Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Recht en Veiligheid: Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
Geplaatst op Zondag 31 oktober @ 14:59:29 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Recht en Veiligheid tinyurl: http://tinyurl.com/cw56qso

http://www.slachtofferwijzer.nl/

Zie ook deze

2012:

16 november 2012
regie en sturing bij nationale politie ontbreekt

2/3 van politietijd gaat op aan administratie voor Justitie. Is geen geheim onderzoek overigens.
Zelf al meegemaakt dat wijkagente nog bezig was met papierwinkel om huiselijk geweldpleger op te sluiten, terwijl die al vrolijk weer losliep, dus wijkagente boos naar officier van Justitie belde van ben ik hier voor de kat z'n *** bezig? Nederland telt 800 officieren van Justitie die leiding moeten geven aan onderzoek, en verdachten moeten aanklagen, mijn ervaring is dat die "aanklagers" een aanklacht tegen het rechtssysteem zelf zijn.
Nog nooit zoveel onbenullen meegemaakt, voor de gewone politieagent(e) niks dan lof.
Ik zou meer zijn voor vgl familierecht dat advocaat slachtoffer en advocaat verdachte tegenover rechter(s) zitten en politie onderzoek verwoordt, zodat rechter en niet officier van justitie bepaalt of iets vervolgd moet worden, en kan een slachtoffer ook eindelijk zelf in hoger beroep, wat nu niet kan.


reclassering wil enkelband vaker gebruiken

gender based violence leading cause of death for-women aged 15-44  nijij

dood peuter schuld van jeugdzorg

Hulpverlening verspilt jaarlijks 2,5 miljard bij probleemgezinnen

speciale mobiel maakt stalking slachtoffers weerbaar, NIET DUS!

Hebben ons commentaar 2x weggehaald:
Het enige wat werkt ook bij huiselijk geweld is een enkelband voor dader/verdachte, dan kan het binnen 1 week gestopt worden, in plaats van jaren aan te slepen zoals nu gebeurt. Dan heb je ook die dure zgn. hulpverlening of systemen als deze Aware niet nodig. Huiselijk geweld en stalking treft nu 500.000 mensen, meestal vrouwen en kinderen, per jaar en kost meer doden dan alle moorden in het criminele circuit en bovendien tussen 8-10 miljard euro per jaar!
Dat is dus een goeie bezuinigingspost, kabinet!


2011:

Er gaat 5 miljard euro om in jeugdzorg en er zijn tientallen Savanah's en meisjes van Nulde.

Meer huiselijk geweld in 2010

Ruim vierhonderd gevallen van misbruik in jeugdzorg

Je billen zijn van jou

2010:
nabestaanden in actie tegen relationeel_geweld

Huiselijk geweld:760 duizend verzuimdagen per jaar

Geenonderzoek jeugdzorg na drie dode babys?     Jeugzorgverzet


Niet houden aan contactverbod, direkt oppakken!

Kabinet schaft taakstraf voor verkrachting af

een op de zes is vroeger mishandeld

uitkomst onderzoek taskforce overvallen olv Fijnhout

Moordenaars niet opgepakt door geldgebrek politie

ontevredenheid over hulpverlening stalken

Waarom wordt het MEEST voorkomende geweldsmisdrijf niet aangepakt door politie en justitie,
maar wordt dat overgelaten aan hulpverleningsinstanties zoals veiligheidshuizen ?

