Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Ruimte en Milieu: Hedwigepolder toch ontpolderd !
Geplaatst op Vrijdag 09 oktober @ 13:00:48 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Ruimte en Milieu Eerste-stappen-ontpoldering-Hedwigepolder-gezetHertogin Hedwige de Ligne (1877-1938) echtgenoot van Engelbert Marie Hertog van Arenberg (1872-1949).

Rond 1000 had Nederland nog een gesloten kustlijn, de Waddeneilanden en Waddenzee bestonden nog niet, men kon zo van Texel naar Den Helder lopen, de Zuiderzee/Ijsselmeer en de Westerschelde bestonden nog niet en daar waren vele dorpen, de Haarlemmermeer en Biesbosch bestonden ook nog niet.
Door overstromingen zijn er vele gaten geslagen in onze kustverdediging, zijn er tientallen dorpen in de zee verdwenen, en talloze mensen en dieren hebben het leven verloren.
Mensen worden nu opgesloten, flora en fauna lijken belangrijker te zijn dankzij de
milieubeweging.

Stelling: Geen ontpoldering, de natuur heeft sinds 900 n.C. al meer dan genoeg land ingepikt!


Laatste nieuws van de actiegroepen

Maak een vuist tegen de vierde verdieping

Gedeputeerde Staten sluiten nog meer ontpoldering niet uit
In een door de VVD, PvZ, SGP, CDA, CU, SP en SZ gesteunde motie vroegen de Staten de Tweede Kamer vast te leggen dat een nadere inspanning voor natuurherstel in de Westerschelde, waarover in rapporten van natuurwetenschappers een oppervlakte van 3000 ha wordt genoemd, definitief van de baan is.

PvdA-fractievoorzitter Peter Holtring - zijn fractie stemde samen met GL tegen - vond de motie niet erg verstandig, omdat maatregelen die voortvloeien uit de aanbevelingen van de commissie-Veerman kunnen betekenen dat er wel degelijk meer zal moeten worden ontpolderd in het Westerscheldegebied.

VVD Zeeland  fractievoorzitter zegt lidmaatschap Zeeuws Landschap op

Zeeuwen betalen prijs voor antwerpse rederijbelangen

Ontpoldering raakt de Zeeuwse Ziel

Strijd gaat door tot eerste druppel

Hoop gevestigd op Gery De Cloedt, de Vlaamse eigenaar van de Hedwigepolder
„Dit is een van de beste akkers van heel Zeeland”, zegt hij.Maar de Hedwigepolder is meer dan dat. Het gebied aan de oevers van de Westerschelde is een van de weinige nog resterende authentieke polders in het Zeeuwse landschap. Niet lang meer.
De helft van het te ontpolderen land bevindt zich op Nederlands grondgebied en het grootste deel daarvan
– bijna 290 hectare – is eigendom van Gery De Cloedt, een Vlaamse ondernemer die actief is in zandwinning en bouwmaterialen. Deze 40-jarige Belg erfde de polders van zijn grootvader, heeft er een buitenverblijf en gaat er vaak jagen. Op de weiden vlakbij de Scheldedijk grazen de paarden die hij gebruikt voor zijn polowedstrijden. Het grootste deel van de grond verpacht de man aan Nederlandse en vooral Vlaamse boeren.


Hediwgepolder blijft tot 2012 nog droog
Vlaamse arrogantie heeft gewonnen

Richard Mos, PVV
Laat Belgen uitbaggering Westerschelde betalen
Het Nederlandse kabinet heeft in 2005 er een voor Nederland zeer slechte deal uitgesleept. Ja, Nederland heeft zichzelf in 1839 (het is alweer een poosje geleden), bij het afscheidingsverdrag met België, verplicht om Antwerpen per schip bereikbaar te houden, maar toen was nog niet bekend dat er containerschepen zouden komen met een enorme diepgang.
1 belg houdt ontpoldering tegen   6 november 2007
Met de ontwikkeling van de Scheldemonding zijn heel wat belangen gemoeid: zowel ecologische (ontpoldering), economische (verdieping van de vaargeul) als maatschappelijke (de indijking tegen overstroming). Er is ook heel wat geld aan het project verbonden: meer dan 640 miljoen euro. Nederland betaalt hiervan 40 procent, Vlaanderen de rest. De baggerwerken komen nagenoeg volledig voor rekening van de Vlaamse overheid.
Gedeputeerde Hamelink had bij de Westerschelde een valide argument: In 1839 was het grootste schip
dat de Schelde bevoer een hoogaars of kogge, dus geen containerschip! Diepgang was toen 8 meter.
Nu wordt de diepte plm. 15 meter, moet straks ook het grootste vrachtschip met een diepgang van 24 meter
op de Westerschelde naar Antwerpen kunnen varen?
Dan toch maar 'n Hontekanaal, makkelijk aan te leggen en beschermt Westerschelde natuur beter?

