Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
 
De Gratis Krant van Nederland: Buitenland

Zoek op dit onderwerp:   
[ Ga naar startpagina | Kies een nieuw onderwerp ]
 
 


 
  Buitenland Buitenland: Vreemdelingenzaken - De Immigratieramp


De immigratieramp van Nederland
Sietse Fritsma
ISBN10: 9090223371 | ISBN13: 9789090223377

Massaal misbruik regeling huwelijksmigratie

Hij beschrijft hoe Marokkanen en Turken een partner naar Nederland halen en na drie jaar, wanneer de partner recht heeft op een verblijfsvergunning, de relatie verbreken. 'Daarna begint het verhaal van voren af aan: de ex-man en de ex-vrouw haalden weer een nieuwe partner naar Nederland, enzovoort,' aldus Fritsma.

Simpel op te lossen toch? Gewoon terugdraaien en verblijfsvergunning cq. nederlanderschap terugnemen, want hier is
sprake van fraude.

Nederland laat zich mis- bruiken door asielzoekers
Naïef land
Het beeld dat uit Fritsma's bevindingen oprijst is dat van een naïef land, dat ongewenste immigranten op alle mogelijke manieren rechten verschaft en niet bestand is tegen malafide praktijken. Fritsma richt zich met name op de familiemigratie – tien keer zo groot als de asielmigratie, zo becijfert hij. Ja, wat wil je ook met een systeem wat gericht is op slechts 3% toelaten en 97% ! terugsturen cq. uitzetten.
Is geen kwestie van hoe krijg ik werk maar hoe hou ik het. Is het niet? Vluctelingenwerk, COa,IND etc. etc.?


Marcouch: Zet lastpakken het land uit

Erdogan: Niet te veel integreren

Khudayr Taher: Europe and America Should Deport All Muslims - Including Myself

Waarom deporteren deze landen niet gewoon alle moslims uit Europa en Noord-Amerika, ongeacht hun afkomst en/of gedrag, zodat ze terug rust kunnen vinden van de terreurdreiging en ze hun burgers daadwerkelijk kunnen beschermen? (…)
Ofschoon ikzelf een Arabische moslim ben, doe ik bij deze een oproep aan alle landen van Europa en Noord-Amerika om alle moslims op hun grondgebied te deporteren, mezelf incluis, niettegenstaande mijn diepgewortelde liefde voor en mijn innige trouw aan de Verenigde Staten, mijn tweede vaderland.


zie ook deze site en deze   en deze YouTubes

Countries have the right to defend themselves and assure their citizens’ safety from terrorism. Likewise, it is clear that the source of the terrorist crimes in Europe and America is the Muslims who live in these countries.
But wherever there are Muslims, their presence has produced crimes of terrorism and murder.
“Among those Muslims in Europe and America who do not practice terrorism, most of them do not have loyalty and sincere attachment to these countries that have offered them all of the means of life in dignity - housing, studies, work, and citizenship… Landen hebben het recht om zichzelf te verdedigen tegen terrorisme en om de veiligheid van hun burgers te garanderen. Het is vandaag de dag toch ook z??r duidelijk dat de terreurdaden in Europa en Noord-Amerika steeds uitgaan van de moslims die in de getroffen landen wonen. (…)
Overal in het Westen waar moslims leven, hebben zij misdaden gepleegd en terreur gebracht. Ook de “degelijke immigranten” in Europa en Noord-Amerika zijn niet vrij van zonden. Zij voelen immers evenmin affiniteit, loyaliteit of trouw tegenover de landen waar ze wonen, ook al hebben deze landen hen kosteloos verwend met alle middelen voor een waardig leven, zoals betere huisvesting, een nuttige opleiding, degelijke jobs en zelfs het volwaardig burgerschap.