Ik heb het dan over huiselijk geweld en daaraan gerelateerd stalking.
Derde dodelijk geweld in huiselijke kring
Een slachtoffer is niet gebaat bij een veiligheidshuis maar bij een veilig thuis voor haarzelf en de kinderen. Door WK voetbal neemt huiselijk geweld toe  en dan zeggen ze sport verbroedert, nou eerder verloedert!?
Volgens cbs cijfers (pag.319 en verder) (pdf) waren er 64.000 gevallen van huiselijk geweld en  6.000 afgedane stalkingzaken, wat een fractie van de werkelijke gevallen is.
De cijfers rekenen voor  huiselijk geweld zeker een half miljoen slachtoffers per jaar, dat is 3% van de bevolking, en een gemiddeld "incident" kan tot 5 jaar duren, dat betekent dat op een gegeven moment er 10-15% van de bevolking mee te maken heeft. En dan zijn de slachtoffers vooral vrouwen en kinderen. Diegenen die we het meest moeten beschermen dacht ik. Eer-gerelateerd geweld en gedwongen huwelijken spelen ook nog 'n speciale rol hierin. En wat gebeurt er om de slachtoffers te beschermen? Weinig of niks, als ze het ongeluk hebben te behoren tot de 1 op 5 die slachtofferhulp krijgen dan moeten ze hun eigen huis uit en moeten naar een vrouwenopvang of blijf van mijn lijf huis, de (verdachte)dader wordt na de eerste aanhouding meestal binnen 1 week weer op vrije voeten gesteld al dan niet wachtend op een strafzaak die wel tot langer dan 'n jaar op zich kan laten wachten. Taakstraffen explosief gegroeid en zinloos Werkstrafje voor doodrijder, wie is dan gek, de dader of de rechter die vond dat de dader niet roekeloos reed met 130 km per uur? Een wegpiraat die met 130 km per uur de 19-jarige Imre Cok voor een bioscoopcomplex doodreed, heeft slechts 240 uur werkstraf gekregen. De rechter vond roekloos rijgedrag "niet bewezen".. EuroParlament zegt nee tegen huiselijk geweld NRC
Behandeling huiselijk geweldpleger heeft nauwelijks effect Meestal krijgt de (verdachte)dader een contact- en straatverbod die echter niet wordt gehandhaafd, want ook de (verdachte)dader wordt "geholpen" door de hulpverleningsinstantie, en die wil de slachtoffer en (verdachte)dader direct weer met elkaar in contact brengen, desnoods tegen de zin van het slachtoffer in, en omgang met de kinderen, ook al zijn ze slachtoffer, wordt ook gepromoot door die hulpverleningsinstantie, desnoods tegen rechtelijke uitspraken in, want dat is zo goed voor de rehabilitatie van de (verdachte)dader, dan lijkt het tenminste alsof alles bij het oude is, en er niks is gebeurd. Laten we Tilburg als voorbeeld nemen, of juist niet eigenlijk. http://tilburgzeikt.yolasite.com
Zie ook http://www.hetpon.nl/pdf/04-27.pdf   Nou heb ik altijd gedacht dat Justitie er is om de orde te handhaven en niet de misdaad? De politie is in de Nederlandse rechtstaat de enige die legaal geweld mag gebruiken en dient personen die geweld gebruiken, waar dan ook en tegen wie dan ook, op te pakken, verder geweld te voorkomen, de slachtoffers te beschermen. Justitie dient (verdachte)daders van geweld te vervolgen en te straffen met daarna eventuele behandeling. Dit kan niet overgelaten worden aan hulpverleningsinstanties die er enkel belang bij hebben dat het probleem in stand blijft zodat zij hun werk behouden. Dit kost enkel in de 48 centrumgemeenten al meer dan 50 miljoen euro per jaar! 1-minuut-stilte-voor-de-slachtoffers-van-huishoudelijk-geweld !? Ze kunnen beter minuut schreeuwen, er is al te lang stilte rond huiselijk geweld......

