Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Financien: Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
Geplaatst op Donderdag 01 april @ 11:00:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Financien
http://www.forumvannederland.nl/1/index.php?topic=67107.0

belangrijke-rol-btw-voor-het-dekken-van-overheidskosten

CBS bewijst hoogste inkomens dragen zwaarste lasten
Alleen jammer dat CBS de aftrekposten niet heeft meegenomen, tot modaal 85% van de burgers, draagt netto MET aftrekposten 105 miljard bij, de 15% boven modaal dragen netto MET aftrekposten 1,65 miljard bij!   Is CBS een rechts instituut !?

Inkomensafhankelijke_zorgpremie_omhoog voor hogere inkomens

De euro en de nieuwe crisis


Honderden miljarden voor steun euro
weer 26 miljard erbij?  We moeten 30 miljard per jaar bezuinigen maar geven 31 miljard weg?
We betalen de grieken 12.000 euro per persoon!

Hoe staan de euro(pese) landen er financieel voor?Bezuinigingen, 50.9 - 93 miljard euro bezuinigd per jaar,  Klaar is Kees :-) !
Klaar is Kees, daar heb je geen 20 ambtenarengroepen voor nodig!
Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val
EN weer is de jeugd van vandaag en morgen, het kind van de rekening!
Dus afschaffing minimum-jeugdloon en minimumloon ,uitkeringen minimaal 10% omhoog!

 26022014: Dit is niet afschaffen van dat loon maar het afschaffen van het minimum als zodanig!
maar de regelingen die een verplicht op het minimum werken gesubsidieerd mogelijk maakt. Met voortschrijdend inzicht zou je beter de wet op het minimumloon kunnen vervangen door een wet op het minimum- en maximumloon!
Die wet maakt het mogelijk zowel een minimumloon normbedrag vast te stellen als wel het hoogste loon, dat van een minister-president. Regionale of plaatselijke banen krijgen dan een percentage van dat hoogste loon. 
En de beste manier om e ongelijkheid in betaling op te lossen is ipv uitkeringen te verhogen behalve dan het huidige minumjeugdloon van 16-18 met ee stap hoger (22%) is het inkomensafhankelijk 16% maken van de kale huren, en weer terug naar het ziekenfond zonder eigen risico dan verdwijnt gelijk de bureaucratie van de afd. toeslagen, en krijgt t/m modaal er gelijk tientallen euro's bij in koopkracht en dat kan binnen het huidige woningebstand kostenneutraal voor de woningcorporaties (die je natuurlijk moet omvormen tot woningcooperaties zonder dure directeuren, raden van toezicht en staf. Minimum zit nu 10% en meer lager in koopkracht dan in 1980!!
 

CDA ,CU en SGP en VVD,PVDA,D66 dansen rustig voort
Staatsschuld hoog? Jullie wilden toch 100 miljard aan de banken geven, wij niet!


Zouden we naast de scheiding tussen kerk en staat  onderhand ook 's
geen scheiding tussen staat en religie moeten hebben?Weg met CDA, CU en SGP.

En dan hebben we het nog maar niet over de diefstal door de overheid van de helft van de AOW- en AWBZ premies waardoor ze denken een vrijbrief denken te hebben om de AOW leeftijd te verhogen en te bezuinigen op de zorg.


2 april 2010 RTLZ: Bas Jacobs, hoogleraar overheidsfinancien Erasmus Universiteit, in 20 plannen maar
20% aanpak Hypotheekrenteaftrek, hadden ze 100% moeten doen (Ik sta dus niet alleen in die opvatting)
Verstoort woningmarkt en arbeidmarkt en komt voor gros bij hoogste inkomens terecht, zou 5% in belastingen kunnen schelen.

