Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Financien: Bananenrepubliek Nederland
Geplaatst op Maandag 19 oktober @ 12:28:38 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Financien shorturl:http://tinyurl.com/chcrl4k

Nederland is een bananenrepubliek
ehhh bananenmonarchie?  Nou ja monarchie, probeer deze 2 afstammingslijnen eens te koppelen, Willem van Oranje en Koningin Beatrix.   konigin domste bontje
Trouwens over bananen gesproken, haha...

hulporganisatie armoedebestrijding gekort vanwege hoge lonen bestuur

Groot financieel belang Marokko bij dubbel paspoort 6,7 miljard euro

AOW is helemaal niet onbetaalbaar! Premie kan 5% omlaag, (Algemene Rekenkamer januari 2008, pdf) maar overheid steelt 16,4 miljard per jaar van de AOW premie.
Als sinds 2001 !
Per jaar premie-inkomsten 34,6 miljard, "gecorrigeerd" 18,2, uitgaven 25,2 miljard en dus draagt overheid 8,4 miljard bij...ja eerst nemen dan geven?
Was dat niet andersom?

Betaal, burgermensje.,burgerslet,burgersmurf, burgerslaaf, BETAAL   Gij zult betalen tot U neervalt

Fraude bij gemeenten

Boeken:
Bob Smalhout Pim Fortuyn Willem Middelkoop

Alsof er niks  belangrijkers in nederland is, met de crisis en dat mensen amper nog rond kunnen komen terwijl de banken royaal ondersteund worden, neuzelen de media over dt Balkenende misschien de
nieuwe Europese president wordt. Het baantjescircus is dus belangrijker dan de noden van de burgers.
Maar ja daar kennen we de media ook voor, vooral niets berichten wat de burger zou kunnen interreseren.
Ik schreef al in 1974 dat het enige verschil met Rusland was dat wij nederlands spreken en zij russich, en
dat is nog steeds niet verandert.

De Onrendabelen in 1980 vielen 4% in nederland onder de armoedegrens, in 2009 is dat 11% geworden.
De koopkracht van minima is sinds 1980 enkel maar achteruitgegaan, die van hoge inkomens is 60% gestegen. Dat legt een bom in onze samenleving.
De VARA-film ‘De Onrendabelen’ van Marcel van Dam gaat over een groeiende groep mensen, die niet kan niet voldoen aan de steeds strengere eisen in de prestatiemaatschappij. ´De Onrendabelen´ is vrijdag 20 november 2009 om 20.00 uur te zien op Nederland 2. Vrijdag 27 november om 20.50 uur bij de VARA op Nederland 2 is er een vervolg, een discussieprogramma olv Paul Witteman.

Koopkracht minima de afgelopen 30 jaar sinds 1980 er enkel maar op achteruit gegaan, terwijl de hogere inkomens er 60% op vooruit gingen!!! In 1980 zat 2% in de armoede, nu 11%.
Het gaat er niet om om de uitkeringen te verhogen, maar de koopkracht moet wel verbeterd worden van minima t/m modaal, vanaf 2000 zijn die er minimaal 300 euro op koopkracht op achteruit gegaan, zie
mijn 2006 artikel loonmatiging, ik ben belazerd. Als minima/minumum net zo geprofiteerd hadden van de economische groei als bedrijven en overheid had t minimumloon nu 67000 euro ipv 19000 geweest.
-Waarom mogen huizenbezitters hun woning voor 40% laten betalen door de belastingbetalers, idem hun pensioenaftrek, terwijl huurder geen vergelijkbare voordeeltjes krijgen?
-Waarom moet de overheid bijna 40 miljard per jaar betalen aan ambtenarij?
-Waarom is de zorg sinds de invoering van het zorgstelsel 25% duruder geworden?
Elk kabinet van welke samenstelling ook heft elk jaar het mantra aan van werk,werk, werk terwijl de burger niet mag meeprofiteren van de economische groei.
Blijkbaar zijn alle kabinetten en politici onrendabel !! En niet de burgers!!