Tsnunami aan moslims komt er niet, in 2050 slechts 9% moslims in Europa. (NIDI) 05-10-07
Oranjeverenigingen boos om uitspraken M?xima

Zie ook, orgineel o.a. in toen nog Twee Vandaag forum 9 februari 2004 : Asielindustrie
waarin ik een ander systeem beschrijf wat geen 8 miljard euro per jaar kost, en wat volgens commentaar
van buitenlanders, asielzoekers, vluchtelingen en nieuw rechts veel beter en eerlijker zou zijn.
Zie ook:(van nieuw naar oud) 15 oktober 2007 Nederland paradijs voor immigranten - blijkt uit onderzoek 25 EU landen Antillen kosten Nederland miljarden Allochtonen: Stop subsidie integratieprojecten


Volkshuisvesting -Probleemwijken, Vogelaar ziet ze steeds meer vliegen Welzijn - Integratie - Vogelaar ziet ze vliegen, Islam Nederlandse cultuur?
Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken- Moslims en (non)integratie Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon. Buitenlandse Zaken - Vreemdelingenzaken - Asielindustrie Welzijn - Integratie - Sharia en een kalifaat in Nederland?
Nieuwe EU landen hebben nu zelf arbeiders tekort Dus straks nog meer bijdrage aan EU?
Dankzij o.m. van Hooff, en tevens meer Turkse en Marrokaanse allochtonen hier werkeloos in de
probleemwijken van Vogelaar.
Oost-Europeanen blijven hangen in Nederland

Demonstratie:
op zaterdag 8 december om 12:00 uur sta ik voor het gebouw van de Tweede Kamer met mijn oranje teddybeer en de nationale driekleur.
Aldus ene Pebbels op http://www.elsevier.nl/Opinie/Reacties.asp?PostID=265529 Zie ook:
http://www.forum-voor-de-vrijheid.nl

http://www.de-stek.info/forum/

Zie ook het (helaas niet meer verkrijgbare boek) van Lakeman, Binnen zonder kloppen!
Pieter Lakeman" src="http://img.bol.com/intershoproot/thumb/BOOKCOVER/FC/9/0/2/9/0/9029065222.gif" />Niet meer verkijgbaar, zelfs niet in biblotheken. Censuur? Mogen we dit niet weten?
Binnen zonder kloppen
Pieter Lakeman

In 2e deel vind U een samenvatting.van genoemde pagina. Commentaar van Elsevier forumbijdrage: De niet-westerse allochtonen kosten ons meer dan 10 miljard Euro per jaar . Deze cijfers zijn gebaseerd op het extrapoleren van de cijfers uit het boek “Binnen zonder kloppen” van de heer Lakeman. De bedragen die hierin genoemd worden zijn nog in guldens. ( De huidige Euro heeft dezelfde waarde als 1 gulden in 1975. De bedragen per allochtoon zijn sinds die tijd alleen maar hoger geworden en het aantal allochtonen is sinds het verschijnen van dit boek exponentieel gestegen.)
n http://www.cpb.nl/nl/pub/cpbreeksen/bijzonder/47/bijz47.pdf staat o.m.:
arbeidsmarkt
• het gezamenlijk voordeel voor de reeds aanwezige bevolking zal gering zijn en mogelijk zelfs
negatief uitvallen;
• ingezetenen met kennis en vaardigheden die vergelijkbaar en dus concurrerend zijn met die van
de immigranten zullen er op achteruit gaan;
• ingezetenen met kennis en vaardigheden die een aanvulling vormen op de kennis en
vaardigheden van de immigranten zullen er op lange termijn op vooruit gaan;
• kapitaalbezitters zullen er op de korte termijn op vooruitgaan, maar op lange termijn zal dit
voordeel verdwijnen;
• als gevolg van imperfecties op de arbeidsmarkt kunnen negatieve effecten voor werkende
ingezetenen ook de vorm aannemen van werkloosheid in plaats van een loondaling.
overheidsfinanciën
• Bij alle leeftijden van binnenkomst blijken immigranten echter een belastende factor voor de
overheidsfinanciën te zijn als hun sociaal-economische karakteristieken overeenkomen met het
gemiddelde van die van de huidige ingezetenen met een niet-westerse achtergrond. In
overeenstemming hiermee zal het toekomstige financieringssaldo van de overheid dan negatief
worden beïnvloed.
• De resultaten geven aan dat immigratie geen belangrijke ontlastende factor voor de
overheidsfinanciën kan zijn en dus geen compensatie kan bieden voor de oplopende kosten die
gepaard gaan met de vergrijzing van de bevolking.
arbeidsmigratie
Immigratie op grote schaal is geen effectief middel om de financiële gevolgen van de vergrijzing
te verlichten. Ook voor de arbeidsmarkt vallen geen positieve effecten te verwachten van
grootschalige immigratie.
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zondag 30 september @ 10:30:23 GMT+1 (3220 maal gelezen)
Meer lezen... | 20081 bytes meer | Buitenland | Score: 0
 