Vastgoedsector:doe wat aan hypotheekrenteaftrek

Rechts lullen, links vullen

Femke Halsema heeft gelijk, de rijkste schouders dragen de minste lasten
Ze heeft gelijk de rijskten in Nederland betalen NETTO de minste belasting/premies, zelfs minder dan tot en met modaal. Als ik de betaalde belastingen en premies neem en daarbij de aftrekposten(SCP) dan kom ik op een netto bijdrage aan BV nederland van de 85% burgers tot en met modaal van 105 miljard euro, voor de 15% andere burgers bovenmodaal van 1,32 miljard euro (wat minimaal 18 miljard moet zijn)en dan heb ik het misbruik van de AOW/AWBZ/ANW premies waar de overheid van inpikt (rekenkamer)om het hoogste belastingtarief laag te houden nog niet meegerekend. Sinds 1991 Oort en Stevens(2001) betaalt bovenmodaal dus totaal al 342 miljard te weinig om hetzelfde bij te dragen als tot en met modaal.
En dan heb ik het ook maar niet over het feit dat je premie betaalt tot 32000, maar wel een uitkering kan hebben in WW, WAO van maximaal 48.000 euro.

En daarbij nog het feit dat tot en met modaal geven hun geld direct uit geven, das goed voor de economie want die drijft op consumptie, bovenmodaal en zeker de 7% rijksten zetten het op de bank of beleggen het dus is geen directe input in de economie, dus slecht voor de economie.


En uiteraard na het H-woord, de HRA (Hypotheekrenteaftrek) het P-woord !
De PRA, de pensioenrenteaftrek!
Rijken mogen pensioenpremie tegen 52% aftrekken, maar hoeven gepensioneerd maar 17,9% belasting te betalen.


Pak de huizenmarkt aan de rijke huurders betalen te weinig, de 15 miljard euro hypotheekrenteaftrek

Economen vrezen haastige spoed met bezuinigingen
De ruim 1000 pagina's aan bezuinigingsvoorstellen van de ambtelijke werkgroepen ten spijt, is er een grote kans dat de overheid het tekort de komende jaren vooral te lijf te gaat met lastenverzwaringen. Volgens Bas Jacobs vooral de rechtse partijen zoals CDA,VVD en PVV.
Minder ambtenaren populairste bezuinigingsmaatregel
Ook het verminderen van ontwikkelingshulp en het inkrimpen van het leger kunnen rekenen op veel steun: respectievelijk 55 procent en 50 procent vinden dit goede bezuinigingsmaatregelen.

Peiling bezuinig op overheid Europa en asielbeleid  Onderzoek Maurice de Hond
De burger moet zelf meer gaan betalen vinden de ambtenaren.
rtl onthult
de declaraties van de overheid
Nederland uit de pas met dalende belastingtarieven
Wat vindt U? 
CDA wil vooral bezuinigen op zorg en sociale zekerheid
en ook 10% minder bijstand en minimumloon

-maar de jaarlijkse hypotheekrenteaftrek-subsidie van 7,5 miljard euro aan de rijksten mag blijven.
-maar de WW waar we premie voor betaald hebben, mag gekort worden.
-maar de zorg waar we meer dan voldoende premie voor betalen, mag ingeperkt worden.
-de rijken mogen pensioenpremie tegen 52% aftrekken, maar hoeven gepensioneerd maar 17,9% belasting te betalen.
- de giftenaftrek voor de zieligindustrie mag nog steeds afgetrokken te worden, dus de rijken sussen op die manier hun geweten, en kunnen het nog aftrekken ook. Dubbel winst, toch?
-de buitengewone ziektekostenaftrek voor bejaarden, gehandicapten en chronisch zieken is bijna verdwenen, maar de rijken kunnen ZONDER medische indicatie een thuiszorg, een meisje voor dag en nacht inhuren, en
nog aftrekken ook tegen 52%. (Klinkt wel dubbelzinnig eigenlijk)
-maar het ambtenarenkorps mag ongehinderd blijven groeien, vorig jaar weer 12000 erbij, maar ja kwaliteit van bestuur (ahum) is belangrijker dan de kwaliteit van leven van de burger.

En dan hebben we het nog maar niet over de diefstal door de overheid van de helft van de AOW- en AWBZ premies waardoor ze denken een vrijbrief denken te hebben om de AOW leeftijd te verhogen en te bezuinigen op de zorg.


Probeer zelf eens te bezuinigen, red de schatkist of beter de nederlandse bevolking!!!
De RTL bezuinigingswijzer
(best leuk, in 1993 was er een soortgelijk Dos-programma, en mijn populariteit en bezuinigingen waren groter dan van Wim Kok)

Ik kom zelf op een totaalbezuiniging van 50,9 miljard PER JAAR
extra inkomsten 27 miljard, bezuiniging 23,8 miljard.
ZONDER aan de zorg en sociale zekerheid te komen.
En ZONDER aan de hypotheekrenteaftrek te komen voor 93% van de huizenbezitters.
ZONDER aan de huurtoeslag te komen.
en vooral ZONDER belastingverhogingen!!