Zoals in de aangehaalde rapporten staat is huiselijk geweld een enorme kostenpost voor de samenleving, de raad van europa berekende dat in 2007 op 340 miljard euro per jaar voor europa, of 500 euro per inwoner! Dat is 8,2 miljard enkel voor Nederland met half miljoen slachtoffers.
Europa wil aanpak huiselijk geweld Als schade materieel of immaterieel niet te verhalen is op de dader is er het schadefonds En dan heb ik 't nog niet over de grote emotionele schade voor de slachtoffers en kinderen. Daarom dient m.i. de aanpak van huiselijk geweld en stalking voortaan ENKEL aangepakt te worden door politie en Justitie, wat ervoor zorg kan dragen dat het geweld in de kiem gesmoord wordt, en de pijn-periode zo kort mogelijk is in plaats van jaren, wat zowel de financiele als emotionele schade zo beperkt mogelijk is. En zeg niet dat de politie veiligheid onvoldoende kan garanderen, omdat 2/3 van hun tijd opgaat aan administratie (voor OM) Zo zijn agenten bezig met de papierwinkel voor het oppakken van daders, terwijl die allang weer is vrijgelaten door het OM. politie krijgt erg weinig aangiftes omdat dat toch niet helpt !?
De misdaad is al georganiseerd, nu Justitie nog ? Begin dan maar 's, in deze tijd van internet en mobieltjes met aangifte via internet/email, nu zitten slachtoffers die aangifte willen doen uren op het bureau en doen hun verhaal wat door agent wordt ingetikt. Aangifte/vervolgmelding dient via internet te kunnen, dan kunnen ook digitaal foto's en do*****enten /identificatie meegezonden te worden, in geval ontbrekende info kan politie dan contact opnemen ook bv via webcam. Aangifte maken is dan kwestie van knippen en plakken en aanpassen voor agent en spaart dan tijd voor politie en slachtoffers.
Welke partij durft dit aan te pakken?

Huiselijk geweld en stalking kan in kiem gesmoord worden door de volgende procedure:
1.Na aangifte : Standaard contact- straat/wijkverbod voor (verdachte)dader en slachtoffer, in eerste instantie voor half tot heel jaar. (Dus geen contact tussen beiden anders dan via evt. advocaat) Wonen slachtoffer en (verdachte)dader bij elkaar, dan huisverbod voor (verdachte)dader. Standaard worden telefoons van slachtoffer en (verdachte)dader gelogd om overtredingen te kunnen vastleggen. Huisverbod 
Nu 10 dagen, gewoon standaard uitvoeren half jaar minimum en gps controle, automatiseren net als bij trajectcontrole daar heb je automatisering voor om te automatiseren.

2.De verboden worden ook gecontroleerd door gps enkelband voor (verdachte)dader en slachtoffer. Systeem is zowel controle als alibi. (Nu heb je aware syteem maar dat volgt enkel slachtoffer) Nu is dat systeem enkel mogelijk voor veroordeelden, niet voor verdachten:
Artikel 15a Wetboek van Strafrecht:1.De voorwaardelijke invrijheidstelling geschiedt onder de algemene voorwaarde dat de veroordeelde zich voor het einde van de proeftijd niet schuldig maakt aan een strafbaar feit. 2.Aan de voorwaardelijke invrijheidstelling kunnen daarnaast bijzondere voorwaarden betreffende het gedrag van de veroordeelde worden gesteld. 3.De bijzondere voorwaarden kunnen inhouden deelname aan programmatische activiteiten gericht op terugkeer in de maatschappij of het ondergaan van bijzondere zorg, zoals verslavingszorg of geestelijke gezondheidszorg. De bijzondere voorwaarden kunnen tevens beperkingen betreffende het gedrag en de bewegingsvrijheid van de veroordeelde omvatten. Aan een bijzondere voorwaarde kan elektronisch toezicht als bedoeld in artikel 1, onderdeel w, van de Penitentiaire beginselenwet worden verbonden
Artikel 1 onder w. Penitentiaire beginselenwet elektronisch toezicht : een technische voorziening waarbij, gebruik makend van signalen, met regelmatige tussenpozen de aanwezigheid van een bepaalde persoon op een bepaalde tijd en plaats gecontroleerd wordt.
Met toepassen van dit systeem bij verdachten wordt het ook een VOORZORGSmaatregel ipv enkel STRAFmaatregel. Voorkomen is beter dan genezen, en van doodslag en moord kan je niet genezen lijkt mij.
En zeg niet dat de politie hier geen mankracht voor heeft:
Nederland luistert meer telefoons af PER DAG dan de Verenigde Staten per jaar!! Nederland 16 miljoen inwoners- VS meer dan 300 miljoen, en dan noemen wij de Amerikanen paranoia?
3.Bij overtreden verbod gelijk aanhouden en gijzeling (opsluiting) met progressief stijgend aantal dagen.
Dan heb je geen camera's- betrouwbare getuigen ipv familie -aware- zoektochten politie waar is ie meer nodig. Dan heb je al die instanties en blijf van m'n lijf huizen niet meer nodig, behalve mediator die na afkoelingsperiode bij wederzijds goedvinden, een eventuele relatie therapie-reparatie of omgangsregeling bevorderen.
Dan pas wordt huiselijk geweld en stalking echt in de kiem gesmoord en wordt het probleem opgelost, en zijn we die kostbare, nutteloze en bureaucratische veiligheidshuizen ook kwijt. Links: Waarom geen links naar hulpverleningsorganisatie?  Omdat geweldsmisdrijven een zaak zijn voor politie en justitie. En hulpverlening drrait in de meeste gevallen uit op hulpverlening aan de dader in plaats van aan de slachtoffers! Wie z'n kont verbrand moet op de blaren zitten en dat moet gelden voor de (verdachte)dader, en niet voor de slachtoffers! Een slachtoffer is niet gebaat bij een veiligheidshuis maar bij een veilig thuis voor haarzelf en de kinderen.

