Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
  Buitenland: Vreemdelingenzaken - De Immigratieramp
Geplaatst op Zondag 30 september @ 11:30:23 GMT+1 door Ceesboogaart
 
 
  Buitenland
De immigratieramp van Nederland
Sietse Fritsma
ISBN10: 9090223371 | ISBN13: 9789090223377

Massaal misbruik regeling huwelijksmigratie

Hij beschrijft hoe Marokkanen en Turken een partner naar Nederland halen en na drie jaar, wanneer de partner recht heeft op een verblijfsvergunning, de relatie verbreken. 'Daarna begint het verhaal van voren af aan: de ex-man en de ex-vrouw haalden weer een nieuwe partner naar Nederland, enzovoort,' aldus Fritsma.

Simpel op te lossen toch? Gewoon terugdraaien en verblijfsvergunning cq. nederlanderschap terugnemen, want hier is
sprake van fraude.

Nederland laat zich mis- bruiken door asielzoekers
Naïef land
Het beeld dat uit Fritsma's bevindingen oprijst is dat van een naïef land, dat ongewenste immigranten op alle mogelijke manieren rechten verschaft en niet bestand is tegen malafide praktijken. Fritsma richt zich met name op de familiemigratie – tien keer zo groot als de asielmigratie, zo becijfert hij. Ja, wat wil je ook met een systeem wat gericht is op slechts 3% toelaten en 97% ! terugsturen cq. uitzetten.
Is geen kwestie van hoe krijg ik werk maar hoe hou ik het. Is het niet? Vluctelingenwerk, COa,IND etc. etc.?


Marcouch: Zet lastpakken het land uit

Erdogan: Niet te veel integreren

Khudayr Taher: Europe and America Should Deport All Muslims - Including Myself

Waarom deporteren deze landen niet gewoon alle moslims uit Europa en Noord-Amerika, ongeacht hun afkomst en/of gedrag, zodat ze terug rust kunnen vinden van de terreurdreiging en ze hun burgers daadwerkelijk kunnen beschermen? (…)
Ofschoon ikzelf een Arabische moslim ben, doe ik bij deze een oproep aan alle landen van Europa en Noord-Amerika om alle moslims op hun grondgebied te deporteren, mezelf incluis, niettegenstaande mijn diepgewortelde liefde voor en mijn innige trouw aan de Verenigde Staten, mijn tweede vaderland.


zie ook deze site en deze   en deze YouTubes

Countries have the right to defend themselves and assure their citizens’ safety from terrorism. Likewise, it is clear that the source of the terrorist crimes in Europe and America is the Muslims who live in these countries.
But wherever there are Muslims, their presence has produced crimes of terrorism and murder.
“Among those Muslims in Europe and America who do not practice terrorism, most of them do not have loyalty and sincere attachment to these countries that have offered them all of the means of life in dignity - housing, studies, work, and citizenship… Landen hebben het recht om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme en om de veiligheid van hun burgers te garanderen. Het is vandaag de dag toch ook z??r duidelijk dat de terreurdaden in Europa en Noord-Amerika steeds uitgaan van de moslims die in de getroffen landen wonen. (…)
Overal in het Westen waar moslims leven, hebben zij misdaden gepleegd en terreur gebracht. Ook de “degelijke immigranten” in Europa en Noord-Amerika zijn niet vrij van zonden. Zij voelen immers evenmin affiniteit, loyaliteit of trouw tegenover de landen waar ze wonen, ook al hebben deze landen hen kosteloos verwend met alle middelen voor een waardig leven, zoals betere huisvesting, een nuttige opleiding, degelijke jobs en zelfs het volwaardig burgerschap.


Tsnunami aan moslims komt er niet, in 2050 slechts 9% moslims in Europa. (NIDI) 05-10-07
Oranjeverenigingen boos om uitspraken M?xima

Zie ook, orgineel o.a. in toen nog Twee Vandaag forum 9 februari 2004 : Asielindustrie
waarin ik een ander systeem beschrijf wat geen 8 miljard euro per jaar kost, en wat volgens commentaar
van buitenlanders, asielzoekers, vluchtelingen en nieuw rechts veel beter en eerlijker zou zijn.
Zie ook:(van nieuw naar oud) 15 oktober 2007 Nederland paradijs voor immigranten - blijkt uit onderzoek 25 EU landen Antillen kosten Nederland miljarden Allochtonen: Stop subsidie integratieprojecten