Bij mij van 2010-2020 :
Stijgen inkomsten overheid van 221 miljard naar 302,
gaat begrotingstekort  van -6,3% naar overschot 4,4%, van -36,8 miljard naar +30,7 miljard
gaat staatschuld van 389 miljard naar 151, in %BBP van 66,5% naar 21,8.
daalt staatschuld per inwoner van 23524 naar 8928

Hier komen de effecten terecht bij vooral bovenmodaal, 15%van de bevolking,
en dan vooral de rijksten 7%. Voor 85% van de bevolking heeft dit bijna geen gevolgen
en de effecten zijn beter als bij het voorstel van het kabinet (zie meer lezen)


Hogere inkomens profiteren meest van verzorgingsstaat

SCP rapport daarvan


Gebaseerd op het feit dat tot en met modaal is 85% burgers (met alle plussen en minnen) nu netto 105 miljard bijdragen  aan bv nederland, en bovenmodaal (15% van de burgers) slechts 1,32 miljard.
Deze link is van mijn artikel over basisinkomen PLUS vlaktaks.

Dit is een scheve verhouding, wil bovenmodaal minimaal hetzelfde opbrengen als tot modaal moeten zij
minimaal 17,6% bijdragen=18 miljard euro per jaar.
Deze situatie dateert al van plan Oort (1991) en plan Stevens (2001) dus al 19 jaar= 342 miljard euro wat bovenmodaal sinds 1991/2001 als extra voordeel heeft t.o.v. t/m modaal.
En eigenlijk mag je van bovenmodaal verwachten dat ze MEER bijdragen dan tot en met modaal !!
Want dat zeggen ze zelf dat ze doen!


Probleem is bij veel politici dat ze alle departementen en ambtenaren als een vast gegeven zien,
dat zal straks ook te zien zijn bij de voorstellen van die 20 ambtenarengroepen.
Je vraagt toch ook niet aan criminelen hoe je geld besteed moet worden?
Hieronder kun je zien hoe mijn bezuinigingsvoorstel is opgebouwd, en daaronder dat van de rechtse politici.
Basis is mijn artikel van 6 juni 2007   en mijn artikel van 27 september 2005 aan de start van deze site. En er kan nog meer bezuinigd worden:Overheid kost nu tussen 37-50 miljard, afhankelijk van de bron.
Aan susbsidiepotjes (SOR) sinds 1997 een stijgende lijn, in 2003 22 miljard euro dus zal nu zo'n 40 miljard zijn. Maar ja zijn de gesprekspartners van de overheid, want daar praat de overheid liever mee dan haar eigen burgers. Dus mijn totale bezuiniging kan oplopen tot 72-93 miljard!  PER JAAR!
Wat zou de Modaalpartij doen vanaf 2010
-40%
Verlagen van belastingvoordelen 27.028 mld.  In feite nog 7,5 miljard meer.
-40%
Verkeer en Waterstaat 4.844 mld.
-40%
Buitenlandse Zaken / Int. samenwerking 4.438 mld.
-40%
Defensie 3.257 mld.
-40%
Financiën 2.913 mld.
-40%
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2.543 mld.
-8%
Jeugd & Gezin 1.302 mld.
-40%
Algemene Zaken, Koninklijk Huis & Overig 1.218 mld.
-40%
Economische Zaken 1.13 mld.
-40%
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 0.995 mld.
-40%
VROM 0.605 mld.
-6%
Justitie 0.597 mld.
Buiten schot blijven de ministeries:
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Wonen,wijken en integratie

Totaal bezuinigingen 23.842 mld.


Totaal extra inkomsten 27.028 mld.