STOP Huiselijk geweld EN Stalking
STOP STALKING

stop huiselijk geweld!Het burgerinitatief  STOP STALKING

http://petities.nl/petitie/stop-stalken

http://ans4you.hyves.nl/

http://stopstalkingburgerinitiatief.come2me.nl/


Zie ook Privacy of veiligheid en deze van 2005

Mishandeling tijdens omgangsregeling11-06-2009 :: In Breda is onlangs een vrouw mishandeld door haar ex en zijn vriendin tijdens het afhalen van haar kinderen in het kader van een omgangsregeling. Zij is helaas de enige niet. Wij vragen nogmaals aandacht voor onderzoek op dit gebied.
We hebben er al eens aandacht op gevestigd, maar het kan blijkbaar niet genoeg gebeuren, want nog steeds worden er geen enkele aanstalten gemaakt om onderzoek in Nederland te verrichten naar het voortzetten van mishandeling na scheiding tijdens omgangsregelingen. Familiedrama's of niet.Onderzoek in Engeland en Denemarken wijst uit dat de meeste partnergeweldplegende mannen na scheiding de omgangsregelingen gebruiken om door te gaan met mishandeling van de moeder. Maatregelen op het gebied van bescherming tegen huiselijk geweld bleken voor deze gevallen nauwelijks bescherming te bieden.
Overigens stemmen de meeste van deze moeders juist in eerste instantie in met omgangsregelingen, maar werden de contacten worden afgebroken vanwege het geweld. De mening van veel van de geïnterviewde professionals dat de meeste contacten werden verbroken door onwillige moeders die tegen contact tussen kinderen en vader zijn, is dan ook pertinent onjuist. Moeders worden gedwongen tot mediation en gezamenlijke gesprekken met de gewelddadige ex-partner waardoor niet alleen huiselijk geweld niet of nauwelijks ter sprake komt, maar ook - onder druk van ex-partner en begeleiders - gemaakte afspraken zover doorschieten naar de wensen van de vader, dat zij bij voorbaat onhoudbaar zijn. Het blijkt dat - net als in Nederland overigens - veel Engelse professionals de Childrens Act 1989 (vergelijkbaar met onze wetgeving op het gebied van gelijkwaardig ouderschap) zodanig interpreteren dat het contact met de vader van hoger belang is dan het welzijn van de kinderen. Men gaat er bovendien nogal eens van uit dat de wensen van kinderen niet in overeenstemming zijn met hetgeen dat zij nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat kinderen worden gedwongen om contact te onderhouden met gewelddadige vaders zonder dat er behoorlijke voorzieningen zijn om hun veiligheid te waarborgen. In Denemarken bleek de situatie iets beter, maar bleek politie bijvoorbeeld veel minder genegen in te grijpen wanneer het om ex-partnergeweld rond omgangsregelingen ging, Meer dan 90% van de onderzochte moeders wordt mishandeld tijdens het halen of brengen tijdens de omgangsregeling. Vaders horen kinderen uit over moeder en betrekken hen zelfs bij plannen om de moeder te vermoorden. Kinderen blijken allerlei pogingen te doen om het geweld tegen de moeder te beperken. Vrijwel alle onderzochte kinderen zijn getuige geweest van mishandeling van de moeder gedurende en/of na de relatie. Ongeveer de helft van de Engelse kinderen is ook zelf lichamelijk of psychisch mishandeld en/of seksueel misbruikt. Het merendeel van de moeders heeft herhaaldelijk aangifte gedaan, maar in slechts zes van de gevallen is de omgangsplicht daardoor opgeheven. De onderzoekers concluderen duidelijk dat contact niet het uitgangspunt mag zijn voor het welzijn van het kind in huiselijk geweldssituaties, het uitgangspunt moet zijn: geen contact. Pas als er mogelijkheden zijn voor contact dat echt ten bate is van het kind en niet gevaarlijk voor de moeder is contact, alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend, mogelijk. In Nederland is de juridische situatie en de wijze waarop professionals naar omgangsregelingen kijken minstens even beroerd als in Engeland. In Denemarken (inmiddels) iets beter.Pdf samenvatting van Engels onderzoek hier
Bericht in BN de Stem hier
Eerder bericht van Bezorgdemoeders.nl over Denemarken en Nederland (onderzoek Jeppesen) hier
P.S. Eveneens in Breda werd enkele weken daarvoor een andere vrouw mishandeld door haar voormalige echtgenoot toen zij bij de rechtbank verscheen, omdat er zou worden gesproken over haar kind. We mogen er van uit gaan dat ook deze vader door zal kunnen gaan met mishandelen tijdens een omgangsregeling. Het is immers in het belang van het kind.