Volkshuisvesting -Probleemwijken, Vogelaar ziet ze steeds meer vliegen Welzijn - Integratie - Vogelaar ziet ze vliegen, Islam Nederlandse cultuur?
Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken- Moslims en (non)integratie Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon. Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken - Asielindustrie Welzijn - Integratie - Sharia en een kalifaat in Nederland?
Nieuwe EU landen hebben nu zelf arbeiders tekort Dus straks nog meer bijdrage aan EU?
Dankzij o.m. van Hooff, en tevens meer Turkse en Marrokaanse allochtonen hier werkeloos in de
probleemwijken van Vogelaar.
Oost-Europeanen blijven hangen in Nederland

Demonstratie:
op zaterdag 8 december om 12:00 uur sta ik voor het gebouw van de Tweede Kamer met mijn oranje teddybeer en de nationale driekleur.
Aldus ene Pebbels op http://www.elsevier.nl/Opinie/Reacties.asp?PostID=265529 Zie ook:
http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl

http://www.de-stek.info/forum/

Zie ook het (helaas niet meer verkrijgbare boek) van Lakeman, Binnen zonder kloppen!
Pieter Lakeman" src="http://img.bol.com/intershoproot/thumb/BOOKCOVER/FC/9/0/2/9/0/9029065222.gif" />Niet meer verkijgbaar, zelfs niet in biblotheken. Censuur? Mogen we dit niet weten?
Binnen zonder kloppen
Pieter Lakeman