Hieronder een overzicht wat mijn voorstel zou betekenen voor de toekomst.
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bezuinigingsfactor 0% 12% 20% 20% 24% 24% 0% 0% 0% 0% 0% Bezuiniging (x 1 mld. €) 0 2.86 4.77 4.77 5.72 5.72 0 0 0 0 0 Extra inkomsten (x 1 mld. €) 0 3.24 5.41 5.41 6.49 6.49 0 0 0 0 0
Inkomsten (x 1 mld. €) 221.9 232 243.8 255.8 268.4 279.9 284.3 288.8 293.4 298 302.8 Uitgaven (x 1 mld. €) 258.7 255.6 251.2 247.8 248.6 247.5 252.2 257.1 262 267 272.1
Resultaten (x 1 mld. €) Begrotingstekort / Begrotingsoverschot -36.8 -23.6 -7.4 8 19.8 32.4 32.1 31.7 31.4 31 30.7 Staatsschuld 389 404.6 407 395 371.2 333.8 296.7 260 223.6 187.6 151.9
groei BBP 1.5% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% 1.75% schatting BBP 585.4 595.6 606.1 616.7 627.5 638.4 649.6 661 672.6 684.3 696.3
Resultaten in % BBP Begrotingstekort / Begrotingsoverschot (%BBP) -6.3% -4% -1.2% 1.3% 3.2% 5.1% 4.9% 4.8% 4.7% 4.5% 4.4% Staatsschuld (%BBP) 66.5% 67.9% 67.2% 64.1% 59.2% 52.3% 45.7% 39.3% 33.2% 27.4% 21.8%
Resultaten per inwoner (x 1€) Begrotingstekort / Begrotingsoverschot -2228 -1426 -443 477 1186 1931 1905 1880 1856 1827 1805 Staatsschuld per inwoner 23524 24398 24469 23681 22187 19894 17635 15408 13214 11057 8928


-Die extra 7,5 miljard euro genoemd, is omdat de 7% rijksten nu 7,5 miljard euro hypotheekrenteaftrek
krijgen, ipv daarvan krijgen zij nu geen aftrek maar juist een opslag van 7,5 miljard, die dan weer ten goede komt aan de andere 93% huiseigenaren. (winst 15 miljard euro, en 93% huiseigenaren blijft komende 30 jaar gewoon HRA houden) Wel wordt de hypotheekschuld ondergebracht in box3.
Box3 moet tegen het licht worden gehouden, misschien toch weer terug naar de 1 promille vermogensbelasting?

-De huidige asielindustrie door de overheid in stand gehouden zet aan tot vrouwen- en mensenhandel, dus moeten we daarvoor eigenlijk de overheid aanklagen, want dat is strafbaar, en gezien de omvang van het bedrag hiermee gemoeid zo'n 12 miljard per jaar, kan je dat dus aanmerken als een criminele organisatie.
Veel beter en goedkoper zou het zijn als de vluchtelingen in eigen land of buurland via de consulaten en ambassades asiel aanvragen persoonlijk in een papieren procedure, vergelijkbaar met de procedure voor normale integratie. kunnen zo daarin mee. Kost de vluchteling geen geld (nu 15-20.000 per man) en bespaart nederland zoals gezegd 12 miljard.
Laten we wel zijn, het is bekend dat er maar 3% toegelaten worden, welke idioot haalt dan 100% binnen,
zodat er 97% teruggestuurd moet worden???
Immigratie kost ruim zes miljard per jaar, volgens Wilders

-En als ze nu eens bezuinigen op al die subsidies van belangenorganisaties (SOR), die vooral hun eigenbelang dienen, dan bespaar je per jaar ook zo'n 22-40 miljard euro per jaar.

- het bedrijfsleven kijkt altijd naar de Verenigde Staten, van kijk zo moet je het doen !
Ok jongens en meisjes, your wish is my command, dan gaat de vennootschapsbelasting van 25%
naar het Amerikaanse 35%, het wordt tijd dat jullie niet enkel profiteren bv met subsidies om jullie
fabrieken naar lage lonen landen te verhuizen, maar ook wat gaan meebetalen.
En uiteraard moet de uitzondering die de oliemaatschappijen sinds 1970 (het gasakkoord) al hebben met hun lage belastingtarief van 7% ook naar die 35%!
De belasting- (audit) en regeldruk wordt dan wel verminderd natuurlijk, veel belastingmaatregelen kosten
veel tijd en meer geld dan ze opbrengen.
B.v. de bijtelling van leaseauto's, je moet een kilometeradministratie bijhouden, bij de attracties zoals efteling en grenzen controleert de belastingdienst op leaseauto's, veel goedkoper is verstrekking
leaseauto's maar voor de helft als kostenpost voor het bedrijf.
schaf-belastingvoordeel-lease-auto-af

Maar bonussen voor bedrijven en instellingen zijn uit den boze als ze verlies draaien t.o.v. vorige jaren,
de bonusgever mag de bonus dan niet als kostenpost aftrekken en de bonuskrijger krijgt een 90% belastingtarief. Ook excessieve jaarsalaris verhogingen vallen onder hetzelfde regiem.
De code Tabaksblatt werkt niet dus moet de overheid daar ingrijpen.

