Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: Rechts, halve waarheden en hele leugens
Geplaatst op Donderdag 26 augustus @ 00:00:00 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn Rechts lullen, links vullen    
Rechtse partijen en media : halve waarheden en hele leugens!

Ontwikkelingshulporganisatie nam asielzoekers mee

Wel dierenpolitie, maar geen dierenwelzijn! Bioindustrie of zelfs bij onze huisdieren.
Einde van de rashond-Zembla-aanpak misstanden hondenfokkerij
De genoemde do*****entaire Pedigree Dogs Exposed 1 2 3 4 5 6
Honden(wiki)  En het beperkt zich niet tot honden, maar ook katten en andere huisdieren.


JSF waardeloos (youtube)

goede doelen beleggen in foute bedrijven

JFK tegen geheimhouding: Hup Wikileaks, gooi het maar op tafel.!!!!!!!

Er wordt wel 's gezeg dat nederland geregeerd wordt door Shell en Unilever:

Kabinetsbeleid afgestemd op shell
          Pak onredelijke winstmarge oliemaatschappijen aan

Tank bij de witte pomp ! Er bestaat GEEN merkbenzine, zo ondekte Kassa, en ze zijn zeker niet beter
dan merkloze benzine! bevestigd door  het onderzoek van de Keuringsdienst van Waarde.
Er Bestaat geen unieke merkbenzine
Kassa ontdekte dat er g??n unieke merkbenzine bestaat. En waarom? De brandstof krijgt pas nadat het wordt gedistribueerd vanuit het distributiecentrum naar het pompstation een toevoeging waardoor het een merkbenzine wordt. Dit ontdekte Kassa.

Dus tank: Avia- Tamoil--Tango - Q8-Firezone

Unilever, eet liever E-nummer en additatief vrij!  Zie ook deze info van Voedingscentrum
2011-einde e-nummers?   Alternatieve consumentenbond 


Kabinet Wilders Wilderskabinet
Regeer en gedoogakkoord Rutte1   incl. pdf's  regeerakkoord gedoogakkoord financieel kader cpb
FNV: rijkeluiskabinet
reacties regeerakkoord

kranten over regeerakkoord

Kabinet schrapt subsidie aan milieuorganisaties
Kabinet geen ontpoldering

De formatie van dag tot dag

harde-kritiek-wijffels-cda-top

Oftewel straks VVD-CDA-PVV kabinet voor 1 jaartje! Economie kapot, werkeloosheid weer hoog, rijk rechts erop vooruit, 85% burgers erop achteruit, verkiezingen weer, CDA marginaal en gaat op in VVD die ook halveert, PVV wint , EN DAN !?


RECHTSE (IN) FORMATIE_GEKLAPT ! 3 SEPTEMBER 2010

CBS bewijst hoogste inkomens dragen zwaarste lasten
Alleen jammer dat CBS de aftrekposten niet heeft meegenomen, tot modaal 85% van de burgers, draagt netto MET aftrekposten 105 miljard bij, de 15% boven modaal dragen netto MET aftrekposten 1,65 miljard bij!   Is CBS een rechts instituut !?

Geweldig, hoe het CBS ?n ElsevierFiscaal dit zo subjectief kunnen plaatsen. origineel CBS

CBS is blijkbaar een rechts instituut geworden. Wat ze weer vergeten zijn de AFTREKPOSTEN. Als je netto kijkt wat de bijna 85% van de burgers tot en met modaal bijdragen dat is NETT) 105 miljard, de andere 15% bovenmodaal NETTO 1,65 miljard, terwijl dat 18 miljard had moeten zijn, als ze hetzelfde hadden bijgedragen, dat is al zo sinds 1991 toen het toptarief van 72% naar beneden ging. Ergo deze subsidie van de hoogste inkomens heeft de andere belastingbetalers de afgelopen 19 jaar 342 miljard euro gekost, dus bijna evenveel als de staatsschuld.
Dus de echte steuntrekkers en klaplopers zijn niet de bijstandsgerechtigden of toeslagenontvangers,
maar de hoogste inkomens.het is de schuld van het kapitaal (wie heeft youtube?)     Laat de rijken de crisis betalen! (youtube) zij zijn ook de veroorzakers van de crisis!