En politici? Val de burger niet lastig met jullie gezeur over de economie, want aangezien zij toch nooit mogen meeprofiteren als de economie 's n  keer goed draait, hebben zij aan dat gezeur van jullie geen boodschap.

Onderzoek na onderzoek toont aan dat de werkgelegenheid vrijwel exclusief geschapen wordt door het midden- en kleinbedrijf (MKB), waarom worden dan die niet en de grote bedrijven wel geholpen.
Omdat het MKB geen commissariaten voor het baantjescircus heeft?

Steun voor kapitalisme neemt af

NOSjournaal HYPED de mexicaanse griep
Hogere zorgpremie dreigt door eis DNBwel 45 euro!  Nog erger wel 100 euro meer zorgpremie per jaar! Nog erger 140 euro!


Nederland grootste belastingparadijs zelfs voor bermuda en ierland!
                                               
(volgens Obama en Noorwegen, obama trok dat statement in onder Nederlandse druk)
Maar toch, Obama zei het.

Winst multinationals is nauwelijks belast!
Nederlandse multinationals betalen weinig of geen belasting over hun winsten.
De schatkist loopt daardoor 16 miljard euro aan vennootschapsbelasting mis, ofwel 2200 euro per Nederlander.
Ze betalen over een omzet van 8000 miljard euro (16 keer het Bruto Nationaal Produkt), slechts 2 miljard euro aan belasting.. (helaas in 2011, slechts 600 miljoen euro)
Dit blijkt uit een onderzoek van de Universiteit van Utrecht op verzoek van het tv-programma Zembla.
En aangezien dit niet van laatste tijd is, hebben we de staatschuld en bezuinigen te danken aan multinationals. Want de heren politici hebben zo graag dikbetaalde baantjes bij ING,Shell enz.
Zie ook: Loonmatiging, ik ben belazerd (2006)  Belastingparadijs Nederland reactie de Jager
Volkskrant belastingparadijs  Terug te voeren op den Uyl en Shellafspraak
Intertrust zitten 2250 ,  citco zitten 1700 , diageo zitten 40-tal multinationals volgens Zembla ,
bij Promotone, Herengracht zitten veel artiesten waaronder de Rolling Stones.
holland finacial centre  Netherlands Foreign Investment Agency  sites van ministerie van EZ volgens Zembla.

Netherlands tax haven   dutch sandwich noemen ze dat

23012013 yahoo dell swell netherlands 13 trillion tax haven

- de meer dan 4000 32.500 postbusfirma's (zembla) en speciale financiele instituten die nu van nederland een bananenrepubliek maken en ons slechts 2 miljard euro ipv 16 miljard euro opleveren, zullen als ze geen substantiele werkgelegenheid opleveren, ook naar het normale vennootschapsbelastingtarief van 35% dienen te worden gebracht.
Nu vloeit er bijna onbelast meer dan het 6 maal het nederlandse BNP door die 32.500 bedrijven, totaal meer
dan 3600 miljard euro!!!

update 2012: eu wil einde aan postbusbedrijven 1,5 miljard verlies voor nederland    nee hoor, maar 600 miljoen euro ipv de mogelijke 16 miljard!

Burgers de klos, in bananenrepubliek nederland.
Nederland mag dan fiscaal mild zijn voor multinationals, voor de eigen burgers is de fiscus minder coulant. Nederland staat met zijn belastingschijf van 52 procent zelfs in de wereldwijde top-drie van hoogste belastingtarieven.

19 oktober 2009: tweede kamer reageert lauw. PVV stelt vragen. Zie ook NRC en Elsevier.

