Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Financien: Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
Geplaatst op Donderdag 18 november @ 10:28:53 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Financien

2011:

20 procent moet belasting terug betalen over 2010
veel moeite terugbetalen belasting over 2010

Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
En de rest van dit rijkeluiskabinet doet ijverig mee.

Socialistig  (van een lezer)

Koopkracht Nederlander daalt nog harder dan verwacht
Trouwens, waarom ging Femke eigenlijk uitgerekend nu precies weg? Een trouwe lezer denkt het te weten. Ik citeer hem maar even: Grappig: op 6 mei 1998 werd ze voor het eerst gekozen. Een kleine rekensom leert ons dat, aangezien nieuwe kamerleden niet op de verkiezingsdag zelf reeds worden beëdigd, juffie Halsema nèt aan 12,5 jaar kamerlid is geweest. Haar vertrek is dan ook eenvoudig te verklaren: Iemand die minimaal 12,5 jaar volksvertegenwoordiger is geweest, krijgt wachtgeld tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. Aangezien de dame in kwestie in april 1966 geboren is (ze is dus 44 jaar), kan zij een wachtgeld van 20 jaar en 4 maanden tegemoet zien. 70% van een ton en dat 20,33 jaar lang! Dit gaat de belastingbetaler dus (maximaal) een dikke ? 1.400.000,- kosten. Tenzij die wachtgelden geïndexeerd worden: dan loopt de kostenpost navenant op. Hoe dan ook, zelfs als dat niet waar is, dan is de wachtgeldregeling voor politici buitengewoon riant. Dus met de geruststellende gedachte dat haar inkomen wel geregeld is, gaat Femke Halsema eens even lekker haar hoofd leegmaken. Zij wel. De ontslagen arbeidskracht heeft die luxe positie niet. Die moet naar de WW en dan rap door naar de bijstand. En dan verplicht kloteklussen opknappen voor minder dan het minimumloon. En wat Femke betreft was die WW zelfs nog drastisch ingeperkt geworden. Want dat soort luxe regelingen is slecht voor een flexibele arbeidsmarkt, vindt ze. Behalve als het over haarzelf gaat, dus.Geen grotere dief, dan de blauwe brief !  Wat is er mis met Kerstmis?
Om de burgers eens wat geld terug te gaan geven, met een blauwe brief, dat is de burgers grootste grief!

Meer armoede door dit rijkeluis-kabinet

Met de euro, alles duurder en hoger, behalve het minimumloon!

Sinds invoering van de euro is tot en modaal er door verhoging van de
vaste lasten 300 euro op achteruit gegaan, per maand!
Dus geef ons godverdomme ons geld terug!
Zogenaamd boven ons gestelden...maar dat deden ze natuurlijk zelf, en niks
van boven af (goddelijk) beschikt.
Help ons, het aan het licht te brengen! Scan uw oude en nieuwe kassabonnen/facturen!

de jager: kost wat kost de euro beschermen en de banken, maar WIE beschermt de burger?

ww premie komt misschien weer terug
Uiteraard, eerst de ww-fondsen, gevuld door werknemers, leeghalen door de deeltijd-ww en dan weer
premie betalen!


overheid medeverantwoordelijk voor tekorten pensioenfonds
Zonder afromen had dekkingsgraad 260% kunnen zijn ipv 94 en
1500 miljard euro in kas ipv de helft zoals nu!
De grote pensioenroof: KRO reporter

Dubbel paspoort blijft populair

steun_voor_stop_op_gesubsidieerd_beleggen_in_schepen_voor_rijkelui     Uiteraard niet van de baan
Als beleid ontbreekt, komt het volk ten val
EN weer is de jeugd van vandaag en morgen, het kind van de rekening!
Dus afschaffing minimum-jeugdloon en minimumloon ,uitkeringen minimaal 10% omhoog!
 
Minimum zit nu 10% en meer lager in koopkracht dan in 1980!!

Femke Halsema heeft gelijk, de rijkste schouders dragen de minste lasten
Ze heeft gelijk de rijskten in Nederland betalen NETTO de minste belasting/premies, zelfs minder dan tot en met modaal. Als ik de betaalde belastingen en premies neem en daarbij de aftrekposten(SCP) dan kom ik op een netto bijdrage aan BV nederland van de 85% burgers tot en met modaal van 105 miljard euro, voor de 15% andere burgers bovenmodaal van 1,32 miljard euro (wat minimaal 18 miljard moet zijn)en dan heb ik het misbruik van de AOW/AWBZ/ANW premies waar de overheid van inpikt (rekenkamer)om het hoogste belastingtarief laag te houden nog niet meegerekend. Sinds 1991 Oort en Stevens(2001) betaalt bovenmodaal dus totaal al 342 miljard te weinig om hetzelfde bij te dragen als tot en met modaal.
En dan heb ik het ook maar niet over het feit dat je premie betaalt tot 32000, maar wel een uitkering kan hebben in WW, WAO van maximaal 48.000 euro.