 
  Buitenland Buitenland: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !

staat nu op http://www.forumvannederland.nl/1/index.php?topic=19.0

Give Palestina to the Palestines!                  short url: http://alturl.com/7xqu3

Geert Wilders, PVV heeft t altijd over de joods-christelijke tradities van ons land.
Als je leest wat de talmoed zeg over jezus en omgang met niet-joden w.o.
aanhangers van het christendom    Egypte doet YouTube in de ban
dan is het ONBEGRIJPELIJK dat er ook nog maar EEN christen achter Israel staat!

:-) youtube


israel today    leon de winter trekt aandacht

Al bijna 60 jaar zorgt het Palestina-Israel conflict voor een explosieve situatie in het Midden-Oosten.


Aljazeera on Palestina(eng)

De situatie nu:

De State of Palestine die op 15 november 1988 werd uitgeroepen is tot nu toe maar door 100 landen gesteund, en niet door Nederland, wel door Ierland.Lees ook The invention of the Jewish people van Auteur: Shlomo Sand .
And invention Talmoed and Bible.


Israel is blijkbaar heilig!?  Het land van de god El en Yaweh ?
Althans volgens sommige reaguurders van Elsevier die zeggen:
Israel heeft een machtig helper die Hemel en Aarde geschapen heeft, dus wat willen die Palestijnen eigenlijk!!!
Jaja, die myth-histories (Talmoed,Bijbel) die 2000 jaar geleden bedacht en uitgevonden zijn (grotendeels geplagieerd van Egypte trouwens) werd toen misschien geloofd, maar nu toch niet meer.


Zie ook   en  dezeThomas Lepeltak, een van de weinige mensen in Nederland met een
genuanceerde mening. (Hope4gaza)

2012:

30112012
Laf Nederland neemt gene stelling inzake Palestina

Rosenthal:Nederland wil Israelbashing voorkomen
Censuur weer Elsevier
Ceesboogaart op donderdag 7 juni 2012 18:32 @DeConsul U kunt er de 2e wereldoorlog wel bijhalen, dat mag bij Elsevier, maar uiteraard geen anti_israel geluiden alleen is de moderator Bij STefanus 14:41 de reactie van tuinkabouter vergeten evenals mijn weggejoriste commentaren, maar die kan je elders op internet teruglezen ;-)
Censuur weer Elsevier?
Ceesboogaart op donderdag 7 juni 2012 14:40
@Aamert op donderdag 7 juni 2012 13:33
@tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34

Klopt, screef net een bezetter blijft een bezetter en werd direkt weggehaald door palestijn-bashing Elsevier. Alleen jammer dat ik alle pagina's opsla en als ze weggehaald worden met datum en tijd in eigen blog gezet worden oftewel ontmasker de zogenaamde pluriforme media. Stefanus op donderdag 7 juni 2012 14:41 tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34
---
Het is niet zo gek dat joden daarop gebrand zijn in een wereld die veel anti-semieten kent. Er mag best kritiek geleverd worden op Israël, maar dan moet het wel proportioneel zijn. Ze hebben het nog altijd beter voor elkaar dan de Palestijnen en omliggende landen waar het een zootje is. Zie je in zo'n omgeving maar eens staande te houden als land. Ik denk niet dat Nederlanders zich dat kunnen voorstellen. Als hier zou
tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34 Ongelooflijk hoe zo'n kleine gemeenschap de Joden, de wereld kan beïnvloeden om niets slechts over Joden te zeggen. Het is me al vaker opgevallen dat als je kritisch bent je bericht verwijderd word en je uitgemaakt word voor Anti-Semitist. Toch neem ik mijn petje af voor dit klaar te spelen.
Ceesboogaart op vrijdag 8 juni 2012 00:06 Moderator als je dan toch bezig bent met censuur ipv vrijheid van meningsuiting vergeet dan de reactie van stefanus op tuinkabouter niet, want die heb je ook weggehaald, anders valt t op!
Stefanus op donderdag 7 juni 2012 14:41

tuinkabouter op donderdag 7 juni 2012 14:34
---
................................