Slochteren: succes voor Shell, vloek voor Nederland


Altijd frappant te zien hoeveel misinformatie verspreid wordt in de media, publieke en commerciele en dat door mensen van naam zoals Flip de Kam in het programma Buitenhof van 13 september 2009.
 • Hij zegt dat er op ambtenaren niet bezuinigd kan/moet worden omdat dat toch weinig oplevert omdat ze toch een uitkering moeten hebben en dat je dan maar 30% bespaart. Dat klopt niet! Naast zijn salaris kost een ambtenaar vanaf het moment dat ie binnenkomt op z'n werkplek geld bovenop zijn salaris. Zodra hij achter zijn bureau gaat zitten en de verwarming/airco-verlichting aanzet begint het al. Dan gaat hij dingen doen, onderzoek doen, rapporten schrijven  die bewijzen dat hij en zijn functie nodig zijn, dat kost geld. Een ambtenaar kost naast zijn salaris zeker 50% als het al niet boven de 100% komt. Dus de regels afschaffen zodat een bepaalde ambtenaar of groepen daarvan niet nodig zijn levert geen 30% op maar zeker 50%-100%! Nederland is geen democratie meer, maar een bureaucratie. Het kabinet wat zou moeten regeren laat dat over aan 20 groepen ambtenaren.!? Wedden dat een vermindering van ambtenaren er dan niet in zit?
 • Het mantra van de overheid van loonmatiging, behalve voor de topinkomens natuurlijk, wordt elk jaar weer van stal gehaald om looneisen te drukken, niet omdat werknemers in bedrijven geen terechte eis tot loonsverhoging mogen indienen, maar omdat de overheid teveel ambtenaren heeft, en de loonsverhogingen daarvan zouden nog meer op de begroting gaan drukken. Dus vermindering van het aantal ambtenaren zorgt niet alleen voor lagere overheidskosten en meer efficiency maar zorgt ook dat werknemers in bedrijven weer meer loon kunnen eisen en krijgen en meer loon is meer koopkracht en dat is weer goed voor de economie. De aftrek voor de Bijzondere Ziektekosten is afgeschaft in 2007 met als belofte dat er 20% oftewel 12.000 ambtenaren zouden verdwijnen(pag.14) (weer teruggevonden op internet, nog niet gecheckt of t precies zelfde zegt)en wat zien we? Er komen zelfs meer ambtenaren bij! Dus kan die aftrek weer terugkomen? afspraak is afspraak! Bovendien het verdwijnen van die aftrekposten voor bjzondere ziektekosten zorgt ervoor dat het belastbaar inkomen met zo'n 1000 euro hoger wordt, dus krijgen zij ook nog 's minder huur-en zorgtoeslag!  Dat kan oplopen tot 1500 euro voor een minimuminkomen.

