Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Welzijn: De Modaal Partij komt er aan !!
Geplaatst op Maandag 26 juni @ 16:36:13 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Welzijn
Link http://www.forumvannederland.nl/1/index.php?topic=73.0

De Modaal Partij komt er aan !!        GEEN CORPoratisme MAAR COOPeratisme!

Een paar letters verschillen, maar is in werkelijkheid een WERELD van verschil!

2012 De Verenigde Naties hebben 2012 uitgeroepen tot International Year of Cooperatives

Geen partij waar rechts Nederland z'n vingers bij aflikt
, en politici, werkgevers, banken en de rijksten van het land rijker worden.
Geen partij waar links Nederland hun vingers bij aflikken,  en belangenorganisaties, zwaar gesubsidieerd, Uw belangen wel 's zullen vertegenwoordigen, volgens het principe van we dronken ene glas, deden ene plas, en alles bleef zoals het was.
Maar wel een partij waar de burgers van Nederland hun vingers bij aflikken, en links en rechts Nederland hun wonden likken, want de burgers pakken terug wat hen sinds 1980 is afgenomen door rechts en links.

Na de gigantische rondpomp die bureaucratie heet, dragen de 15% topinkomens (boven modaal-32.000) netto 1.32 miljard euro bij aan de overheid en premies, de 85% andere burgers (onder modaal) netto 105 miljard euro bij aan de overheid en premies
Dus die moeten het ook voor het zeggen krijgen! Tot en met modaal dus.

VVD,CDA,PVDA gaat uit van het profijtbeginsel (wat dus impliciet een extra belastingverhoging inhoudt!). Je  zou ook kunnen zeggen hoe zit het dan met het vruchtbeginsel, we betalen aan belastingen en premies gemiddeld 50% of meer, wat krijgen we daarvoor eigenlijk terug?

The third crisis of capitalism     cooperatism

Corporatisme als maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend die economische, industriële, agrarische en professionele groepen vertegenwoordigen. In tegenstelling tot pluralisme, waar vele groepen strijden voor de controle van de staat, nemen in het corporatisme verscheidene onverkozen lichamen een beslissende rol aan in het besluit- en beslissingsmakingsproces.

COOPeratisme ls maatschappijsysteem is een model waar wetgevende macht aan burgervergaderingen wordt toegekend. Beste voorbeelden zijn b.v. onze Rabobank geen steun nodig- geen bonussen
Stel je voor onze woningcorporaties en zorgverzekeraars zoals het hoort weer cooperaties!
En in feite ook ons eigen land, en iedere bestuurder (hoofdelijk) verantwoordelijk.
Geen zeggenschap zonder verantwoordelijkheid.


Wat zou Vadertje Drees ervan zeggen ?
Hij zei niet voor niets z'n lidmaatschap van de PVDA - de partij van Pak Van De Armen- op!


Verwacht geen oplossingen van de overheid, want die is meestal de veroorzaker van het probleem
(Theodore Dalrymple)


De Modaal Partij heeft niet enkel de toekomst, maar ook de mensen en zetels(127,5 !)..nu nog de partij..

De kredietcrisis 2008 bewijst het eens te meer:
Kapitalisme dan niet de goede vorm is wat dan?
Ik zou een nieuwe economische vorm en naam willen introduceren: Het Cooperatisme .
Het scheelt maar 2 letter met het corporatisme (kapitalisme) maar is een wereld van verschil.

Of je nu liberalisme(USA), communisme(China) of socialisme(SP) neemt, die gaan altijd uit van het bestaan van een zichzelf verijkende (politieke) elite, die voor de meerderheid de beslissing neemt, gesteund door een uitvoerige ambtenarij en zogenaamde inspraakorganisaties.
En de rijken worden rijker, en de armen armer!

Zonder uitvoerige ambtenarij en inspraakorganisaties, en zonder het huidige systeem van vriendjespolitek en het baantjescircus, en gedragen door de meerderheid, dan kan je het de mensen zelf laten doen. Cooperatief dus! Zie Buitenhofuitzending 19-10-08 Arjo Klamer had er nog geen naam voor.
Het einde van de vrije markt-ideologie. De neoliberale agenda voorbij. De comeback van de overheid. Het instorten van banken en de financiële markten roept grote woorden op. De staat moet nu niet alleen de brand blussen en het spaargeld redden, maar zich weer blijvend met de markt bemoeien. ‘Oui. Oui. Oui.’, zegt Sarkozy. Maar de ervaringen met staatssturing in het verleden zijn ook niet onverdeeld gunstig. Welke economische ordening rest ons straks na de kredietcrisis?
Een debat met de economen Bas Jacobs en Arjo Klamer.

Dus ccoperatisme als moreel kader ipv corporatisme!