- de meer dan 4000 32.500 postbusfirma's (zembla) en speciale financiele instituten die nu van nederland een bananenrepubliek maken en ons slechts 2 miljard euro ipv 16 miljard euro opleveren, zullen als ze geen substantiele werkgelegenheid opleveren, ook naar het normale vennootschapsbelastingtarief van 35% dienen te worden gebracht.
Nu vloeit er bijna onbelast meer dan het 6 maal het nederlandse BNP door die 32.500 bedrijven, totaal meer
dan 3600 miljard euro!!!


-Als de huur zoals een onderzoek aangaf gelijk getrokken wordt met de woonlasten van een huiseigenaar
nl. 16% ipv 23%, betalen huurders met een hoger inkomen zoals tweeverdieners meer en minima minder wat goed is voor de koopkracht van de laatste en huurtoeslag van 2-3 miljard kan dan verdwijnen. Dit kan gezien feit dat slechts 30% huurders huurtoeslag krijgen en 95% van huiseigenaars krijgt hypotheekrenteaftrek, binnen de corporatie geschieden.

- Zorgverzekeraars slokken tesaam 9 miljard euro aan kosten op, marktwerking heeft niet gezorgd
voor lagere prijzen. Dus terug naar 1 ziekenfonds, geen eigen risico of bijdrage, en je bespaart al 8 miljard.
En de grootste kostenpost de ziekenhuizen zelf waar 2/3 niet de handen aan bed zijn, moeten veel efficienter gaan werken.
Let wel voor de invoering van de zorgverzekering waren de premies wel kostendekkend en nu de premies
verviervoudigd zijn NIET?
Bovendien : het vragen van een bijdrage van 5 euro per huisartsbezoek? In 1987-1988 hadden we de
medicijnknaak, die kostte 5 keer de opbrengst. Stelletje idioten.

- en uiteraard bij alle semi- en publieke bedrijven maximaliseren vergoedingen ONDER balkenendenorm.

-de rijken mogen pensioenpremie tegen 52% aftrekken, maar hoeven gepensioneerd maar 17,9% belasting te betalen,die aftrekmogelijkheid verdwijnt natuurlijk. En uitkeringen die onder 52% afgetrokken zijn worden
ook met 52% belast.

- de giftenaftrek voor de zieligindustrie mag nog steeds afgetrokken te worden, dus de rijken sussen op die manier hun geweten, en kunnen het nog aftrekken ook. Dubbel winst, toch? Afschaffen, geven om te
krijgen doen we niet aan.

- de ambtenaren die overbodig zijn zoals de niet-ingenieurs bij rijkswaterstaat en staatsbosbeheer,
worden op wachtgeld gezet, en dat kost al de helft of meer minder dan als ze achter hun bureau zitten.
Want daar gaan ze echt geld kosten.
Dat geldt ook voor het overschot aan staf-leden , de zgn. leemlaag, bij corporaties,ziekenhuizen,scholen en andere (semi)publieke instellingen. Iedereeen kent het gezegde: Als een manager ziek is wordt er pas effectief en efficient gewerkt, als een verpleegkundige of leraar ziek is dan is het een probleem.

========================================================================
Hier de berekening uit de bezuinigingswijzer gebaseerd op mediaberichten van de rechtse partijen en
de rapporten van de 20 ambtenarengroepen,
Hier komen de effecten terecht bij tot en modaal, 85%van de bevolking
, de netto koopkracht wordt door verhoging kosten-vermindering toeslagen/subsidies-verlaging minimumloon en uitkeringen in veel gevallen (minima-minimumloon) zelfs negatief, daar houdt de bezuinigingswijzer geen rekening mee, en heeft niet zoveel effect als bij mijn voorstel.
Dan kunnen alle minima en zelfs minimumloners naar de voedselbank, bij elkaar gaan wonen om uberhaupt nog een dak boven hun hoofd hebben en de eeconomie komt knarsend tot stilstand, want economie drijft op koopkracht van de hele bevolking en geen koopkracht = geen economie.
Want consumeren stimuleert de economie, tot en met modaal geven hun geld direct uit, bovenmodaal en zeker de 7% rijksten zetten het op de bank of beleggen het dus is geen directe input in de economie.