Na de oorlog moesten we loon matigen om de wederopbouw mogelijk te maken.
Vervolgens moest loon gematigd worden om de eigen industrie te versterken.
Daarna moesten we loon matigen om de internationale positie uit te bouwen.
Tijdens de Suez crisis moesten we loon matigen vanwege de onzekere tijden.
Of loon matigen om de rijksbegroting sluitend te maken.
Bij de oliecrisis was het loon matigen om een stukje van de welvaart te mogen
behouden.
Tijdens hoogconjunctuur moesten we loon matigen om de con­currentiekracht te
vergroten.
In de recessie moesten we loon matigen om de werkloosheidsuit­keringen te betalen.
Na Bestek '81 moesten we loon matigen omdat anders ambtena­ren teveel achterble­ven.
Toen de gulden steeds harder werd moesten we loon matigen om nieuwe banen te
creëren. En loon matigen was hèt middel om te mogen blijven werken
Bij de beursdip eind 80 moesten we loon matigen om het inves­teringsnivo te handhaven.
En zo nodig loon inleveren om de nationale trots te redden bij DAF, Fokker of KLM. En dus werd er iedere keer weer loonmatiging opgelegd.
En wat stelden de ondernemers en de overheid -als werkgever- daar tegenover?
Niets. De ondernemers hebben nooit een tegenprestatie aangeboden.
Zoals bijvoorbeeld de zo behaalde winsten in Nederland te investeren. Loonmatiging moest, in 1991 om de loonvorming vooral verantwoord te laten zijn.
Loonmatiging moest, in 1992 omdat alle landen matigen, behalve Nederland.
Loonmatiging
moest, in 1993 om winstherstel mogelijk te maken.
Loonmatiging moest, in 1994 omdat dan vast wel meer werk ontstaat.
Loonmatiging moest, in 1995 om de globalisering het hoofd te bieden.
Loonmatiging moest, in 1996 om de euromunt mogelijk te maken.
Loonmatiging moest, in 1997 om de uitkeringsgerechtigden te ontzien.
Loonmatiging moest, in 1998 om de staatsschuld te verlagen.
Loonmatiging moest, in 1999 om oververhitting van de economie tegen te gaan.
Loonmatiging moest, in 2000 om de exportpositie van Nederland te verstevigen.
Loonmatiging moest, in 2001 om de neergaande conjunctuur te weerstaan.
Loonmatiging moest, in 2002 om de strijd tegen terrorisme te steunen.
Loonmatiging moest, in 2003 om een recessie af te wenden.
Loonmatiging moest, in 2004 om de pensioenlasten te kunnen dragen.
Loonmatiging moest, in 2005 om de slechte economie het hoofd te bieden.
Loonmatiging moest, in 2006 om het energieverbruik te beperken.
Loonmatiging moest, in 2007 om de vergrijzing op te vangen.
Loonmatiging moet, in 2008 om de bloeiende economie nog veel beter te laten draaien en 
                    inflatie te beteugelen die overheid(gasprijs) en bedrijfsleven zelf                                  veroorzaakt hebben. Loonmatiging moet, in 2009, vanwege de kredietcrisis, die Nederland niet eens hoefde te raken, maar ja als de bankbestuurders toch perse hun bonussen willen hebben en het hen niet uitmaakt dat de crises zich verdiept. Prinsjesdag 2008  Kredietcrises Inflatie in 2009 boven 3% Loonmatiging voor meer koopkracht?  Hoe verzinnen ze het!!!???

Loonmatiging moet, in 2009, vanwege de kredietcrisis, die Nederland niet eens hoefde te raken, maar ja als de bankbestuurders toch perse hun bonussen willen hebben en het hen niet uitmaakt dat de crises zich verdiept. Prinsjesdag 2008  Inflatie in 2009 boven 3% Loonmatiging moet, in 2010, nogmaals voor de kredietcrisis. Loonmatiging moet, in 2011, omdat zoveel domme mensen op de VVD en CDA hebben gestemd, wat nu al een begrotingstekort laat zien van 34,5 miljard euro, net als 't vorige VVD-CDA kabinet van Wiegel-van Agt desastreus voor de Nederlandse economie en koopkracht.
Loonmatiging moet, in 2012, vanwege de landen lees bankencrises, die ook de veroorzaker waren van de kredietcrisis, en die gewoon op oude voet doorgaan en uiteraard de misgeboorte
van de EURO, het idee-fixe van de (europese) politici. Volgens Michiel Vergeer, ex-CBS levert
de Euro zelf max. 1-2% BNP op, dat is 6-12 miljard per jaar, dus sinds 2002 heeft dat ons 108 miljard opgeleverd plusminus, en voor 2012 geven wij al 85 miljard uit om dat te ondersteunen??? terwijl onze gulden 10% te goedkoop werd weggegeven?
Wij Nederlanders, zijn er sinds de invoering meer dan 300 euro netto per maand op achteruit gegaan!!!!
De Europese Unie zelf levert "maar" 4-6% op dat is 24-36 miljard euro per jaar., 80% van onze export is dat, dus de totale bijdrage van onze export is maar 36 tot 50 miljard van de 600 miljard, nog geen 10%!