In 2e deel vind U een samenvatting.van genoemde pagina. Commentaar van Elsevier forumbijdrage: De niet-westerse allochtonen kosten ons meer dan 10 miljard Euro per jaar . Deze cijfers zijn gebaseerd op het extrapoleren van de cijfers uit het boek “Binnen zonder kloppen” van de heer Lakeman. De bedragen die hierin genoemd worden zijn nog in guldens. ( De huidige Euro heeft dezelfde waarde als 1 gulden in 1975. De bedragen per allochtoon zijn sinds die tijd alleen maar hoger geworden en het aantal allochtonen is sinds het verschijnen van dit boek exponentieel gestegen.)
n http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/47/bijz47.pdf staat o.m.:
arbeidsmarkt
• het gezamenlijk voordeel voor de reeds aanwezige bevolking zal gering zijn en mogelijk zelfs
negatief uitvallen;
• ingezetenen met kennis en vaardigheden die vergelijkbaar en dus concurrerend zijn met die van
de immigranten zullen er op achteruit gaan;
• ingezetenen met kennis en vaardigheden die een aanvulling vormen op de kennis en
vaardigheden van de immigranten zullen er op lange termijn op vooruit gaan;
• kapitaalbezitters zullen er op de korte termijn op vooruitgaan, maar op lange termijn zal dit
voordeel verdwijnen;
• als gevolg van imperfecties op de arbeidsmarkt kunnen negatieve effecten voor werkende
ingezetenen ook de vorm aannemen van werkloosheid in plaats van een loondaling.
overheidsfinanciën
• Bij alle leeftijden van binnenkomst blijken immigranten echter een belastende factor voor de
overheidsfinanciën te zijn als hun sociaal-economische karakteristieken overeenkomen met het
gemiddelde van die van de huidige ingezetenen met een niet-westerse achtergrond. In
overeenstemming hiermee zal het toekomstige financieringssaldo van de overheid dan negatief
worden beïnvloed.
• De resultaten geven aan dat immigratie geen belangrijke ontlastende factor voor de
overheidsfinanciën kan zijn en dus geen compensatie kan bieden voor de oplopende kosten die
gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.
arbeidsmigratie
Immigratie op grote schaal is geen effectief middel om de financiële gevolgen van de vergrijzing
te verlichten. Ook voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van
grootschalige immigratie.BOEKBESPREKING Lakeman, Binnen zonder kloppen
Pieter Lakeman" src="http://img.bol.com/intershoproot/thumb/BOOKCOVER/FC/9/0/2/9/0/9029065222.gif" /> Deze keer gaat de boekbespreking over een wel zeer geruchtmakend boek; "Binnen zonder kloppen" van Pieter Lakeman. Het boek telt 194 bladzijden en eigenlijk zou ik aan de hoofdredacteur 194 bladzijden ruimte in Heemland moeten vragen, zo onthullend is dit boekje. Maar goed, dat is niet mogelijk, vandaar dat ik in twee of drie bladzijden dit boek voor u zal bespreken.
De volledige titel van het boek is: "Binnen zonder kloppen, Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen". En dat geeft ook aardig de inhoud van het boekje weer. Lakeman, zelf van huis uit econoom en afkomstig uit het linkse actiewezen, pakt dit keer de overheid aan en maakt een aardige berekening van de vele miljarden die de immigratie ons gekost heeft. Daarbij richt hij zijn kritiek eigenlijk niet op de immigranten zelf, maar meer op de overheid, die door slap en slecht beleid de immigratie heeft laten uitgroeien tot de huidige ramp. Emigratie, in 1950 was Nederland vol Na een korte inleiding begint Lakeman bij de jaren na de tweede wereldoorlog. In 1949 overschrijdt de Nederlandse bevolking de 10.000.000. In de troonrede van 1950 verklaart koningin Juliana dan ook dat "Nederland vol, ten dele overvol is".
Gevolg is dat de regering een emigratiecampagne opzet, die tot gevolg had dat in deze jaren vele geschoolde en ongeschoolde arbeiders emigreren naar landen als Australië en Nieuw-Zeeland. En nadat Nederland 500.000 gezonde, geschoolde en gemiddeld jeugdige Nederlanders tot emigratie had gestimuleerd, ontstond er in de tweede helft van de jaren 50 een tekort aan arbeiders. Op aandringen van de werkgevers werden hiervoor gastarbeiders naar Nederland gehaald. Hoewel "gehaald" een slecht woord is, want de meesten (tot 1968 zelfs 75% !) kwamen spontaan. Dus het vaak gehoorde argument dat wij de gastarbeiders hierheen "gehaald" hebben is fout; de meerderheid kwam spontaan naar Nederland. De weerstand tegen immigratie Nadat de gastarbeid op gang was gekomen ontstonden er al snel discussies over de vraag of dat een goede zaak was voor de Nederlandse samenleving. Vreemd genoeg was het juist in die tijd rechts Nederland, in het bijzonder de werkgevers, die de gastarbeid juist wilde stimuleren, terwijl links Nederland, met name ook de vakbeweging daar grote bedenkingen tegen had. Ook de PvdA zat op deze lijn. Zo stelde zij in de jaren 70 nog voor om een extra heffing op te leggen aan bedrijven voor elke buitenlandse werknemer die zij in dienst hadden. De regering Den Uyl stelde over de gastarbeiders dat "noch de belangen van de vreemdelingen zelf noch die van de Nederlandse samenleving met hun komst zijn gediend." Ook wordt gewaarschuwd tegen het ontstaan van getto's, het dichtslibben van de randstad, woningnood, sociale spanningen. De regering stelde bij herhaling dat "Nederland geen immigratieland kon en mocht zijn". En dat allemaal in een tijd dat er slechts enkele tienduizenden gastarbeiders in ons land woonden. Nu twee ? drie miljoen vreemdelingen ! Kortom, alles wat we nu ondervinden, daar werd in de jaren 70, toen de grootschalige immigratie nog op gang moest komen, zelfs van regeringswege voor gewaarschuwd. Toch immigratie doorgedrukt En daarmee komen we bij ??n van de kernpunten van Lakeman's boek, namelijk dat alle regeringen sinds de jaren 60 met de mond hebben beleden dat Nederland geen immigratieland was, maar feitelijk door allerlei maatregelen de immigratie alleen maar bevorderd hebben. Lakeman verwijt al deze regeringen, van links of van rechts, collectief het Nederlandse volk voor te hebben gelogen over deze zaak.