En het is al bewezen: de cooperatieve Rabobank , TRiple A rating !, staat even sterk als de Nederlandse Staat. Woningcooperaties zijn nog geen echte cooperaties, maar zou je dat wel doen, dan worden de huurders de leden en toezichthouders ipv de huidige raden van bestuur of toezicht, en heb je ook geen inspraakorganisaties als de Woonbond meer nodig.

Pak bovenstaande voorbeelden en bekijk die in cooperatieve vorm, dan zie je geldverspilling en ambtenarij afnemen, betrokkenheid en inspraak van resp. patienten, ouders van leerlingen etc. en efficiency toenemen.

Dit kan je ook toepassen t.a.v. scholen, zorgverzekeraars,energiebedrijven en lokale/regionale/nationale democratie.
Veel problemen en kosten kunnen dan voorkomen worden. Ik denk hierbij aan topbeloningen van bestuurders bijvoorbeeld of het kiezen van een Marokaanse Amsterdammer met 2 paspoorten als burgemeester van Rotterdam ;-) wat ik zie als ultieme voorbeelden van het baantjescircus en vriendjespolitiek van die 3% die zegt ons de burgers te vertegenwoordigen.

Minimum zit nu 10% en meer lager in koopkracht dan in 1980!!


 


Gij zult niet stelen. De overheid duldt geen concurrentie...

2009 Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis (en nog veel meer andere problemen)!


AOW is helemaal niet onbetaalbaar! Premie kan 5% omlaag, (Algemene Rekenkamer januari 2008, pdf) maar overheid steelt 16,4 miljard per jaar van de AOW premie.
Als sinds 2001 !
Per jaar premie-inkomsten 34,6 miljard, "gecorrigeerd" 18,2, uitgaven 25,2 miljard en dus draagt overheid 8,4 miljard bij...ja eerst nemen dan geven?
Was dat niet andersom?


Zie ook 17/07/06 Steeds meer huishoudens in de schulden

28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens (orgineel op nieuws.nl is verdwenen!?)

28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens(SCP)

16-09-07 Verdonk is symptoom crisis bij de grote drie partijenDe hypocrisie en vrijblijvendheid voorbij, voor het Nederlands Belang.


Waar elke partij, van links naar rechts, doodsbenauwd voor is staat te gebeuren.

Tot nu toe hebben ze het, onder het mom van landsbelang, maar uiteraard vooral hun eigenbelang, met een beroep op geloof of milieu en natuur of socialisme of liberalisme veilig kunnen verdelen en vooral kunnen voorkomen.

Dat de macht van de meerderheid van de burgers, de tot en met modalen zich gaat verenigen in EEN partij.


De term Jan Modaal wordt gebruikt om iemand met een modaal inkomen mee aan te duiden, dus behorend tot de inkomensklasse waarin de meeste mensen vallen (85%), van de 7 miljoen huishoudens zijn er
meer dan 5 miljoen tot en met modaal. Het gemiddeld inkomen over allen genomen is nog geen 30.000 !


Dat betekent dus dat er in kamerzetels eigenlijk meer dan 126 voor de modaal vertegenwoordigers zouden kunnen en moeten zijn.

En wat doen de huidige politieke partijen eigenlijk voor hen?
Niets of zo min mogelijk !

Het gros van de belastingopbrengsten komt ook van die 85%, terwijl 83% van de baten die rechtstreeks
naar de burger gaan, juist naar de 30% rijksten in ons land gaan.

Is dat eerlijk? Ik heb altijd geleerd, ieder het zijne !
Dus het gros van de baten moet ook naar diegenen die ze betalen, dezelfde 85% !

De economie stijgt in procenten vanaf 2000, maar eveneens gaan de minima en modalen er al jaren stelselmatig op achteruit.
Wel stijgen de topinkomens, de winsten van grote bedrijven en het aantal miljonairs in Nederland.


In 2001 met de belastingherziening kregen de topinkomens een korting van 20% op hun belastingtarief (kosten 10 miljard euro) terwijl de laagste tarieven jaren verhoogd werden.

Zowel de levensloop- als pensioenregelingen zijn vooral lucratief voor de hogere inkomens, voor tot en met modaal hebben zij geen of weinig zin.

De VVD wil liever dat mensen in de laagbetaalde zware beroepen tot hun 67ste doorwerken dan dat rijke AOW'ers met een groot pensioen, waar ze toentertijd de premie van hun hoog inkomen konden aftrekken van de belasting, wat afdragen om de vergrijzingskosten wat te drukken.
Dat laatste noemt de VVD dan stelen van bejaarden.

De christelijke partijen hebben het alsmaar over normen en waarden, de hunne uiteraard.