Mishandeling tijdens omgangsregeling11-06-2009 :: In Breda is onlangs een vrouw mishandeld door haar ex en zijn vriendin tijdens het afhalen van haar kinderen in het kader van een omgangsregeling. Zij is helaas de enige niet. Wij vragen nogmaals aandacht voor onderzoek op dit gebied.
We hebben er al eens aandacht op gevestigd, maar het kan blijkbaar niet genoeg gebeuren, want nog steeds worden er geen enkele aanstalten gemaakt om onderzoek in Nederland te verrichten naar het voortzetten van mishandeling na scheiding tijdens omgangsregelingen. Familiedrama's of niet.Onderzoek in Engeland en Denemarken wijst uit dat de meeste partnergeweldplegende mannen na scheiding de omgangsregelingen gebruiken om door te gaan met mishandeling van de moeder. Maatregelen op het gebied van bescherming tegen huiselijk geweld bleken voor deze gevallen nauwelijks bescherming te bieden.
Overigens stemmen de meeste van deze moeders juist in eerste instantie in met omgangsregelingen, maar werden de contacten worden afgebroken vanwege het geweld. De mening van veel van de geïnterviewde professionals dat de meeste contacten werden verbroken door onwillige moeders die tegen contact tussen kinderen en vader zijn, is dan ook pertinent onjuist. Moeders worden gedwongen tot mediation en gezamenlijke gesprekken met de gewelddadige ex-partner waardoor niet alleen huiselijk geweld niet of nauwelijks ter sprake komt, maar ook - onder druk van ex-partner en begeleiders - gemaakte afspraken zover doorschieten naar de wensen van de vader, dat zij bij voorbaat onhoudbaar zijn. Het blijkt dat - net als in Nederland overigens - veel Engelse professionals de Childrens Act 1989 (vergelijkbaar met onze wetgeving op het gebied van gelijkwaardig ouderschap) zodanig interpreteren dat het contact met de vader van hoger belang is dan het welzijn van de kinderen. Men gaat er bovendien nogal eens van uit dat de wensen van kinderen niet in overeenstemming zijn met hetgeen dat zij nodig hebben. Dit heeft tot gevolg dat kinderen worden gedwongen om contact te onderhouden met gewelddadige vaders zonder dat er behoorlijke voorzieningen zijn om hun veiligheid te waarborgen. In Denemarken bleek de situatie iets beter, maar bleek politie bijvoorbeeld veel minder genegen in te grijpen wanneer het om ex-partnergeweld rond omgangsregelingen ging, Meer dan 90% van de onderzochte moeders wordt mishandeld tijdens het halen of brengen tijdens de omgangsregeling. Vaders horen kinderen uit over moeder en betrekken hen zelfs bij plannen om de moeder te vermoorden. Kinderen blijken allerlei pogingen te doen om het geweld tegen de moeder te beperken. Vrijwel alle onderzochte kinderen zijn getuige geweest van mishandeling van de moeder gedurende en/of na de relatie. Ongeveer de helft van de Engelse kinderen is ook zelf lichamelijk of psychisch mishandeld en/of seksueel misbruikt. Het merendeel van de moeders heeft herhaaldelijk aangifte gedaan, maar in slechts zes van de gevallen is de omgangsplicht daardoor opgeheven. De onderzoekers concluderen duidelijk dat contact niet het uitgangspunt mag zijn voor het welzijn van het kind in huiselijk geweldssituaties, het uitgangspunt moet zijn: geen contact. Pas als er mogelijkheden zijn voor contact dat echt ten bate is van het kind en niet gevaarlijk voor de moeder is contact, alle veiligheidsmaatregelen in acht nemend, mogelijk. In Nederland is de juridische situatie en de wijze waarop professionals naar omgangsregelingen kijken minstens even beroerd als in Engeland. In Denemarken (inmiddels) iets beter.Pdf samenvatting van Engels onderzoek hier
Bericht in BN de Stem hier
Eerder bericht van Bezorgdemoeders.nl over Denemarken en Nederland (onderzoek Jeppesen) hier
P.S. Eveneens in Breda werd enkele weken daarvoor een andere vrouw mishandeld door haar voormalige echtgenoot toen zij bij de rechtbank verscheen, omdat er zou worden gesproken over haar kind. We mogen er van uit gaan dat ook deze vader door zal kunnen gaan met mishandelen tijdens een omgangsregeling. Het is immers in het belang van het kind.
------------------------------------------------------------------------