Legalisaties, gezinshereniging, hernieuwde werving, vluchtelingen; dat alles heeft ertoe geleid dat de ongeveer 100.000 gastarbeiders in de jaren 70 zijn uitgegroeid tot het enorme aantal allochtonen dat nu ons land bewoont. Omslag in het politieke denken In het midden van de jaren 70 vindt er in bepaalde sectoren van de samenleving een omslag plaats. Waren het tot die tijd met name de werkgevers die voorstander waren van arbeidsimmigratie, vanaf die tijd werd deze fakkel overgenomen door hun tegenpool, de linkse intelligentsia; journalisten, linkse dominees, advocaten, benoemden zichzelf als woordvoerders van de immigratielobby. En zoals zo vaak bij de linkse stokpaardjes, gebeurde dit met grove morele intimidatie van de tegenstanders. Sinds linkse journalisten zich meester hebben gemaakt van het immigratiedebat is er in Nederland een McCarthy-achtig sfeertje ontstaan, waarin elke nuchtere discussie over immigratie en buitenlanders is gesmoord. Ook dit is ??n van de grondthema's van het boek; Lakeman wil een nuchter, cijfermatig onderbouwd tegenwicht geven tegen de eenzijdige berichtgeving uit de media. De kosten van de immigratie En dat brengt ons bij het derde thema van het boek. Wat kost de immigratie ons, puur in geld uitgedrukt. ??n van de punten die altijd wordt aangevoerd is dat de buitenlandse werknemers toch hebben meegeholpen onze economie op te bouwen. Lakeman laat geen spaan van dit standpunt heel. Al snel na de komst van de gastarbeiders sloeg in Nederland de economische crisis toe van de jaren 70. De bedrijven moesten saneren en juist ongeschoolde arbeiders werden het eerst ontslagen. Juist de gastarbeiders raakten het meest werkloos. En hoewel in bijna alle wervingsverdragen (ook in die met Turkije en Marokko) een terugkeerverplichting was opgenomen, bleven de gastarbeiders hier, ook nadat ze werkloos waren geworden. Sterker nog, men kreeg het recht om de gezinnen over te laten komen. Al gauw bedroeg de werkloosheid onder Turken en Marokkanen ongeveer 40%, waarbovenop ook nog het zeer hoge WAO-percentage (meer dan 20%) moet worden opgeteld. Kortom, de gastarbeiders hebben slechts zeer korte tijd economisch gezien iets opgeleverd voor Nederland, daarentegen hebben ze vele jaren geld gekost. Dit geldt des te meer voor andere groepen immigranten, zoals asielzoekers, Surinamers en Antillianen. Lakeman berekent dat een asielzoekersechtpaar met drie kinderen, die gedurende de rest van hun leven hier mogen blijven, Nederland gemiddeld bijna 900.000 gulden kost. Rekent u maar uit hoeveel geld de hele asielzoekersindustrie ons kost als u weet dat dit jaar ongeveer 50.000 mensen asiel zullen vragen in Nederland.
Lakeman maakt een schatting dat de hele gastarbeiderimmigratie ons tot nu toe 70.000.000.000 (70 miljard !) gulden heeft gekost. En naar hijzelf ook aangeeft is dit een absolute minimumschatting. Zelf gaf hij in een interview aan dat de werkelijke kosten waarschijnlijk een veelvoud hiervan bedragen. En als we bedenken wat er in Nederland een grote tekorten zijn op het gebied van bijvoorbeeld onderwijs en gezondheidszorg, is dit een schandalige geldverspilling van de eerste orde.
De lasten afgewenteld En deze rekening wordt betaald door de gewone Nederlander. Via kortingen op uitkeringen en loonmatigingen heeft de gewone Nederlander dit bedrag opgebracht. Daarentegen heeft juist een linkse elite (via de asielzoekerindustrie) en een rechtse ondernemerselite (die profiteert van goedkope buitenlandse werknemers) zich verrijkt aan de immigratie. Lakeman is somber. Omdat immigranten die zich hier reeds gevestigd hebben altijd weer nieuwe immigranten zullen aantrekken, vreest hij dat de immigratie niet zal stoppen. Bovendien is hij bang dat het toenemende aantal allochtonen de basis van onze samenleving zal aantasten; hij wijst hierbij in het bijzonder op de achteruitgang in het onderwijs door de grote concentratie allochtonen. De politieke reacties op het boek zijn nul Al met al een onthullend boek, dat een onthutsende blik geeft op de gedragingen van de Nederlandse overheid. Maar het is tekenend dat dit boek tot geen enkele politieke oprisping heeft geleid; geen kamervragen, geen debatten, geen journalisten die de kamerleden confronteren met gegevens uit het boek. Dit is het zoveelste teken dat de politiek zich in een glazen stolp bevindt, afgeschermd van het Nederlandse volk en een wereldje op zichzelf is geworden. En helaas, de journalistiek, de bewaker van onze vrijheid, speelt als het gaat om immigratie en multiculturaliteit niet die rol die van haar verwacht mag worden. Sprak links in de jaren 60 van een "militair-industrieel" complex, tegenwoordig zou men van een "journalistiek-politiek" complex kunnen spreken. Een kongsi die alles onder de doofpot stopt, uiteindelijk tot zeer grote schade voor het Nederlandse land en volk.
de niet-westerse allochtonen kosten ons meer dan 10 miljard Euro per jaar . Deze cijfers zijn gebaseerd op het extrapoleren van de cijfers uit het boek “Binnen zonder kloppen” van de heer Lakeman. De bedragen die hier genoemd worden zijn nog in guldens. ( De huidige Euro heeft dezelfde waarde als 1 gulden in 1975. De bedragen per allochtoon zijn sinds die tijd alleen maar hoger geworden en het aantal allochtonen is sinds het verschijnen van dit boek exponentieel gestegen.)
 