De PVDA staat blijkbaar voor Partij van de Ambtenaren, ze willen zelfs de 12 provincies opdelen in 34 regiootjes, waar dan uiteraard veel meer ambtenaren nodig zijn, alsof de 1 miljoen die er nu zijn niet genoeg of teveel zijn. Volgens de OESO zijn we op de lijst van de minst bureaucratische landen onderaan op de 21ste plaats (van de 23). Belgie staat op de 22ste.

Groenlinks wil Nederland weer terug naar de toestand voor het jaar 1000 met enkel plaats voor flora en fauna en de groene maffia van de natuurbeschermingsorganisaties.

Zelfs de SP wil niet dat de huren inkomensafhankelijk worden want zij met hun bovenmodaal 40.000 euro zitten in de goedkoopste huizen terwijl een AOW'er met maximale huursubsidie nu in een te dure woning zit.
Dat is nodig omdat anders de buurt verpaupert en vercriminaliseert zeggen ze alsof Jan en Riet Modaal per definitie crimineel zijn.

De rechtse partijen en vooral de kleinsten gebruiken de allochtonen als zondebok en willen vooral de bevolking dwang opleggen bij zowat alles.

Ze pretenderen allemaal volkspartijen te zijn maar wat doen ze echt voor de modalen?

Zoals gezegd niets of bijna niets.

Verkeersboetes opleggen is belangrijker dan criminelen pakken.
Als Jan Modaal te hard rijdt kan z'n auto ingevorderd worden, zijn baas z'n dure auto niet natuurlijk, want dat zou onredelijk zijn.

Topinkomens worden niet aangepakt en dat de helft van de 14 miljard hypotheekrenteaftrekbetaling naar de 7% rijksten gaat is ook geen punt, maar in de huursubsidie wordt wel gesneden.

Werkelozen en gehandicapten worden onderworpen aan een bovenmodaal betaalde ambtenaren-dictatuur.

De zorg kost elk jaar steeds meer door de zelfverrijking van ziekenhuisdirecties en verfraaing van ziekenhuizen, en de operatiekamers staan als laatste op de renovatielijst als sluitpost.
Burgers betalen premies voor zorg niet voor bureaucratie, hoge salarissen en ziekenhuizen als ware het Hiltons.
In Belgie wordt evenveel aan zorg uitgegeven als in Nederland, echter voor 10,2 miljoen ipv 16,1 miljoen.
Toch zijn daar de kosten voor minima en minimumloon slechts resp. 450 en 650 euro, incl. alle premies en bijdragen. Er zijn daar geen wachtlijsten, veel mensen aan het bed en goedkopere ziekenhuisopnames.
Dat moet dus ook in Nederland kunnen.

Deze lijst kan je net zo lang maken als een ieder wil.

Het ergste is dat de minima, bijstandsgerechtigden, werkelozen en WAO 'ers door bovenmodalen
worden afgeschilderd als kanslozen, klaplopers en steuntrekkers.
Klopt dat wel eigenlijk?

Nee, als ik een bovenmodale bezie, ontvangt die veel meer steun via allerhande belastingmaatregelen
zoals hypotheek- en pensioenaftrek. dan de genoemde groepen, dus die bovenmodalen zijn eigenlijk de echte klaplopers.

Bovenmodalen die meer verdienen dan 5 maal minimumloon, kunnen zoals onze illustere Nobelprijswinnaar
Jan Tinbergen hoogleraar economie al schreef nooit de produktiviteit hebben die een dergelijk loon rechtvaardigt. Dat geldt dus zeker voor mensen die honderduizenden euro's verdienen, nou ja krijgen.
Over hun bovenmodale loon betalen ze niet over het volle pond premies slechts over een deel.
Misschien dat daarom die bovenmodalen zoveel geven aan goede doelen.
Om hun schuldgevoel af te kopen.
Maar uiteraard geven ze hun giften wel op aan de belasting, want zelfs daar willen ze dubbel voordeel van hebben.


De huidige politieke partijen, slechts 3% is lid, hebben de modalen onder zich verdeeld en ach dat er bij een verkiezing wat verschuivingen zijn, ze jammeren wat in de bovenmodaal betaalde media en ze zijn weer veilig, want tot nu toe hebben ze de modalen nog voor t lapje kunnen houden en ze laten stemmen op hun partijen zodat hun belangen veilig zijn en blijven.


Ze hebben een hele structuur van bovenmodaal betaalde ambtenaren, belangenorganisaties, bonden, media en het bijbehorende baantjescircus gecreeerd, en dat heet dan democratie te zijn ?


Kijk hier eens wat er de afgelopen jaren aan stijgende subsidies is gegeven aan de zgn. BOBO-commissies en instituten. (onderaan dit artikel)
In 2003 22 miljard euro ! En dan toch bezuinigen?

