. Men wil nu 300 ha onder water zetten, op termijn totaal 3000 ha Zeeuwen wees op uw hoede, straks staat het water overal in onze gebieden. Laat ons van Zeeland geen Landzee maken. Velen met ons zijn boos over dit besluit, daarom sluit u aan bij onze acties, steun onze acties.     TRACTOR ESTAFETTE  PROTEST TEGEN ONTPOLDEREN Zaterdag 12 december rijden vanaf het Zwin vele tractoren in een estafette langs de zeedijk naar de Hedwigepolder. Zij zullen daar symbolisch een spade brengen, waarmee op de route bomen geplant worden, maar deze spade mag niet in de grond om dijken door te steken.   Startschot om 9.00 uur bij restaurant De Witte Koksmuts te Retranchement door  Johan Robesin, lid Provinciale Staten van Zeeland Stopplaats: 10.30 - 11 uur  Breskens    presentatie Agrarische Jongeren Stopplaats:  12.00 – 12.15 uur Paulinapolder parkeerterrein bij het monument Stopplaats:  14.15 – 14.45 uur Perkpolder, paviljoen De Perk  Presentatie Agrarische jongeren 13.30 uur  powerpoint presentatie over de Schelde en de scheepvaart naar Antwerpen door professor dhr. Jaap Schijve in paviljoen De Perk, iedereen welkom Eindpunt:   16.00 uur  taveerne De Schoof Prosperpolder overhandiging spade aan Kees Slager, lid Eerste Kamer der Staten-Generaal.   Organisatie: actiecomité “Red onze Polders” met ondersteuning van “De Levende Delta” en met medewerking van Agrarische Jongeren.   Info om mee te rijden met de tractor: Willy Dobbelaer, tel 0114 313916   mail wencdobbelaer@orange.nl  
Red onze Polders

Trekker-estafette Protesttocht

Wie gaat er mee met trekkers langs de Westerschelde????

Zaterdag 12 December 2009.

1e etappe Startschot om 9 uur door dhr. Johan Robesin.     Vertrek richting Retranchement vanaf restaurant De Witte Koksmuts Kanaalweg 8, 4525 NA tussen Cadzand-Bad en Retranchement Via Cadzand-Bad - Nieuwvliet-Bad naar Breskens. In Breskens 30 min. pauze bij caf? rest. ‘t Vissershuis, Scheldekade 25 Breskens.     Presentatie Agrarische Jongeren in Breskens.

2e etappe Vertrek om 11.00 uur vanaf  ’t Vissershuis richting Hoofdplaat. Daarna naar de Paulinapolder parkeerterrein bij de zeedijk. Pauze 30 min.

3e etappe. Vertrek om 12.15 uur vanuit Paulinapolder. Daarna naar Terneuzen via de Griete en Zeedorp naar Perkpolder. Bij Perkpolder 30 min. pauze bij Paviljoen de Perk Zeedijk 7 Walsoorden. Om 13.30 uur interessante presentatie over estuarium en scheepvaart door prof. Jaap Schijve.

4e etappe.  Vertrek  14.45 uur vanuit  Perkpolder richting Walsoorden.  Daarna via Grauwse Paal naar Emmadorp en Hedwigepolder. Eindpunt Taverne de Schoof Carolusstraat Prosperpolder Kieldrecht België. Trekkers die niet in België mogen komen kunnen parkeren in de Hedwige.  De chauffeurs kunnen dan met een collega of personen auto meerijden naar de Schoof.
Aankomst rond 16.00 uur. Ontvangst dhr. Kees Slager,  Eerste Kamerlid.  

Deelname is op eigen risico. Versier uw trekker met stickers, borden, spandoeken. (stickers bij de Actie groep).
Inlichtingen:     W. Dobbelaer, Hoofdstraat 65, 4564 AN  St. Jansteen.
e-mail wencdobbelaer@orange.nl   tel.0114-313916  of 06-12993239

Red onze Polders e-mail eendragt@ziezo.biz  tel.0115-431718

Wij vragen u deze flyer door te sturen via de mail of  te kopiëren en verspreiden.   Bij voorbaat dank!!!