Voor meer info hoe deze censuur werkt:
The invention of teh Jewish people door de Auteur: Shlomo Sand jood en israeli.
 
nederland in de ban van Israel?

israel keurt illegale kolonies goed
Hoe dan ook, een bezetter blijft een bezetter!

Orthodoxe joden vergelijken Israel met nazi Duitsland

2011:

Turkije / Israel

Obama, America's first jewish president

Waarom protesteren zoveel landen nu de Palestijnen de VN om erkenning gaan vragen


Elsevier modereert niet alleen de reacties van lezers, maar CENSUREERT die ook (zie deel 2)
Zowel in juni 2011 als ook 12 september.

rosenthal roept abbas op af te zien van aanvraag vn lidmaatschap

Israelische Lieberman waarschuwt Palestijnen voor gang naar VN


12 sept:De Arabische storm heeft de joodse staat bereikt

12 sept Israel is de grote verliezer na Arabische lente
Arabische burgers onderdrukt door dictators gesteund door amerika, moeten 1 miljard mensen leven in armoede om 13 miljoen Israeli's tevreden te houden?

Het gros van de Egyptenaren wat ik op Aljazeera zag sinds het begin hadden geen moslimleuzen maar enkel over meer vrijheid en eindelijk ‘s ‘n menswaardig bestaan, en terug verlangen naar Mubarak zullen ze al net zo min doen als Iran’s voorbeeld volgen, dat zou het inruilen zijn van een dictator voor een nog ergere en engere.
En Israel doet er niet toe, die heeft sinds 1948 de tijd en kans gehad om zich enigzins menselijk op te stellen. De palestine papers laten duidelijk zien hoe israel echt is, dus eigen schuld dikke bult.
(weggehaald bij/door Elsevier)


wereldbank waarschuwt palestijnen voor acute financiele crisis
Israel moet blokkade Palestijnse tegoeden opheffen.Israel dreigt met hard optreden tegen Gazavloot


Zoek de verschillen: Elsevier censureert ipv modereert , zie deel 2


Norman Finkelstein

De progressieve Israellobby

helen Thomas defends her Israel view

Israel: Doodzonde dat Mubarak gaat, media israel bang voor nieuwe egypteTweede Kamer:Palestijnen-mogen-niet-zelf-staat-uitroepen, Over hyprocirsie gesproken
Bij Egypte was Nederland al de laatste, en Palestijnen mogen nu geen eigen staat uitroepen?
Trouwens die Palestijnse staat is er al: Palestina, want zo heette het gebied al 2000 jaar tot er
een invasie kwam die een groot deel van het land bezette en in 1967 nog meer bezette en
die Palestina Israel gingen noemen.

De Arabieren slopen de 1989 Muur in hun landen , sloop NU de Israelische Muur!
Burgerinitiatief www.sloopdemuur.nl

Beloofd_of_geroofd?    Reclame Israel misleidt toeristen

Grote_gasbel_kan_Palestina_100_jaar_voorzien, of is het van Libanon?

Wat het Westen wil, doet er in Egypte(en rest Arabische wereld) niet toe
en de positie van Israel of Amerika in de toekomst al helemaal niet.

EU ontbrak in Egypte  Aipac bullies(joodse lobby in Amerika)


WikiLeaks publiceert duizenden do*****enten Israelisch-Palestijns conflict

Youtube, dienstweigeraars in Israel in gevangenis

 Ook Chili erkent Palestina als onafhankelijke-staat

Waar blijft Nederland en de EU?????


2010:

Vrede op aarde aan de mensen van goede wil.


DNA wijzigt joodse geschiedenis
    reactie daarop

070810 NIO uitzending The Iron Wall , de ijzeren muur
Media & the Palestine-Israel conflict
zie ook: History of Middle-East -Americans against zionist terrorists (geschiedenis van Palestina en begin van zionisme)

Israel valt ongewapend hulpkonvooi aan , 19 doden en tientallen gewonden
VN reageren geschokt op Israelische aanval op konvooi
twee nederlanders boord schepen gaza
Legendarische verslaggever Witte Huis Helen Thomas ontslagen

Zie ook :
de Holocaust is voorbij  (boekbespreking)

Palestina  Palestijnen List of destroyed Palestine villages    Verplaatste Palestijnen


  De situatie tussen Palestina en Israel doet me denken aan dit gedicht:


They call it just troubles,but what do they know,
they have all to hide and nothing to show,
nothing has changed in the last 59 years,
still the blood, the sorrow, the hardship and tears.
How long must we wait, where should we hide?
Why can't we show, what dwells deep inside?
Our feelings are shallow, but the world passes by.
Old ladies weep, and young men they die.
Still nothing happens, no one stands up to shout,
no one stands up to say what we doubt.
The killers they say they haven't done it in vain,
But I stand up to say...it's NOT IN MY NAME...