En dus wordt er ieder jaar eenzijdig loonmatiging opgelegd.
En hoe liep het af met al die zaken waarom gematigd moest worden?
Ach, die redenen waren zo ongrijpbaar, daar we hebben niets meer van gehoord.
Vroegen er ook nauwelijks naar.
En wat was het resultaat?
Door de verlaagde lonen werden de winsten zwaar gesubsidieerd.
Nog geen bedankje kon er af.   Welke crisis trouwens in 2009 ? Vanaf 2002 tot en met 2008 heeft het kabinet een begrotingstekort!
In 2008 zelfs 23 miljard! Hun eigen onkunde steken ze op de crisis. Ze hebben het over 35/36 miljard euro,
dus is er maar 12 miljard euro van de wereldwijde financiele crisis, en 23 miljard van de nationale
kabinetscrisis...


 •  In de jaren '70 kregen we allerlei herindelingen, zogenaamd om efficienter te kunnen werken en kosten te besparen. Waarheid was dat bureaucratie toenam en dat er een extra bestuurslaag werdgecreeerd de zgn. dorpsraden. De kernen van de gemeente Tholen had voor de herindeling en computers incl. de gemeentesecretarissen 80 man personeel. nu 225, dat is incl. 20 ambtenaren voor nieuw beleid. Dat nieuwe beleid kan natuurlijk wegens geldgebrek niet uitgevoerd worden, dus nu levert het enkel kasten vol met onbetaalbare plannen op. Toch sneu als de buraucratie 10% van het budget uitmaakt. Nog gekker maken grote gemeenten het, je zou verwachten dat met name de grotere gemeenten wel kosten zouden besparen en efficienter zouden werken. Als ik het aantal ambtenaren en inwoners neem, kan b.v. Tilburg van haar 2500 ambtenaren er 700 al direct naar huis sturen, als ik dat vergelijk met de gemeente Tholen. Dus geen ruimtegebrek en een nieuw stadskantoor Tilburg, maar gewoon het aantal ambtenaren verminderen met meer dan 25%!
 • Momenteel krijgen de 7% rijkste huiseigenaren 50% van de hypotheekrenteaftrek, de andere 93% ook 50%. Die eerste 7% hadden dat natuurlijk nooit mogen krijgen, dat scheelt 6-8 miljard euro per jaar.
 • Elk jaar wordt er naast de hypotheekrenteaftrek via de rijksoverheid subsidies gegeven aan talloze instituten en stichtingen, bij elkaar zeker 22 miljard euro.
 • Beperking huurtoeslag treft de verkeerde groepen. Momenteel worden de goedkoopste oudere huizen bezet door inkomens van modaal en erboven. Bijstandsgerechtigden en ouderen zitten veelal in duurdere huizen met huurtoeslag. Omdat er in huurwoningmarkt geen doorstroming zit. Als woningcooperaties huren een vast% van inkomen maken komen die goedkopere huizen weer vrij voor ouderen en laagste inkomens en kan huurtoeslag zelfs verdwijnen (en dan nog de hypotheekrenteaftrek ;-) al vergt dat voor die 93% zeker 30 jaar)
 • De kosten voor de zorg zijn voor meer dan 70% toe te rekenen aan ziekenhuizen en verzorgingshuizen waar van de personeelsbezetting 2/3 werkt voor de bureaucratie. Zoals Loek Winter al zei bij Buitenhof, 4 oktober, je moet de leemlaag van managers weghalen.Er moet gewerkt worden, niet vergaderd.
 • Volgens Drees moest AOW op termijn naar 72 jaar, en nu zitten we te steggelen over 1 of 2 jaar erbij. Een ongeschoolde arbeider moet 50 jaar lang zwaar werk verrichten tot zijn 65e, een ambtenaar mag na tot zijn 25/30 in de schoolbanken te hebben gezeten ook op 65 stoppen.Waarom niet iedereen 40 of 50 jaar werken na dagscholing? Dan moeten de hogere opgeleiden dus duurderen langer werken wat kosten bespaart, kan je onderwijs ook ""gratis" maken en puur afhankelijk van prestatie en daardoor ook minder bureaucratisch, want naast overheid en zorg is ook onderwijs een tak waar de wet van Parkinson op van toepassing is.
 • Volgens SCP krijgen 15 hoogste inkomens 39% terug van belastingopbrengsten (pensioenaftrek-hypotheekrenteaftrek e.a.) en de laagste 85% inkomens 29%, betekent dat via ingewikkelde bureaucratie 68% van belastingopbrengsten terugvloeit en slechts 32% overblijft voor beleid. Er gaat dus teveel terug en ook nog te bureaucratisch, gros bureaucratie is rondpompinstallatie.
 