De huidige politieke partijen bibberen en vrezen dat er echt een modaalpartij zou komen want die zou korte metten maken met hun "verworven" rechten.

Een Modaal Partij zou ongegeneerd terugpakken wat zij de laatste 25 jaar hebben afgepakt.
Het is geen kwestie van delen, maar teruggeven.

- Prijsstop, met wel prijsverlagingen mogelijk
- De bureaucratie zou voor meer dan de helft afgeschaft kunnen worden evenals zgn. belangenorganisaties als produktschappen.
- De minimum(jeugd)lonen en uitkeringen naar redelijk nivo, zodat voedselbanken niet meer nodig zijn.
Premies worden geheven over volle inkomen.
- Geen doelloos sollicitatiecircus voor werkelozen maar her- en bijscholing en aannameplicht werk, wao'ers als
ze baan hebben en houden pas hun wao verminderen. Reintegratiecircus wordt opgeheven.
- Vakantiegeld niet meer uitbetalen in mei maar elke maand uitgekeerd bij het loon.
- Geen subsidie aan bedrijven om hun bedrijven te verplaatsen naar lage lonen landen.
Bedrijven die geen 5% gedeeltelijk arbeidsongeschikten en/of alloctonen in dienst hebben, betalen 10% extra vennootschapsbelasting.
- Huren afhankelijk van inkomen  15%, net als vroeger 1 dag per week voor onderdak.
- Schooluitgaven via Rijk en iedereen recht op hetzelfde onderwijs
- Openbaar vervoer zonder kaartjes te kopen (nu al 60-80% gesubsidieerd), de methode tegen files,
milieuverontreiniging en immobiliteit minima en bejaarden.
- Ambtenarij en baantjescirus, belangenorganisaties eindelijk s aanpakken
Aantal bestuurslagen terugbrengen naar gemeente en Rijk, opheffen waterschappen (naar Rijkswaterstaat),
provinciale staten (dus niet de provincies) en 1e kamer.
Burgemeesterverkiezing per gemeente, niet als onderdeel college maar controle voor burger op
gemeenteraad en wethouders.
Nu is er door baantjescircus en vriendjespolitiek geen evenredige verdeling

- Topinkomens aanpakken volgens Tinbergen norm (1-5), zwaarder belasten en premies betalen over hele
inkomen.
- geen hypotheekrenteaftrek voor topinkomens (5 tot inmiddels 7 miljard euro !, totaal 14 miljard euro.)
Rest hypotheekrenteaftrek wordt afgebouwd in 30-35 jaar tegen laagste tarief. Grondpolitiek niet
langer voorbehouden aan gemeenten en projectontwikkelaars. Afschaffen welstandscommissies.
Bouw- en woningtoezicht weg bij gemeenten evenals brandveiligheidscontrole bij brandweer.
- geen voordelige pensioenaftrek/levensloopregeling enkel voor topinkomens (totale kosten 14 miljard euro)
Ombouw pensioensyteem.
- Afschaffen giftenaftrek, 's kijken of bovenmodalen dan nog zoveel geven aan goede doelen.
- de kosten van bureaucratie/inning van de belastingdienst stijgen de pan uit.
Regels die meer kosten qua uitvoering dan opbrengst dienen te worden geschrapt.
- zorg betaalbaar, alles in 1 ziekenfonds-verzekeraar, en geen wachtlijsten meer, door meer controle op
besteding, vooral bij zieken- en verpleeghuizen (87% van de zorgkosten) vgl. Belgisch systeem.
- wel aandacht voor natuur en milieu maar niet elk weiland is een natuurgebied.
- een reclamevrije publieke omroep, ook te ontvangen via sateliet en internet, zonder omroepzuilen, waar de
gewone nederlander weer eens te zien is, en niet alleen bekende nederlanders, buitenlanders, asielzoekers
of zogenaamde goede doelen.


Elke Jan en Riet Modaal kan er nog meer achter zetten.SOR1999 SOR2000 SOR2001 SOR2002 SOR2003

(PDF- rechter muisknop doel opslaan- zijn meer dan 1 MB !)
(cijfers zijn van CBS maar zijn niet meer te vinden op hun website(nu wel 2012), na 2003 ook geen nieuwe..niet vreemd)

http://www.nieuws.nl/295451
28/09/06 Meeste Rijksgeld naar hogere inkomens
orginele eerste vermelding is verdwenen !?

Zie ook
Nu op

Publieke productie en persoonlijk profijt

Orgineel SCP rapport

 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 18
 

 
 
Associated Topics

Welzijn
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Verenigde Naties
  [ Verenigde Naties ]

  ·Vreemdelingenzaken - Asielindustrie
  ·Huizen voor de armen in de wereld
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 42
  Leden: 0
  Totaal: 42
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  12287680
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link