Voor de geschiedenis van Palestina verwijs ik naar een objectieve bron, Wikipedia.
Op internet zijn veel sites te vinden over de geschiedenis van dat gebied, maar velen zijn nogal gekleurd,
danwel pro-israelish, danwel anti-semitisch.


geschiedenis en religie gebied Palestina

Ijzertijd Palestina (eng)


Interactieve geschiedenis tijdlijn

Hier uit die gechiedenis de bevolkingsverdeling.
In 1947 werd met resolutie 181 van de AV-VN een verdelingsplan voorgesteld.


In 1948 was de Nakba (Arabisch voor catastrofe) toen met de stichting
van de joodse staat honderdduizenden Arabieren uit Palestina werden verdreven
(met google.earth.kmz met de verdwenen Palestijse dorpen)
en Arabische grond in beslag werd genomen

Ophef over israelisch schoolboek met Palestijnse kijk
Rel Israël over schoolboek Arabische kinderen

Israel heeft tot nu toe ALLE VN-reoluties zowel van de algemene vergadering als van de Veiligheidsraad NIET uitgevoerd. B.v. 181AV,(1947) 242VR,(1967) 303AV,(1949) 476 en 478VR(1980)
AV= algemene vergadering VN VR=veiligheidsraad VN
Wat moet je hier nu van denken?

1-8-2007 Israëlische premier krenkt overlevenden holocaust
"Olmert wil vanaf volgend jaar extra uitkering, doelend op het feit dat holocaust-overlevenden buiten Israël hogere uitkeringen ontvangen dan in het land dat vaak zegt zijn bestaansrecht aan de jodenvervolging te ontlenen.
Vanaf volgend jaar wordt een bedrag van 120 miljoen shekel (twintig miljoen euro) uitgetrokken voor de 240.000 vergrijzende groep holocaust-overlevenden, aldus Olmert. Dat komt neer op 83 shekel per behoeftige overlevende, oftewel een luttele vijftien euro.
We moeten alle holocaust-overlevenden - en het spijt me als dit shockerend is - op de trein zetten naar het vliegveld en per vliegtuig naar Duitsland brengen", zei Guy Meroz, presentator van een tv-programma dat veel aandacht besteedt aan het lot van arme holocaust-overlevenden. "In Duitsland, waar al deze verschrikkingen plaatsvonden, beschouwen ze de overlevenden als mensen voor wie moet worden gezorgd." "

 • Sommigen zeggen dat Israeli's een al 2000 jaar durend recht hebben op dat gebied. Gezien de bevolkingsverdeling tot 1947 waag ik dat te betwijfelen. Dat zouden de Friezen ook recht hebben op zuidwest nederland , ja dat zouden ze wel willen, Dus dan hebben de Indianen in de VS ook hetzelfde recht. Zelf stam ik af van de noormannen die rond 800-900 Normandie stichten. Heb ik dan recht op een stukje van Scandinavie? Of moet ik doen als Israel, doen alsof de ander gek is en gewoon pakken wat ik pakken kan?
 • Of gaat het erom dat de Israeli's nu de meerderheid vormen? Dus Tibetanen hebben geen recht meer op TIbet omdat er nu meer Chinezen wonen?
 • Hoe je 't ook wend of keert, een bezetting is een bezetting. En Nederland heeft zelf maar 5 jaar bezetting meegemaakt, hoe zou dat voelen als je dat al bijna 60 jaar meemaakt, meerdere generaties dus. Zouden de Duitsers in WOII 't verzet ook niet gezien hebben als terroristen? Er waren dan toch ook represailles bij aanslagen op Duitsers. Hoe zou je je dan voelen als op jouw leefgebied de tactiek van verschroeiende aarde werd toegepast, infrastructuur werd vernietigd incl. een haven in aanbouw (waar Nederland 40 miljoen aan heeft bijgedragen).
 • Zou christelijk Amerika, EU en Nederland ook met de armen over elkaar zitten, als de Palestijnen christelijk ipv islamitisch zijn geweest. Of zouden er dan nieuwe kruistochten plaatsvinden? Is het moslim zijn ook de reden dat Nederland de Palestijnse Staat niet heeft erkend. Waarom zetten ze zich dan wel in voor Kososvo?
 • Wordt er dus niet met 2 maten gemeten? Als Irak op grond van niet nakomen VN resoluties nu verwikkeld is in een oorlog, moet dan Nederland en EU geen nalveing eisen van Israel? En anders sancties opleggen.
De schuld van het conflict ligt aan de hypocrisie van VS, EU en Nederland en in de eerst plaats van Israel.