Hertogin Hedwigepolder toch ontpolderd! Kabinet maakt er een zooitje van!
Jan Peter Balkenende bij de laatste verkiezingen, het komt wel goed met de ontpoldering
Alle protesten ten spijt, zojuist, vrijdag 9 oktober 2009, is bekend geworden dat de Zeeuwse Hedwigepolder t?ch onder water gezet zal worden. Dat melden bronnen binnen het kabinet aan RTL Nieuws.nl.

Laat het kabinet CDA,PVDA, CU het maar merken met de verkiezingen in 2010,2011!
En dit is dan de eerste van de bijna 2400 ha ontpolderingen die doorgevoerd moeten worden.
Zoals Harry Mens in Business Class in gesprek met Hans Hille op 11 oktober 2009 zei
over de zwaar gesubsidieerde milieubeweging:
Wij hebben onze vijanden zelf gefinancieerd...


De Hertogin Hedwigepolder:
 • Polder in Oost-Zeeuws-Vlaanderen, zuidoostelijk van Het Verdronken Land van Saeftinghe.
 • Totale oppervlakte: 306 hectare (ongeveer 3 vierkante kilometer), waarvan 295 hectare op Nederlands grondgebied.
 • Ingepolderd in 1907  1904( zie geschiedenis Doel)
 • E?n (Belgische) eigenaar, die de grond verpacht heeft aan een handjevol boeren, en voor wat betreft het Belgisch deel is de grond al onteigend. De eigenaar dreigt met juridische stappen als tot ontpoldering wordt besloten.
 • Kosten ontpoldering naar schatting 80 miljoen euro, volledig voor rekening Vlaamse overheid, dus het kost 'ons' niks. Pardon!!! meer dan 640 miljoen euro. Nederland betaalt hiervan 40 procent, zie boven!
 • Werkzaamheden behelzen de verwijdering van bomen, bebouwing, kabels en het graven van geulen om water in het gebied te laten

 • Eigenaar polder dreigt met proces
  Adrie Provoost, bedenker alternatief aan de zijlijn     het grontmij rapport

  1 oktober 2009 : Tweede Kamer blijft tegen ontpoldering. 9 oktober de beslissing.

  Westerschelde, ontpoldering is onvermijdelijk
  PZC; CDA staakt verzet tegen ontpoldering
  BNdeStem: CDA staakt verzet tegen ontpoldering

  Het Westerschelde debat 1 deel2
  de site van omroepzeeland kijk op 6 oktober 2009 e.v.

  de projectsite verruiming vaargeul
  de kaarten voor de verruiming van de westerschelde
  het belgische hedwigeprosperproject


  omroepzeeland dossier westerschelde
  Wel frappant, zeelandnet sluit haar forum per 1 oktober 2009 en omroepzeeland per januari 2009.
  Ook toeval? Nu is er het zeeuwse forum daar kan je je ei kwijt.

  Zie ook eerdere artikelen
  Zie ook:
   Kabinet vindt alternatief voor Hedwigepolder
  Nederlandse vogelbescherming wil Hedwigepolder ontpolderd zien, klaagt Nederlandse Staat aan.
  Karla Peijs: We kunnen ook Westerschelde dichtgooien    Peijs niet geprovoceerd    het delares rapport
        Peijs wil rondetafelconferentie over Westerschelde


  Geen 3.000 hectare ontpolderen bij Westerschelde

  90.000 ha teruggeven aan de natuur?

   Hedwigepolder toch ontpolderd of niet!
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 09 oktober 2009 @ 13:00 GMT+1


   Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties  
  (hier ook de meest recente bijdragen van 2009-2010-2011 enz.)