Red onze polders
Totale afstand van de tocht ongeveer 95 km. Vindt u dat te lang dan kunt u een gedeelte van de tocht mee rijden, bv een of twee etappes of een gedeelte van een etappe. U kunt op elk moment aansluiten en weer vertrekken.


Koppejan niet bij debat Hedwigepolder
Het debat over natuurherstel Westerschelde in de Tweede Kamer wordt gehouden op donderdag 3 december aanvang 21.30 uur (kan iets later zijn).   De bus rijdt weer naar Den Haag:

Stormvloeden en grote overstromingen in Nederland (wikipedia)
838 - 1014 - 1134 - 1163 - 1164 - 1170 - 1196 - 1212 - 1214 - 1219 - 1248 - 1277 - 1280 - 1282 - 1287 - 1288 - 1322 - 1334 - 1362 - 1375 - 1377 - 1404 - 1421 - 1424 - 1468 - 1477 - 1509 - 1514 - 1530 - 1532 - 1552 - 1570 - 1675 - 1682 - 1686 - 1703 - 1717 - 1820 - 1825 - 1906 - 1916 - 1953 - 2006
Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer bestond nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet. Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren. Zo zag het eruit 800nC

Gaat u ook mee per bus naar Den Haag ???

Donderdag 3 september 2009,                              

DEBAT   SCHELDEVERDRAGEN  IN DE TWEEDE KAMER

Op deze dag wordt in de Tweede Kamer het natuurherstel van De Westerschelde besproken.
Het kabinet heeft besloten om niet tot ontpoldering over te gaan, tenzij……..
Leden van de Tweede Kamer stellen vragen over het alternatieve plan tot natuurherstel en het niet nakomen van het verdrag met Vlaanderen en de consequenties hiervan.

Met zijn allen willen we laten zien, dat ontpolderen NIET MAG GEBEUREN.
Daarom ga met ons mee, ook uw medewerking is belangrijk!!

Wilt u zich a.u.b. zo spoedig mogelijk op geven bij onderstaande personen,
 met vermelding van uw telefoonnummer, uw mobiel nummer en opstapplaats.

Willy Dobbelaer   tel 0114 313916
Magda de Feijter  tel 0115 431718 / 06 54362376  mail eendragt@ziezo.biz
Kees de Broekert, tel 0113 639395
Annette Waverijn, tel 0115 402868 of per mail annettewaverijn@hetnet.nl

Opstapplaatsen: 15.00 uur stationsplein te Hulst
             15.30 uur busstation te Terneuzen,
             16.00 uur wegenwacht te Kapelle,
                     16.30 uur Wouwse Tol

Terugreis is afhankelijk van tijdsduur debat, uiterlijk 23.00 uur
We vragen voor de busreis een kleine bijdrage ? € 10,00.
Met dank aan onze sponsors, die met hun sponsoring dit mogelijk maken.

Tot ziens op 3 september.
Net als vorige keren blijft het mogelijk dat het debat verzet wordt. Dinsdagmiddag rond 15 uur wordt de Regeling der Werkzaamheden vastgesteld in de Tweede Kamer tijdens de live uitzending via tv en internet.Zaamslag,  21 augustus 2009

Aan de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,
Postbus 20018,
2500 EA Den Haag.


Betreft: Verdieping Westerschelde


Geachte leden,

Het actiecomit? “Red onze Polders” volgt met spanning de actuele gebeurtenissen met betrekking tot het besluit van de Raad van State om de verdieping stil te leggen tot een definitieve uitspraak.
We hebben ons zeer verbaasd over de rechtsgang van de Zeeuwse Milieu Federatie en de Vogelbescherming. Immers zij waren van begin af aan betrokken bij de opstelling van de Scheldeverdragen en hebben ingestemd met slim baggeren voor de derde verdieping.
Nu het kabinet heeft besloten om ontpolderen niet door te laten gaan, zijn deze partijen niet eens met het voorgestelde in het verdrag en proberen op slinkse wijze hun zin te krijgen.