En daarbij nog het feit dat tot en met modaal geven hun geld direct uit geven, das goed voor de economie want die drijft op consumptie, bovenmodaal en zeker de 7% rijksten zetten het op de bank of beleggen het dus is geen directe input in de economie, dus slecht voor de economie.


En uiteraard na het H-woord, de HRA (Hypotheekrenteaftrek) het P-woord !
De PRA, de pensioenrenteaftrek!
Rijken mogen pensioenpremie tegen 52% aftrekken, maar hoeven gepensioneerd maar 17,9% belasting te betalen.


Hoe hoger overheidsuitgaven hoe lager loon politici Een voorbeeld om te volgen!

En wat doen we met de verspilling van  europa?

12 november
nederlandse economie krimpt
rest van Europa niet, omdat die niet of minder (snel)bezuinigen en wat zegt minister de Jager,
nog meer bezuinigen..!!! Dus de economie die drijft op koopkracht wordt aangetast.
Ja mensen, met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!

dreigende botsing tussen kabinet en eerste kamer
over hypotheekrenteaftrek en kerncentrales.
Banken kunnen zelf de kosten van 70 miljard van de crisis terugbetalen aan de burger!Waarop bezuinigt Uw gemeente ?

AOW inkomsten dekken maar 60% inkomsten? CBS 
Pardon er komt bruto 34,6 miljard  binnen aan premie hoor!
CBS legt bommtje onder aow plannen kabinet?
Elsevier Fiscaal: Rijk steeds meer geld kwijt aan AOW

We worden belazerd, er komt bruto 34,6 miljard binnen aan premie, uitgaven 14,9 per half jaar is 30, dus nog 4,6 miljard over !!!
Probleem is dat sinds belastingherziening 1991 (en 2001) kabinet bovenmodale inkomens wil bevoordelen zoals al gebeurt door HRA en PRA (hypotheekrenteaftrek en pensioenaftrek).
Ook AWBZ kent geen tekorten, ALS overheid niet steelt van de belastingbetaler, van AOW,ANW en AWBZ steelt de overheid de helft en doet dan een rijksbijdrage.
Nou heb ik al vroeg geleerd als je steelt en je geeft dan de helft terug dan blijf je nog steeds een DIEF, kabinet!!


AOW premie kan zelfs 5% lager, lees rekenkamerapport!gezondheid wordt onbetaalbaar ? Nee hoor!

Rijke Nederlanders moeten meer zorgpremie betalen

Niet meer dan normaal, ook bovenmodaal betaalt max. premies over modaal inkomen, AOQ,WAO,zorg, ALLE
premies, maar wel zijn de uitkeringen aan hen hoger.
B.v. krijgen ouders met een inkomen van meer dan 100.000 euro 33% van hun kinderopvang terug via een
toeslag!
Je betaalt premie tot modaal aan WAO premie maar max. uitkering is wel 48.000, oftwel de rijke WAO-ers zorgen ervoor dat ZIJ niet hoeven te solliciteren en dat de minima-of modale WAOers goedgekeurd worden.
Ook al heeft die rijke WAO er maar 1 of 2 jaar dat hoge salaris gehad!

Het kan niet gekker blijkbaar, daarom: IEDEREEN betaalt premie over zijn hele inkomen of minimaal tot aan
de maximale uitkering!


Wijziging in basispakket zorg

Nieuw kabinet kort op zorgtoeslag  (helaas niet niet op ziekenhuizen, in 2005 VOOR invoering hielden
zorgeverzekraars 800 miljoen over, nu 9 miljard! En nog steeds geen verplicht % besteden aan echte zorg.

Mag ie mij vertellen waarom hij wel ervoor zorgt dat de laagste inkomens door beperking van de ziektekostenaftrek opzadelt met een stijging van het verzamelinkomen waardoor mening chronisch zieke en gehandicapte hun toeslagen gehalveerd zien en bovendien over 2009 de helft van hun toeslagen terug moeten betalen, wat (na 264 aanslagen te hebben ingevuld voor die mensen)resulteert in 100en euros netto minder voor mensen onder en op minimumloon nivo, totaal tot wel 20% netto!!!
De wtcg compenseert wel de gemaakte kosten, maar niet de stijging van het verzamelinkomen met wel 2000-3000!