Laat ons een bloem (youtube) Louis Neefs

Telfoonkosten absurd omhoog

Verkiezingen 2010: VVD grootste !? Arm Nederland! Op naar nieuwe recessie
Column econoom Bas Jacobs , econoom, op Z24

Koopkracht stijgt vooral bij linkse partijen
VVD en CDA plannen desastreus voor koopkracht en economie

prominente cda economen tegen hypotheekrente aftrek


modaal-levert-9-procent-in-bij-vvd-lagere-inkomens-nog-meer  hoge inkomens er op vooruit (uiteraard!)


Terugbetalen 30 miljard euro staatssteun ABN-AMRO onzekerrecent:


Lubbers tegen samenwerking met de PVV

Ambtenaren vinden dat ze met teveel zijn

Meer toeslagen voor rijken dan voor gros burgers

Maatregelen oud-kabinet    2

Moslimlanden zuiniger met hulp aan pakistan dan het westenBijna een kabinet wat Nederland en zijn burgers naar de afgrond en slachtbank moet brengen.

Wat hebben ze gedaan, wat hebben ze beloofd, en wat hebben ze aan punten al ingeleverd? Zie vervolg.


Zie ook: Hoe los je de crisis op!      Bezuinigingen 2010-2015-2020

Verkiezingsprogramma's VVD- CDA- PVV

Overeenkomsten en verschillen tussen de 3


Bezuinigingen
De VVD wil de komende vier jaar 20 miljard euro bezuinigen, het CDA 18 miljard en de PVV 16 miljard. De drie partijen zijn het al eens geworden over de omvang: het wordt 18 miljard. De PVV verlangt voor deze toezegging harde afspraken op het gebied van asiel, migratie, integratie, ouderenzorg en veiligheid.
Frans Vera:Niemand weet wat natuur eigenlijk is Niemand weet wat natuur eigenlijk is ? Jawel, ik ken er 1 die dat wel precies weet! De natuur zelf, stelletje morons..die weet precies welk plantje waar moet komen, en doet dat zonder kosten en zonder vergaderbaar plan van aanpak maar wel efficient en effectief zolang er mara niet ingegrepen wordt door de mens. Maar de groene maffia, ik gebruikte dat woord in 2004 voor t eerst in PZC en BN/deStem, die heeft een ideaalbeeld voor ogen wat geen waarde heft want het getuigt niet van enig inzicht.
Hoe ze denken vind je o.a. op http://www.verkniptlandschap.nl/meldingen/zeeland/groene-leugen Moeten we  de natuur op z'n beloop laten?

Zoals de bekende bioloog Midas Dekkers al zei: Alles waar we van afblijven is natuur, alles waar we aanzitten
of beheren is cultuur! (dus geen nieuwe natuur)