De Zeeuwse bevolking is zeer content met de uitspraak van het kabinet. Wij vertrouwen erop dat het kabinet getrouw blijft aan zijn besluit om niet te ontpolderen.
Met de ervaring na het uitkomen van het rapport Nijpels, wijs ik u erop dat zo er toch tot ontpoldering over gegaan zal worden, de Zeeuwse bevolking hierover zeer verontwaardigd zal zijn en er als het ware een volksopstand los zal breken.

De Zeeuwse bevolking is de omzetting naar nieuwe natte natuur meer dan zat.
Op vele plaatsen worden natuurgebieden ingericht ten behoeve van de tweede verdieping, omringd met prikkeldraad wordt de grond afgegraven en komt weer het zoveelste eentonige gebied tot stand.
Zie ook de oproep in de bijlage van een pas opgericht comit? tegen zoveel nieuwe natuurplannen in Zeeuws-Vlaanderen.

In een volgende bijlage pleiten de heren Bijl en Blok over de mogelijkheid om de Oosterschelde te betrekken bij een natuurherstel in het gehele Scheldebekken.
De heer Lases geeft aan dat natuurherstel alleen daar kan plaats vinden, waar deze verloren is gegaan. Ontpolderen is geen natuurherstel, er ontstaat een ander soort natuur dan de gewenste.
Verder bijgevoegd het persbericht van “De Levende Delta” met een oproep tot een dialoog tussen de betrokken partijen.

Wij willen weer met velen het debat bijwonen en vragen u dringend om de aangereikte alternatieven serieus te nemen en ons land niet aan de zee te geven.
Het is goed dat vogels een habitat hebben, maar ook de mensen moeten kunnen leven in hun habitat met de flora en fauna die hierin thuishoort.Hoogachtend,
Namens het actiecomit? “Red onze Polders”


A. de Feijter,
Eendragtweg 12
4543 PL Zaamslag
tel 0115 431718 / 06 54630428
mail  eendragt@ziezo.biz

Bijlagen:
Brief van de heren Bijl en Blok
Oproep Zeeuws-Vlaams Protest
Brief van de heer Lases              
Persbericht “De Levende Delta”Betreft:  Westerschelde – natuurcompensatie baggerwerkzaamheden


1.Europees- en nationaal waterbeheer is sinds het jaar 2000 gebaseerd op een nieuwe benadering, namelijk een integraal beheer op basis van stroomgebieden. Tot het stroomgebied Schelde behoort naast de Westerschelde onder meer ook de Oosterschelde. Dit betekent dat natuurcompensatie wegens baggerwerken in de Westerschelde- zo deze al nodig zijn- niet noodzakelijk door ontpoldering aldaar behoeft plaats te vinden, maar ook in de Oosterschelde kan geschieden. Zowel voor de Westerschelde als de Oosterschelde geldt wat natuur = waterbeheer betreft de sense-of-urgency- verplichting.
            Van de Oosterschelde is bekend dat aldaar het areaal van slikken, schorren en zandplaten
            onrustbarend vermindert, hetgeen te wijten valt aan de zogeheten “zandhonger”van de
            stroomgeulen tussen de platen. Dit was voor het “ Overlegorgaan Nationaal Park
            Oosterschelde”op 30 mei 2008 aanleiding aandacht te vragen voor deze zandhonger en wel
            met de “verklaring van Yerseke”. Deze verklaring werd getekend door overheden en
            natuurverenigingen.
    Wij menen dat -indien de thans in onderzoek zijnde compensatieplannen van Waterschap
     Zeeuws-Vlaanderen, Stichting Levende Delta en ZLTO door de Raad van State niet als
     volwaardig worden gezien, de bestrijding van de zandhonger als natuurcompensatie voor de
     baggerwerken in aanmerking moet komen.
    Op de noodzaak tot bestrijding van de  zandhonger wordt naast de “Verklaring van     Yerseke”gewezen in het rapport van Rijkswaterstaat “Verminderd getij”(mei 2008) en in het     rapport van de Deltacommissie (2008) “Samenwerken met water”. In het laatst genoemde     rapport is de volgende tekst te lezen: “Voor de Oosterschelde is berekend wanneer er geen     maatregelen worden genomen, het areaal slikken en schorren (kwelders) dramatisch zal     afnemen.  En “De verwachte zeespiegelrijzing versterkt dit proces. Zonder ingrijpen zullen     over enkele decennia de platen en slikken in de Oosterschelde naar verwachting gehalveerd     zijn: van de ruim 11000 ha in 1986 tot ongeveer 5000 ha in 2045 (en ca 1500 ha in 2100.     Schorren zijn in 2050 dan alleen nog op beschutte locaties in de Oosterschelde te vinden”.