  Geplaatst door Ceesboogaart op Dinsdag 01 september 2009 @ 09:16 GMT+1


   Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Geplaatst door Ceesboogaart op Woensdag 26 augustus 2009 @ 10:26 GMT+1


   Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Geplaatst door Ceesboogaart op Donderdag 15 januari 2009 @ 21:48 GMT+1

   Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 januari 2008 @ 11:55 GMT+1

   Ruimtelijke Ordening - Groene Maffia - Zeeuwse polders toch onteigend tegen afsp
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 25 mei 2007 @ 11:16 GMT+1

   Ruimtelijke ordening- Groene Maffia ? - Ontpoldering
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 10 maart 2006 @ 06:14 GMT+1  Reageren kan op http://www.forumvannederland.nl  Waar is het mee begonnen?

  Google books:
  Beschryvinge van de vermaerde riviere de Schelde, haere oudheyd, loop ...1585
   Door Jan Antoon Frans Pauwels 1785

  Potamo-chorographie of Naauwkeurige navorschingen over de Schelde, Volume 1 1834
  Potamo-chorographie of Naauwkeurige navorschingen over de Schelde, Volume 2 1854
  Joannes Baptista Krüger


  Zie ook verdrag van Zonhoven van 1833

  Met het zgn. Scheldeverdrag van 19 april 1839 ook wel genoemd scheidingsverdrag of
  het verdrag van Londen.     
  Ook wel genoemd: Akte van ratificatie betreffende de definitieve scheiding tussen België en Nederland.,
  gevonden hieronder op Beeldbank Nationaal Archief


  De tekst in begrijpelijk nederlands met de 24 artikelen 

  Zie ook Geschiedenis van Antwerpen, 1853  pag. 405 en terug (belgische visie)
  em Gedenkboek van Nederlands moed en trouw gedurende de belgischen opstand   pag. 415 
  (nederlandse visie)

     het einde van de Schelde-tol

  In 1866 was de Hertogin Hedwigepolder er nog niet (pas in 1907?) ligt boven prosperpolder.

  kees prins pdf 5MB (downloaden!)
  Blijkbaar is het Tractaat van 1839 vervangen door een in 1925?(maar niet geratificeerd) En is art.9 van tractaat van 1839, het zgn. scheldeverdrag vervangen door een in 1995 die vanaf 2002 van kracht werd.
  Zie ook

  In 2005 werd een nieuw verdrag gesloten tussen Belgie en nederland. (pdf)
  Ondertekenaar was minister Peijs die nu Zeelands commissaris van de konigin is. Toeval?
  Even ook voor de duidelijkheid: Het waren niet de Belgen die ontpoldering wilden, maar de
  Nederlanders (!) onder druk van de milieubeweging... Of toch niet?


  Kees Slager van de SP in het ZMF tijdschrift Wantij nr. 3-2007.(pdf) Op pag 9 stelling 2 zegt hij:
  Het Scheldeverdrag met Belgie dient te worden opgezegd.
  (Ik neem aan enkel de passages over de Schelde, of wil hij Belgie weer samenvoegen met Nederland?)

  De eeuwige schelde(pdf)    Geschiedenis linkeroever Schelde(pdf)  
  de antwerpse noorderpolders in 16e-17e eeuw
  van I. Coen (1e) P. Guns waterbouwkundig laboratorium Belgie (laatste 2)

  170 jaar vrije vaart Schelde


  Uit geschiedenis Doel:
  1424: Het land van Saaftinge was een oud grafelijk domein. Het bestond als zelfstandig heerlijkheid en rechtsgebied tussen het "Land van Beveren" en "Hulsterambacht". Het omvatte verscheidene polders: Brugse polder, Leuspolder, Westpolder, Noordpolder, Casuweelse Moer en Ventse Moer.

  Net als in 1570 moet de polder weer onder water?