geld chronisch zieke komt verkeerd terecht


voer belastingaftrek buitengewone zorguitgaven weer in MAAR enkel voor onder-modaal!
En als je dan toch bezig bent, voer dan gelijk 't ziekenfonds wee in :-) met premie gebaseerd op HELE inkomen!
tweederde verzekerden verlangen terug ziekenfonds

Overheid bespaart 1,9 miljard op aftrek ziektekosten gehandicapten, chronisch zieken, bejaarden en minima,
en ook nog 's 1,5 miljard op de toeslagen, das toch mooi 3,4 miljard en is ook op de sterkste schouders,
wat wil je nog meer?  Zie 100 euro per maand minder (oftwel 12%)voor minima.   en chaos bij toeslagen terugbetalen door vermindering aftrek ziektekosten voor minima.

ziekenhuizen vrezen financiele rampspoed
Ziekenhuizen slorpen 70% van het totale zorgbudget op, verzorgings-bejaardenhuizen 17%, specialisten 3%,huisartsen 3%, fysiotherapeuten 0,5% (CBS). Dan wordt het inderdaad 's tijd dat er op de grote slorpers wordt bezuinigd, i.p.v. wat het kabinet wil namelijk grotere keuzevrijheid voor de ziekenhuizen, nu al is de echte zorg in ziekenhuizen een sluitpost.
Als ze om te beginnen de leemlaag van stafleden 's buitenjoppen, dat scheelt al geen slok maar een fles op 'n borrel.
Zoals iedereen weet, en dat geld voor elk veld, als 'n verpleegkundige of leraar ziek wordt,
valt de boel in duigen, wordt een manager/staflid ziek dan loopt het juist soepeler.
B.v. Ignatius Breda, 1100 man personeel, 400 bedden en 300 man aan 't bed.modale huurders binnenkort op straat?

CBS Woononderzoek 22 maart 2010, woonlasten huurders 600 euro!

Artikel RTL   en reactie Belastingdienst     Geen rente over te hoge toeslag

nederland, hoogste kindersterfte in Europa

Burgemeesters:Meer armoede en werklozen door rechts

Hoezo evenredige verdeling?

Teveel auto's met chauffeur bij ministeries 1

247 topambtenaren met auto en chauffeur


Salarissen

Zembla de balkenendenorm


Islam splijt Europa   video

Dit en volgend kabinet bezuinigen op verkeerde posten en op de verkeerde mensen


Verkiezingen 2010: VVD grootste !? Arm Nederland! Op naar nieuwe recessie
Column econoom Bas Jacobs , econoom, op Z24

Koopkracht stijgt vooral bij linkse partijen
VVD en CDA plannen desastreus voor koopkracht en economie


Ambtenaren vinden dat ze met teveel zijn

Meer toeslagen voor rijken dan voor gros burgers

Maatregelen oud-kabinet    2


Anderzijds zijn er ook positieve signalen:

- op belastingebied : rrapport studiecommissie belastingstelsel

geen giftenaftrek meer, geen heffingskorting (lagere tarieven)-
vermindering aftrekposten ook voor hogere inkomens zoalsl HRA en PRA,
reparatie oneigenlijk HRA-PRA-aftrekvoordeel, hogere huren sociale huurwoningen voor hoger inkomens.
(Koophuizen zijn door schaarstebeleid na weigering CDA in 1982 om anti-speculatiewet te tekenen, twee keer zo duur als omringende landen, en ook huurhuizen en huur zijn dus 2 keer te duur
Zie ook: Hoe los je de crisis op!      Bezuinigingen 2010-2015-2020

http://www.watkostmassaimmigratie.nl Wat kost massaintegratie? Hoezo wat mis met PVV, wat denk je van de andere partijen?
Agenten: Politie kan veiligheid onvoldoende garanderen   pdf onderzoek 1 vandaag
OM en Justitie handhaven nu dus de misdaad ipv de orde, of je kan ook zeggen de misdaad is al georganiseerd, nou de politie nog!? OM-neemt-administratieve-taken-politie-over


 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 0
 

 
 
Associated Topics

Financien
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Redactie
  [ Redactie ]

  ·Op 21-12-2012 11.13 UTC:einde van de wereld, een nieuwe Gratis Krant
  ·Over de 1 miljoen pageviews heen in nog geen 7 jaar!
  ·Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  ·Het Forum van Nederland is online...!!!!
  ·Uitbreiding zoekfunctie met Wikipedia
  ·3e hackpoging : www.trhackteam.org
  ·De Gratis Krant op tabloid !
  ·We zijn verhuisd !
  ·Hackpoging nr. 2
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 81
  Leden: 0
  Totaal: 81
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524186
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link