But I stand up to say...it's NOT IN MY NAME...
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 20 juli @ 13:07:02 GMT+1 (2578 maal gelezen)
Meer lezen... | 35382 bytes meer | Buitenland | Score: 0
 

 
  Buitenland Buitenland: Vreemdelingenzaken- Moslims en (non)integratie

2012:

integratiedebat berust vaak niet op feiten
   nujij
het rapport scp

In Engeland is elf procent van het totaal aantal gevangenen moslim en is drie procent van de totale Engelse bevolking moslim. In Nederland is 5,5 procent van de bevolking moslim; in de gevangenissen vormen moslims zo'n twintig procent van het totaal aantal volwassen gevangenen. In België is zestien procent van de gevangenispopulatie moslim en is twee procent van de Belgische bevolking moslim.

Zie ook     2    4   5(arabsch)  5 via googletranslate

Justitie sluit deal gevangenen moeten halal eten

Niet meer uitsluitend halal in gevangenis
Tuurlijk wordt je gediscrimineerd als je geen karbonades krijgt, of bal gehakt half om half, dan eten de moslims maar geen vlees, is nog grotere kostenbesparing.

Al ben ik het dan er niet mee eens dat de criminaliteit ontsaat door te weinig inspanning op integratiegebied, de criminelen zelf hebben wel degelijk zelf schuld en of dat dan door hun culturele/religieuze achtergrond komt zal mij een zorg zijn.

Autochtone criminelen zouden dan verder redenerend de schuld kunnen geven
aan de des-integratie van hun woongebied-land, dus door de komst van de allochtonen?

Integratie-inburgering is mijn inziens een zaak voor de persoon zelf en neit voor een dik gesubsidieerde groep die er geld aan wil verdienen, de multiculiti's.
En zoals te leen in dat scp rapport is dat in Nederland vanaf eeuwwisseling dus wel het geval.
Lakeman had dus toch gelijk.

Pieter Lakeman: Binnen Zonder Kloppen


De koran wil eigenlijk geen integratie.


Het eigenlijke probleem steekt in de sharia, de islamitische wet. Moslims moeten daar het betrekkelijke van leren inzien. Zij dienen hun religieuze wet en gedrag aan te passen aan westerse waarden.

Nooit hebben moslims zich de vraag hoeven stellen: wat moeten we doen in een land waar de islam het niet voor het zeggen heeft? Geen imam in Europa die daar ooit over nadenkt. De oplossing die zij wel gevonden hebben, is zich te gedragen alsof ze het voor het zeggen hebben. Vandaar de eisen. Vandaar de opstelling alsof ze in een islamitisch land wonen en tweeduizend jaar westerse cultuur naast zich neer mogen leggen. Maar als je mag leven in een samenleving, waar de godsdienstvrijheid grondwettelijk vastligt, kun je toch de beleefdheid hebben je te schikken?

"Moslims zijn bezig de trein van de vooruitgang te missen. Weten zij, die hen daarin steunen, wel wat ze doen? Ik vind het juist een hoopvolle zaak dat vanuit de moslimgemeenschap mensen opstaan als Hirsi Ali en Afshin Ellian die moslims aansporen: denk nu toch eens na. Ook Pim Fortuyn en Theo van Gogh trokken aan de bel. Maar worden zulke mensen niet verschrikkelijk tegengewerkt?
Niet alleen door extremistische moslims, maar ook door 'niets aan de hand'-politici en -publicisten?