  1570:In die jaren verdwenen Casuweele met kerkje (Hedwigepolder) en het gehucht Ter Vente (Nieuw-Arenberg polder, rechtover de wijk Saaftinge-Doel).
  Bij de drooglegging van de Hedwigepolder werd het laatste gat gedicht op 21 juli 1904 onder de leiding van bouwkundige Van Wijkhuizen, die van op zijn jacht de "Zeemeeuw" de bevelen leidde.
  In 1905 werd de grond reeds geploegd en het aantal werklieden werd teruggebracht tot 100, die tewerkgesteld werden voor het graven van sloten en het kasseien van wegen. De grond was zo zwaar dat sommige gedeelten met een stoomlier moesten beploegd worden.
  De kleinzoon van Hertog Proper, Engelbert-Marie, geboren in 1872, zette zich terug in voor nieuwe uitdijkingen. Hij was lid van de Pruisische Herrenkamer en huwde met Hedwige de Ligne die haar naam aan de nieuw geplande polder zou geven. Op de heroverde grond werden vier hofsteden gebouwd: de Prosperhoeve, de Petrushoeve, Engelbertushoeve en Antoniushoeve. Die werden uitgebaat door kastelijns in eigen beheer, onder toezicht van een rentmeester tot 1898, daarna werden de hoeven verpacht.
  Op 4 september 1911 werd de nieuwe kerk van Prosperpolder, de Sint-Engelbertuskerk, samen met een klok van 737 kg ingewijd. Dit alles gebeurde met de geldelijke steun van de Arenbergs terwijl de boeren alleen voor het vervoer van de bouwmaterialen moesten instaan. De gemeente Doel werd van hogerhand verplicht bij te dragen met de som van 1500 BEF in de onkosten. De kerk werd gebouwd in neogotische stijl naar en ontwerp van Julius Goethals. Als herinnering aan het prinselijk huis kan men in de kerk van Prosperpolder  nog altijd het koorgestoelte bezichtigen, dat voorbehouden was aan de hertog en de hertogin. Zowel de tribune als de armstoelen zijn voorzien van het wapenschild van de families Arenberg en de Ligne.
  Na de eerste wereldoorlog in 1919 werden al de bezittingen van Hertog Engelbert onder dwangbeheer van de staat gesteld, zijn fortuin werd geschat op 40 miljoen goudfrank; bovendien stond het ganse bezit van de Leuvense Universiteit op zijn naam.Ofschoon hem niets kon verweten worden, werd hem aangewreven dat hij lid was van de Berchstag en een dubbele nationaliteit bezat, de Belgische en de Duitse en dat vijf neven van de Arenbergh in het Duitse leger van keizer Willem hadden gestreden. Een ervan sneuvelde, een diende bij de Kriegsmarine en drie bij het Huzarenkorps; volgens sommige kranten zou bij een Duitse overwinning hem de koningskroon worden aangeboden. Koning Leopold II was nochtans meermalen te gast op jachtpartijen in Prosperpolder.
  In 1929 werd het verkopen van het bezit van de Arenbergs door het sekwester stopgezet zodat er nog een deel van overbleef. Er was ten andere een zekere terughoudendheid bij de mogelijke kopers om reden van eerbied voor een traditie en door het stichten van vennootschappen in het buitenland werd veel gered.
  Zie ook Over de prosperpolder


  De emoties in Zeeland over de watersnood die ook meespelen:
  Eerste beelden van de watersnood 1953
  Beelden van de Watersnood 1953


  nog geen plan voor westerschelde
  cda houdt kabinet aan besluit zeeuwse polder
  polderman westerschelde niet uitdiepen
  Claims dreigen bij ruzie over de Schelde


  Natuurlobby stelt 'ultimatum' voor verdieping Westerschelde20/12/2007 07:00 De Vlaamse en Nederlandse natuurverenigingen blijven dreigen met een juridische blokkering van de verdieping van de Westerschelde, als er geen 600 hectare landbouwgrond integraal wordt ontpolderd. Dat meldt Trends deze week.


   
    Peiling van artikel

  [ Uitslagen | Peilingen ]

  Stemmen 4
   

   
   
  Associated Topics

  Ruimte en Milieu
   
   


   

  Zomertijd  > vooruit
  Wintertijd  < achteruit
  2013 31 maart 27 oktober
  Wij gebruiken GEEN cookies,
  een aantal van onze
  adverteerders en links
  WEL!


  De Gratis Krant van Nederland,
  elk uur van de dag actueel.
  Krant - Overzicht van ( gratis )
  kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

  Page 1
  Stelling van de dag
  Page 2 : Regionaal, Beurs
  Page 3 : the girls :-) Lifestyle


  De Gratis Krant Internationaal

  Wat gebeurde op deze datum?

  Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

  We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
  emailadress, WE didn't send it !


  Translate this site (partial)
  in 53 talen


  Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
  United World Forum Net

  De modaalpartij

  Follow @CeesBoogaart
  on Twitter
  en Facebook

  In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

  George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


   

    Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Opinie
  [ Opinie ]

  ·Pim Fortuyn wordt nog steeds vermoord, na 6 mei 2002
  ·Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 86
  Leden: 0
  Totaal: 86
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524558
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link