En deze

Zoals gezegd:
Eer-gerelateerd geweld en gedwongen huwelijken spelen ook nog 'n speciale rol hierin omdat je hierbij
niet over 1 of een paar daders spreekt, dat wordt meestal afgesproken door de hele familie , daarom:

  Bij eer-gerelateerd (huiselijk) geweld en/of stalking en gedwongen huwelijken, ontnemen status van HELE familie exclusief het slachtoffer/de slachtoffers en evt. kinderen en kosten van opvang van slachtoffer en kinderen verhalen op ouders en familie.
  Bij zware mishandeling en/of dood van slachtoffer(s) tevens uitzetting van de HELE familie en ontnemen alle rechten op vergoedingen. En dat aan verdachte(dader) en familie kenbaar maken, dat versterkt positie slachtoffer.
Gezinshereniging en huwelijksmigratie vaak bron van grote misère

belgie, maar in Nederland is het niet anders.

Huiselijk geweld tegen moslima's MOET stoppen
  Jordanier-vermoordt-zwangere-zus-om-eer-familie-te-zuiveren
  Uit nujij.nl
  Maghrebijnse mannen halen hun bruid nog vaak in hun land van herkomst. In België, waar ze de taal en de weg niet kennen, zijn de vrouwen vaak het slachtoffer van huiselijk geweld, soms tot in het extreme. Een boerka moeten ze dragen, de taal leren en alleen buitenkomen mogen ze niet. De vrouwen zijn alleen goed voor het huishouden en de seks.(...)Aisha kwam op haar achttiende naar België. Haar zus was getrouwd met een Belgische Marokkaan en woonde in Brussel. Haar ouders verhuisden naar ons land in het kader van gezinshereniging. Aisha maakte eerst haar school af in Marokko en volgde dan haar familie. Een jaar later trouwde ze met Farid, een gearrangeerd huwelijk, en verhuisde ze naar Antwerpen.

  ‘De eerste week al verplichtte hij me een boerka te dragen. Ik mocht nooit alleen naar buiten. Ik mocht geen Nederlands leren, niet gaan werken, voor de ramen waren tralies en het huis was ommuurd met prikkeldraad. Ik kreeg nooit cash geld in handen. Hij deed boodschappen, daar moest ik het mee doen. Er was altijd van alles te kort: geen kleren, geen geld voor school. Hij was erg autoritair en agressief, zeker de eerste jaren sloeg hij me vaak.'