Koppeling lonen/inflatie
VVD en CDA willen 2 miljard besparen op de lonen van ambtenaren maar dat is niet haalbaar zegt CPB.
Uitkeringen
VVD en CDA zijn het eens dat de duur van de werkloosheidsuitkering (nu 38 maanden) moet worden beperkt tot een jaar. Toch is er een verschil: het CDA wil dat de werkgevers het loon na ontslag voor een bepaalde periode doorbetalen, pas daarna gaat de ww in. VVD en CDA zijn voor versoepeling van het ontslagrecht; de PVV is tegen. AOW-leeftijd
De aow-leeftijd moet omhoog van 65 naar 67 jaar, vinden VVD en CDA. De PVV was altijd mordicus tegen een leeftijdsverhoging, maar capituleerde al een dag na de verkiezingen.
PVV draait nu al, AOW breekpunt van tafel.
  Ontwikkelingshulp
De drie partijen zijn het volstrekt oneens over bezuinigingen op ontwikkelingshulp. Daar moet je vanaf blijven, vindt het CDA. Maar de VVD wil de hulp halveren en als het aan de PVV ligt, verdwijnt de ontwikkelingssamenwerking helemaal. Ook is er verschil van mening over de jaarlijkse afdracht aan de Europese Unie. Die moet van de VVD fors omlaag. De PVV wil de Europese Unie volledig afschaffen. Geen ontwikkelingshulp buiten noodhulp
Openheid over loon hulporganisaties
Woningmarkt
VVD, PVV en CDA zijn het eens dat er niet wordt getornd aan de hypotheekrente-aftrek, zoals alle andere partijen wel willen. Toch zijn er ook verschillen. CDA en PVV willen de huren geleidelijk verhogen. De VVD bepleit liberalisering van de huurmarkt, waardoor de huren met 60 procent zouden kunnen stijgen. Huren afhankelijk maken van inkomen (14%), hypotheekrenteaftrek huidige eigenaren voor komende 30 jaar gelijk en te compenseren doro hypotheekopslag voor rijksten. Winst 15 miljard minimaal!
Zorg
Er zal bezuinigd moeten worden op de zorg om de kosten in de hand te houden. De VVD wil het basispakket beperken en minder mensen een zorgtoeslag geven. Ook het CDA wil dat. Het CDA wil de eigen bijdrage inkomensafhankelijk maken. De VVD vindt dat de eigen bijdrage beperkt moet blijven tot maximaal 300 euro. De PVV zegt 'handen af' van de zorg. De zorgtoeslag, de premies en het eigen risico blijven op het huidige niveau.
tweederde verzekerden verlangen terug ziekenfonds
ziekenhuizen vrezen financiele rampspoed
Ziekenhuizen slorpen 70% van het totale zorgbudget op, verzorgings-bejaardenhuizen 17%, specialisten 3%,huisartsen 3%, fysiotherapeuten 0,5% (CBS). Dan wordt het inderdaad 's tijd dat er op de grote slorpers wordt bezuinigd, i.p.v. wat het kabinet wil namelijk grotere keuzevrijheid voor de ziekenhuizen, nu al is de echte zorg in ziekenhuizen een sluitpost.
Als ze om te beginnen de leemlaag van stafleden 's buitenjoppen, dat scheelt al geen slok maar een fles op 'n borrel.
Zoals iedereen weet, en dat geld voor elk veld, als 'n verpleegkundige of leraar ziek wordt,
valt de boel in duigen, wordt een manager/staflid ziek dan loopt het juist soepeler.
B.v. Ignatius Breda, 1100 man personeel, 400 bedden en 300 man aan 't bed.


Nieuw kabinet kort op zorgtoeslag  (helaas niet niet op ziekenhuizen, in 2005 VOOR invoering hielden
zorgeverzekraars 800 miljoen over, nu 9 miljard! En nog steeds geen verplicht % besteden aan echte zorg.

Hoorde de Jager zeggen bij watkiestnederland.nl dat ze niks doen aan HRA omdat dat de husieigenaren 100en euros scheelt per maand.


Veiligheid
De drie partijen pleiten voor een nationale politie (in plaats van de huidige regionale indeling) en voor meer agenten. Het CDA wil er 2000 agenten bij, de VVD 3500. De PVV gaat het verst, die wil tienduizend extra agenten. Alle politiepersoneel zou min. 80% op straat moeten zijn, alle databanken nu apart per stad en regio gekoppeld, veroordeelden moeten vingerafdruk en dna afstaan. Slachtoffer-genoegdoening komt centraal te staan, niet de herkansing van de dader, om huiselijk geweld tegen te gaan worden verdachten middels gps-enkelband gecontroleerd en lik op stuk beleid bij herhaling.Rifraf van buitenlandse afkomst die herhaaldelijk in contact komt met OM/politie, nederlands paspoort afnemen.

Verkeer
De VVD heeft zich in de verkiezingscampagne sterk gemaakt om de kilometerheffing om zeep te helpen. Ook de PVV is mordiscus tegen deze heffing. Het CDA is nu ook tegen de kilometerheffing, De drie partijen zijn voor uitbreiding van het wegennet om de files tegen te gaan. Waarom files niet tegengaan door vrachtverkeer op de weg ENKEL s'nachts toe te staan? En openbaarvervoer per bus/trein wat nu al voor 60/80% gesubsidieerd wordt, helemaal subsidieeren, efficienter maken en zonder verdere kosten beschikbaar stellen, waarbij niet-werkenden buiten de spits dienen te reizen.

Omroep
VVD, PVV en CDA willen bezuinigen op de publieke omroep. De PVV wil nog maar ??n televisienet en de zes radiozenders kunnen verdwijnen. Ook de Wereldomroep moet worden opgeheven. De VVD gaat wat minder ver: behoud van twee televisienetten en vier radiozenders. Als het aan het CDA ligt, blijft de publieke omroep in tact.
Immigratie/integratie
De drie partijen zijn het eens dat het asiel- en integratiebeleid moet worden aangescherpt. De VVD wil dat kansarme immigranten niet meer worden toegelaten. De PVV, tegenstander van de “massa-immigratie”, bepleit een volledige immigratiestop voor mensen uit islamitische landen. De VVD, maar vooral het CDA, hebben grote moeite met de PVV-standpuntenhttp://www.watkostmassaimmigratie.nlWat kost massaintegratie? 