Hieronder kun je zien hoe het rechtse/20 rapporten bezuinigingsvoorstel is opgebouwd,update 2012: dit was dus het uitgangspunt van gevallen VVD-CDA-PVV kabinet, het rijkeluiskabinet
-20%
Sociale Zaken en Werkgelegenheid 13,422 mld.
-20%
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 12,177 mld.
-20%
Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 7,308 mld.
-20%
Wonen, Wijken en Integratie 0,723 mld.
Buiten schot blijven verder alle ministeries, belangrijk voor het aanzien van Nederland, ahum...
en natuurlijk alle voordelen voor bovenmodaal.

Totaal bezuinigingen 33,630 mld.


Totaal extra inkomsten 0,000 mld.

Hieronder een overzicht wat het voorstel van rechtse partijen en ambtenarengroepen zou betekenen voor de toekomst.
Jaar 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Bezuinigingsfactor 0% 12% 20% 20% 24% 24% 0% 0% 0% 0% 0% Bezuiniging (x 1 mld. €) 0,00 4,04 6,73 6,73 8,07 8,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Extra inkomsten (x 1 mld. €) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Inkomsten (x 1 mld. €) 221,9 228,7 235,2 241,7 247,8 252,8 257,2 261,8 266,3 271,0 275,7 Uitgaven (x 1 mld. €) 258,7 254,5 248,0 242,7 241,1 237,7 242,5 247,3 252,2 257,2 262,3
Resultaten (x 1 mld. €) Begrotingstekort / Begrotingsoverschot -36,8 -25,8 -12,8 -1,0 6,7 15,1 14,7 14,5 14,1 13,8 13,4 Staatsschuld 389,0 406,8 414,6 411,7 401,0 380,9 361,1 341,6 322,5 303,7 285,3
groei BBP 1,50% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% 1,75% schatting BBP 585,4 595,6 606,1 616,7 627,5 638,4 649,6 661,0 672,6 684,3 696,3
Resultaten in % BBP Begrotingstekort / Begrotingsoverschot (%BBP) -6,3% -4,3% -2,1% -0,2% 1,1% 2,4% 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 1,9% Staatsschuld (%BBP) 66,5% 68,3% 68,4% 66,8% 63,9% 59,7% 55,6% 51,7% 48,0% 44,4% 41,0%
Resultaten per inwoner (x 1€) Begrotingstekort / Begrotingsoverschot -2228 -1554 -771 -63 400 899 876 860 833 813 788 Staatsschuld per inwoner 23524 24526 24926 24676 23966 22699 21461 20244 19059 17900 16771


============================================================
Dit zijn alle plannen:

Alle rapporten brede heroverwegingen  op site Ministerie van Financien:
1. Energie en klimaat 2. Leefomgeving en natuur 3. Mobiliteit en water 4. Wonen 5. Kindregelingen 6. Productiviteit onderwijs Bijlage 1 bij rapport 6. Productiviteit onderwijs Bijlage 2 bij rapport 6. Productiviteit onderwijs  7. Hoger onderwijs 8. Innovatie en toegepast onderzoek 9. Op afstand van de arbeidsmarkt 10. Werkloosheid 11. Curatieve zorg Bijlage bij rapport 11. Curatieve zorg
12. Langdurige zorg 13. Internationale samenwerking 14. Asiel, immigratie en integratie 15. Veiligheid en terrorisme 16. Uitvoering belasting- en premieheffing 17. Toeslagen 18. Openbaar bestuur Bijlage bij rapport 18. Openbaar bestuur
19. Bedrijfsvoering (inclusief ZBO's) Bijlage bij rapport 19. Bedrijfsvoering 20. Internationale veiligheid
 
 
 
Associated Topics

Financien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Links
  [ Links ]

   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 41
  Leden: 0
  Totaal: 41
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  12287836
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link