  Peiling van artikel

[ Uitslagen | Peilingen ]

Stemmen 14
 

 
 
Associated Topics

Buitenland
 
 


 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Kennis
  [ Kennis ]

  ·Onderwijs - Basisbeurs weg voor lerarentekort resp. salarissen?
  ·Astroide Apophis bedreigt aarde in 2036
  ·Het Gruuthuse-handschrift
  ·Mediahype of Hypemedia?
  ·Onderwijs - Spijbelende kinderen of leraren?
  ·Onderwijs - Lesgeld afschaffen , stimulans economie?
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Zondag 12 februari
  · Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  Zondag 04 december
  · Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  Vrijdag 14 oktober
  · De verrotting van de zorg en Nederland
  Zondag 18 september
  · Wanneer wordt links weer LINKS !?
  Zondag 04 september
  · 911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  Vrijdag 12 augustus
  · De onderklasse, die Nederland naar de afgrond brengt
  Vrijdag 22 juli
  · Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  Vrijdag 17 juni
  · Het zijn de vaste lasten, die de burgers nekken!
  Maandag 11 april
  · Wat doet Nederland eigenlijk nog voor z'n burgers?
  Vrijdag 11 februari
  · Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  Dinsdag 18 januari
  · Rijkeluis-regeringen van Moslimwereld gaan eindelijk weg, gefeliciteerd ! Nu wij
  Zaterdag 08 januari
  · Overheid, politiek en religie stimuleert slavernij en sexueel misbruik vrouwen
  Dinsdag 21 december
  · Vrede op aarde aan alle mensen van goede wil
  Donderdag 18 november
  · Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  Zondag 31 oktober
  · Huiselijk geweld het grootste geweldsmisdrijf
  Zaterdag 23 oktober
  · De wereldburger bestaat niet, elite!!!
  Donderdag 26 augustus
  · Rechts, halve waarheden en hele leugens
  Zaterdag 10 juli
  · Adel van de geest, stof de geest weer 's af !
  Maandag 28 juni
  · 2012: Het moet gaan om de wensen van mensen
  Maandag 31 mei
  · 2010: VVD,CDA,PVV !? Kiezersbedrog PVV, hebben wij hiervoor gekozen
  Donderdag 01 april
  · Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  Zondag 14 maart
  · Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?
  Maandag 15 februari
  · De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  Donderdag 11 februari
  · De krant brengt de leugen in het land
  Vrijdag 29 januari
  · Democratie kostte ons een Fortuyn
  Zaterdag 16 januari
  · De Holocaust is voorbij...
  Dinsdag 22 december
  · Wie doet het licht uit van de kernenergie ?
  Dinsdag 15 december
  · De klimaattop: 1200 limo's, 140 prive jets en kaviaar of is het meer?
  Maandag 19 oktober
  · Bananenrepubliek Nederland
  Zaterdag 10 oktober
  · Doodlopende hulp, waarom ontwikkelingshulp niet werkt
  Vrijdag 09 oktober
  · Hedwigepolder toch ontpolderd !
  Zondag 04 oktober
  · Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!
  Woensdag 09 september
  · Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!
  Dinsdag 01 september
  · Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties
  Woensdag 26 augustus
  · Antwerpen en Westerschelde, het blijft bagger!
  Zaterdag 15 augustus
  · Woodstock 1969 - 40 jaar verder.
  Vrijdag 07 augustus
  · Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?
  Donderdag 06 augustus
  · Volksgezondheid - De mexicaanse griep, pandemie of nie?
  Zaterdag 20 juni
  · Vlaktaks EN basisinkomen als oplossing voor de crisis en bureaucratie!
  Vrijdag 19 juni
  · Lezers schrijven - Stemmen van Lezers
  Vrijdag 12 juni
  · Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.
  Maandag 16 maart
  · Hoe los je de crisis op?
  Donderdag 15 januari
  · Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!
  Dinsdag 30 december
  · What's the economy, stupid ?!
  Zaterdag 29 november
  · CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !
  Vrijdag 17 oktober
  · Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten
  Zondag 24 augustus
  · De mythe van de marktwerking
  Dinsdag 05 augustus
  · Komkommertijd ;-) ? Oude tijden herleven met Uw oude super 8 films
  Donderdag 10 juli
  · Schaf de vakbonden af !
  Vrijdag 06 juni
  · Van Auschwitz tot de Voedselwetten van 2010 :Codex Alimentarius

  Oudere artikelen
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 45
  Leden: 0
  Totaal: 45
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  8500459
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link