Debat over Marokkaanse nationaliteit
Buitenlandse partner?


Tussen hoofddoek en string
Kees Beekmans
Multiculti mislukt    Islam onderdrukt/vermoordt onschuldige vrouwen (video-schokkend) Elsevier over islam -videos
Het wezen van de Islam : Frits Bolkestein en Naema Tahir Khaddafi Islam moet de religie van Europa worden
muslims against sharia Wilders: onze cultuur is beter dan islam        Zie ook Islam nederlandse cultuur ? (2007) Eerwraak 13 doden, 450 gevallen
Het echte Iran: sexparties en drugs(engels)


De VVD heeft nu een grote mond, wij gaan dit en dat doen, oh ja
en waarom hebben jullie dat dan nog niet gedaan in jullie kabinetten vanaf 1974?

VVD kampioen bezuinigen, ja op 85% van de burgers, tot en met modaal, 
maar niet op de (te)veelverdieners, bankiers en hoogste inkomens.
De staatschuld is het resultaat van VVD en CDA kabinetten vanaf 1974!

VVD beste voor werkgelegenheid? Ja in 2040, maar van 2010-2015 loopt bij hun de werkeloosheid zelfs op!

Daarom de VVD, de partij van halve waarheden en hele leugens !

Zoals Bas Jacobs terecht aangaf op RTLZ zijn de programmas van CDA VVD desastreus op de korte termijn voor koopkracht en werkgelegenheid en economische groei, op de korte termijn en dan vooral voor de inkomens tot modaal, dat is 85% van de burgers.

We moesten toch op de VVD stemmen omdat anders de staatschuld naar 380 miljard zou gaan? Nu hebben we VVD gestemd en zitten we al over de 380 miljard euro hoor !!

Blijkt dat bij CDA koopkracht, de motor van de economie, daalt en het meest stijgt bij PVDA en SP, bij VVD krijg je meer werkeloosheid en minder koopkracht dus de economie komt tot stilstand, zoals Bas Jacobs al aangaf CDA,VVD bezuinigen economie kapot.

Zoals te verwachten viel ontzien deze partijen vooral de hoogste inkomens en bedrijfswinsten.

Ja er is in de zorg en ambtenarij veel te bezuinigen, maar pak dan wel de goeie posten, voor invoering van de zorgverzekering hielden de zorgverzekeraars 800 miljoen euro over om vrij te besteden aan sponsoring, tvreclames en niet te vergeten hun eigen belongen, nu is dat 9 miljard, dankzij de "marktwerking". Dus als je 1 ziekenfonds invoert bespaar je al 8 miljard en zijn eigen risico en zorgtoeslag ook niet meer nodig want ja die komt terecht bij 80% van de bevolking, nogal logisch als 85% maar tot modaal heeft.
Zorg ook voor een budget wat niet vrij besteedbaar is bij ziekenhuizen, die nu 70% van de zorgkosten opslokken.

En laat bij sociale huurwoningen de huur afhangen van het inkomen, dan voorkom je scheefwonen en huurtoeslag.

En uiteraard geef de 7% huiseigenaren met de hoogste inkomens die nu 50% van de HRA krijgen een opslag ipv aftrek en laat hen de HRA betalen voor de overige 93%, dan heb je al een totale besparing van 15+8+20=43 miljard per jaar!
De kosten van immigratie zijn 7 miljard euro per jaar!
Klopt, vervang dit systeem waarvan bekend is dat er maar 3% wordt toegelaten maar wel 100% wordt binnengehaald, zodat je 97% moet terugsturen (van de zotte) doro papieren systeem in eigen of buurland aanvrager, vergelijkbaar voor legale immigratie en je laat enkel die 3% toe.
 
 
 
Associated Topics

Welzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Boeken
  [ Boeken ]

  ·De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  ·Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  ·De krant brengt de leugen in het land
  ·De Holocaust is voorbij...
  ·Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  ·Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 42
  Leden: 0
  Totaal: 42
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  12287696
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link