2.Wij constateren dat in de discussies over de verdieping van de Westerschelde en natuurcompensatie geen aandacht wordt gegeven aan het aspect “veiligheid tegen overstromingen” terwijl volgens de Deltacommissie de waterveiligheid de hoogste prioriteit heeft. Wij menen dan ook dat natuurcompensatie in de Westerschelde pas aan de orde kan zijn, wanneer de in 2007 van kracht geworden EU-richtlijn Överstromingsrisico's”vertaald is in overstromingsrisicobeheerplannen (22 december 2015). In de Oosterschelde daarentegen kan men met natuurcompensatie vrijwel direct aanvangen.

    Zierikzee/ Bruinisse, 19-08-2009

    Ing. H. Bijl                                                             Drs. A.L. Blok

    Caustraat 65                                                           Vriesesweg 2
    4301 ML Zierikzee                                                 4311 RE Bruinisse


Noot: In Trouw van 19 augustus j.l. preekt de havenschepen Van Peel natuurlijk voor eigen parochie, maar geeft een onjuiste weergave van het beroep op de Raad van State. Hij koppelt bewust twee van elkaar los staande zaken aan elkaar en stookt daarmee het vuurtje op. Het besluit van de minister om natuurcompensatie in de Westerschelde zelf te realiseren i.p.v. ontpoldering voor verloren gegane natuur bij vroegere drempelverlagingen, die ingegeven is door het ontbreken van draagvlak, maar tevens natuurkundig de fundamenteel juiste beslissing is, is een andere kwestie dan die voor de Raad van State diende. Daar ging het om de pragmatische oplossing van het kabinet voor de mogelijke natuurschade bij de komende verdieping. De natuurbeweging vond dat er teveel onduidelijkheid was en de staatsraad ging daar in mee. De havenschepen wil bewust dat er niets aan de natuurlijkheid van de Westerschelde gedaan wordt. Die Westerschelde is er alleen maar voor zijn scheepvaart. Nee, natuurcompensatie moet maar elders gevonden worden. Geen natuurherstel dus, want die kun je alleen maar herstellen waar die verloren is gegaan. Bovendien gaat het niet om verlies van mariene natuur, maar om verschuiving van ondiepe naar diepere mariene natuur. Het land (polders) heeft er niets mee te maken.
Er is ook geen enkele wezenlijke aanleiding van de havenschepen om te reageren. De Nederlandse regering en de Kamers hebben beide uigesproken die verdieping cf. de afspraak door te zetten. Zijn cruciale druk heeft onderliggende motieven en komt alleen voort uit een enge belangenbehartiging van ??n haven in een conglomeraat van Vlaams-Nederlandse havens met eenzelfde achterland. Het gaat in de toekomst om het concurreren met andere conglomeraten, zoals die van de Oostzeehavens. Daarin past alleen een gezamenlijk zeehavenbeleid en geen concurrentie met Zeebrugge en Rotterdam om diepstekende schepen te kunnen ontvangen, waarvoor Antwerpen natuurkundig niet geschikt is. We doen dat toch ook niet voor Amsterdam. Antwerpen overvraagt zeer. Moet Nederland zich maar steeds verder versneld ondermijnen en de zee invloed doen toenemen om Antwerpen ter wille te zijn? Merkt Vlaanderen daardoor ook niet steeds meer dat de stormvloedstanden omhoog gaan? Het wordt tijd dat redelijkheid en realiteit tot Antwerpen doordringt. Desalniettemin afspraak is afspraak. Laat de havenschepen niet de natuurbeweging nog verder voor zijn karretje spannen.