En het kabinet? Doet niets ! Niemand regeert   Alles wordt overgelaten aan 20 groepen ambtenaren.

Zijn de politici nou volksvertegenwoordigers of vertegenwoordigers van de grote bedrijven?

Sinds Wim Kok, vakbondsvoorzitter (haha, kreeg complimenten van de werkgevers notabene) en later commissaris bij ING en Shell weten we wat het woord be-kok-stoven inhoudt, zoals ik m in 1993 ook schreef.

Hebben we daar de vriendjespolitiek en baantjescircus aan te danken?

Het is duidelijk voor elke burger!

En wat vindt de burger ervan?

Nederlander niet bereid op te draaien voor gevolgen crisis

We zijn met zijn allen niet bereid om collectief de gevolgen van de financiële crisis te dragen.


 Uitslag van de stelling: „In tijden van crisis moet iedereen een financieel offer brengen.”

Ja, Nederlanders – minima uitgezonderd – kunnen best financieel een stapje terugdoen om de economie er weer bovenop te helpen : 6%

Neen, bij de overheid zelf wordt zoveel geld verspild, ze halen dat geld maar ergens anders vandaan : 59%

Alleen op voorwaarde dat banken en andere veroorzakers van deze zware crisis ook extra worden belast : 35%


Vroeger zouden we waarschijnlijk erin getrapt zijn, maar ja praatjes vullen geen gaatjes....niet meer..

Wat dan? Verkiezingen?
Zo florisant ziet het er niet uit voor de coalitie..in de politiek barometer van 8 oktober 2009.
En dan hebben we 't nog maar niet over het lonken van Balkenende naar Brussel of het
lonken van Bos naar de DNB.

  Tweede Kamer
22 / 11 / 2006 Week 39
24 / 9 / 2009 Week 41
8 / 10 / 2009 Partijen % Zetels % Zetels % Zetels CDA 26,5 41 22,2 34 20,9 32 PvdA 21,2 33 13,6 21 13,0 20 SP 16,6 25 10,8 17 10,4 16 VVD 14,7 22 10,7 16 9,6 15 PVV/Wilders 5,9 9 16,0 25 17,9 27 GroenLinks 4,6 7 6,1 9 6,2 9 ChristenUnie 4,0 6 4,3 6 5,3 8 D66 2,0 3 11,7 18 11,6 18 SGP 1,6 2 1,5 2 1,7 2 Partij voor de Dieren 1,8 2 1,9 2 2,2 3 TON/Verdonk 0,0 0 0,6 0 0,6 0 Andere Partijen 1,2 0 0,6 0 0,6 0   100% 150 100% 150 100% 150
Dus stoppen met deze coalitie?


 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 4
 

 
 
Associated Topics

Financien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Financien
  [ Financien ]

  ·Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  ·Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  ·911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  ·Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  ·Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  ·Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  ·Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  ·De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  ·Bananenrepubliek Nederland
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 41
  Leden: 0
  Totaal: 41
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  12287920
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link