  In huis ontbrak elke luxe. Alleen hij had een verwarmde kamer, met een koelkast, laden vol snoep, telefoon, computer, internet, televisie en een schotelantenne. De rest van het huis was koud en stil. Het was Farids kamer, voor hem alleen. De kinderen mochten er af en toe komen, even, voor een koekje. Zij nooit. ‘Ik moest zwijgen en luisteren. Mijn familie zag ik zelden, hij wilde dat niet. Mijn moeder zei eens tegen hem: “Laat haar toch wat losser”. Hij schold haar uit en stuurde haar weg. Wat konden zij doen?'(...)Aisha kreeg vijf kinderen: twee jongens, drie meisjes. De jongste is 6, de oudste 17. ‘Ze gingen wel naar school,' vertelt ze, ‘maar mochten verder nooit contact hebben met iemand. De meisjes liepen al vanaf de kleuterschool gesluierd rond. Ze mochten thuis nooit Nederlands spreken. Sommige kinderen hadden extra begeleiding nodig, maar dat wilde mijn man niet. “Het zijn ezels, laat het ezels blijven”, zei hij.'

  Soms was hij wekenlang van huis, naar opleidingskampen in Afghanistan of Pakistan. Maar ook dan durfde Aisha het huis niet te verlaten, want de sociale controle van de schoonfamilie was groot.(...)Sindsdien gedraagt Farid zich als een westerse geïntegreerde allochtoon. Zijn baard en djellaba (een lang wijd gewaad, red.) zijn verdwenen. In de wijk ging hij van deur tot deur om de mensen te zeggen dat ze Aisha niet mochten helpen. Hij bedreigde Fatima, verkrachtte Aisha. Maar op 24 december oordeelde de rechtbank in kort geding dat hij het huis moet verlaten.


  ................................................................................................................................
  Vond trouwens m.i. een storen fout in de CBS publikatie: Vond een denkelijk behoorlijk verkeerde aanname in http://www.cbs.nl/NR/rdonlyres/6C43FE0E-2B79-41B0-B3EB-BE65C19C88A0/0/2007criminaliteitrechtshandhavingpub.pdf  pag.319 noot 10
  ..Naar schatting
  kosten medische behandeling, andere hulpverlening en arbeidsverzuim
  Europa rond de 34 miljard euro per jaar, ofwel   euro 500 per inwoner.10
  ........
  10 Aldus Jan Kleijssen, directeur mensenrechten van de Raad van Europa. Zie: ‘Europa pakt huiselijk
  geweld aan’ op www.nu.nl van 18 februari 2007.

  -------------------------------------------
  Nu heeft EU 499 miljoen inwoners, en bij Raad van Europa zijn 47 landen aangesloten,  844 miljoen inwoners voor Europa.

  Als het inderdaad 500 euro per inwoner is, dan is totale bedrag toch
  422 miljard euro plm, ipv 34 miljard. En dat scheelt een behoorlijke slok op n borrel.
  Dan zijn de kosten voor Nederland met z'n 16 miljoen inwoners 8 miljard euro en niet 800 miljoen.

  Zit nu te wachten op antwoord CBS...en die schuiven het uiteraard weer door naar DMOC en Raad van Europa.

 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 0
 

 
 
Associated Topics

Recht en Veiligheid
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Redactie
  [ Redactie ]

  ·Op 21-12-2012 11.13 UTC:einde van de wereld, een nieuwe Gratis Krant
  ·Over de 1 miljoen pageviews heen in nog geen 7 jaar!
  ·Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  ·Het Forum van Nederland is online...!!!!
  ·Uitbreiding zoekfunctie met Wikipedia
  ·3e hackpoging : www.trhackteam.org
  ·De Gratis Krant op tabloid !
  ·We zijn verhuisd !
  ·Hackpoging nr. 2
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 125
  Leden: 0
  Totaal: 125
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  10663607
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link