Ir. W.B.P.M.Lases
Tiel, 20.08.2009
Persbericht.


Goes, 18 augustus 2009.


De stichting de Levende Delta dringt aan op een snelle uitvoering van het weg baggeren van de drempels in de Westerschelde. De afgelopen jaren is, ook de natuur en milieuorganisaties onderschreven dat het wegnemen van de drempels in de Westerschelde geen of te verwaarlozen invloed hebben op het natuurlijk milieu in de Westerschelde. De gemaakte afspraken met Vlaanderen moeten daarom zo snel als mogelijk worden uitgevoerd.

De enige reden waarom de natuur en milieuorganisaties zich verzetten tegen het uitbaggeren van de drempels in de Westerschelde is dat zij zich niet willen neer leggen bij het kabinetsbesluit van 17 april jl. Met dat besluit heeft het kabinet een streep gezet onder de plannen voor ontpoldering langs de Westerschelde en aangegeven dat de gewenste 600 hectare schorren en slikken buitendijks worden gecreëerd. Die maatregel schept door alle partijen nieuwe gewenste natuurgebieden voor vogels, en biedt tegelijkertijd een verhoging van de veiligheid.

De stichting de Levende Delta hoopt dat zowel het Zeeuws provinciebestuur als de natuur en milieu organisaties hebben ingezien dat na 13 jaar discussie er geen draagvlak is, noch in het Nederlands parlement, noch in de Zeeuwse samenleving voor het ontpolderen. Het herstel van natuur en milieu in de Zeeuwse Delta is op tal van manieren, op tal van locaties mogelijk en wenselijk. De stichting de Levende Delta doet hierbij een oproep aan alle Zeeuwse partijen om hierover in dialoog te gaan, als ook om op korte termijn de afspraken met Vlaanderen na te komen.


ZeeuwsVlaamsProtest


Gaat u ook mee naar Middelburg    op 2 oktober a.s.?
Om te protesteren tegen o.a. ontpolderen, Waterdunen, Perkpolder, de aanleg van “nieuwe“ natuur, “historische” dijken en schansen en een petitie aan te bieden aan de voorzitter van Provinciale Staten. Wij willen dat er serieus en met respect naar de Zeeuws-Vlamingen wordt geluisterd.
Bij voldoende belangstelling huren wij een boot en kunt u meevaren van Breskens naar Middelburg en weer terug door v??r 10 september 12 euro over te maken op:
Rekeningnr. 14.03.15.055 t.n.v. A.P. Langeraert              
 (onder vermelding van ZeeuwsVlaamsProtest 2 okt.)


Vertrek: inschepen Handelshaven Breskens om 08.30 uur
Terugtocht: inschepen Loskade Middelburg om 14.30 uur
Contact: ze-vl-protest@zeelandnet.nl  /  www.zeeuwsvlaamsprotest.nl  / Telefoon: 0117 451666
Deelname is voor eigen risico en op eigen verantwoording
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 0
 

 
 
Associated Topics

Ruimte en MilieuRecht en Veiligheid
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Ruimte en Milieu
  [ Ruimte en Milieu ]

  ·De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  ·Hedwigepolder toch ontpolderd !
  ·Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  ·Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  ·Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  ·Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia
  ·Groene Maffia - A4 west, files en subsidies
  ·Zonder vlees beter voor mens, milieu en dier?
  ·Live Earth : is angst een slechte raadgever?
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 92
  Leden: 0
  Totaal: 92
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524748
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link