Vereniging ex-moslims pakt taboes islam aan 3 mei 2007

Ex-moslim Jami mishandeld in Voorburg

Op dit artikel in de Elsevier heb ik met 't volgende gereageerd:


Veranderingen in de moslimwereld zal niet door ex-moslims bewerkstelligd kunnen worden, maar enkel van binnenuit en dan denk ik vooral aan de moslima's.

Als ze doorkrijgen dat de hoofdoek, symbool van eerzaamheid terug gaat op prostituees in soemerie,
en dat in de koran er enkel een verhul-plicht was voor de vrouwen van de profeet, dan kunnen zij in actie komen en dat symbool van bezit en onderdrukking afgooien.
Volgens de koran zijn man en vrouw gelijkwaardig.

Dan kunnen ze net als in de dagen van de profeet zonder hoofdoek, burqa of nicab lopen, in die dagen waren er ook vrouwlijke immans die zonder mannelijke begeleiding reisden.

Gezien de sexobsessie van de moslim-mannen, en niet daarin gesteund door de koran, zou een onthoudingsactie dan nog t meeste succes hebben.

(zie bv het artikel in de telegraaf van 4 juni 2007: Bermudaban kutmarrokanen
wat later door de redactie gewijzigd werd in bermudaban zwembadterroristen. Politieke correctheid !?
Zoek op Google onder bermudaban en kijk in cache...die Telegraaf toch)


Daarop kreeg ik volgende reactie van een moslima:

Asena op vrijdag 4 mei 2007 03:38

@ Cees Boogaart op donderdag 3 mei 2007 22:21

Ik bedank je voor die veelzeggende reactie van je!

Dit roep ik al jaren tegen de onwetende mensen (moslim of niet moslim) maar helaas tevergeefs.

Mvgr.


Toch iemand die t ziet zoals ik net zoals ene Tuba in 2004 in 2vandaagforum in 2004 over mijn
stuk asielindustrie.

In de Koran staat NIETS over een verplichte hoofdoek enkel over een dekkleed over een boezem
(soera 24:31) dwz dat vrouwen "gekleed" de straat opgaan en niet topless.

Heb Aseena 't volgende geantwoord:

@ asena vrijdag 4 mei :-) THX

Het is niet makkelijk een roepende in de woestijn te zijn, of het nu in een moslimland of in Nederland.

Religie komt voort uit onzekerheid van een mens, dus die moet je zowiezo niet aanvallen.
Sinds het begin der tijden heeft de mens die onzekerheid, en dat resulteert nu in een totaal
van zo'n 45.000 religies en sekten. En is de mens daar beter mee geworden?

Jodendom, christendom en islam hebben dezelfde roots, wat ook in de koran staat trouwens.


Waar zijn de moslims en dan met name de mannen dan zo bang voor ?

Dat als zij uit hun zgn. slachtofferrol gaan hun bevoorrechte positie kwijtraken, niet alleen in de
hypemedia maar ook thuis bij moeders de vrouw.

De westerse samenleving is decadent en draait enkel om geld en sex zeggen ze.
Kijk maar naar homo's en de prostitutie.

En daar zijn ze vies van?

Zowel man als vrouw dienen volgens de islam als maagd het huwelijk in te gaan, niet veel anders dan in het christendom, maar blijkbaar gelden die regels enkel voor de vrouwen?

Om geen verboden sex te hebben hebben ze religieuze huwelijken met een bepaalde tijdsduur en
tegen een bepaalde vergoeding en een aantal getuigen b.v. familieleden,
ik denk dat ze dat op de Wallen toch anders noemen. Dat komt ook voor in Iran.

In Afghanistan zijn love-boys heel normaal, terwijl de
koran (en bijbel) sex tussen zelfde gender toch verbied.


Het is duidelijk waar moslimmannen gevoelig voor zijn
en de enigen die daar wat aan kunnen doen zijn hun vrouwen.

Knijp ze af, meisjes en benen dicht.


 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Donderdag 10 mei @ 00:00:00 GMT+1 (1788 maal gelezen)
Meer lezen... | 11829 bytes meer | Buitenland | Score: 0
 

 
  Buitenland Buitenland: Ontwikkelings samenwerking: De zieligindustrie

2011:

Goede doelen publiceren salarissen directie op internet

2008: Tsunamigeld? Waar is het gebleven?

1,2 miljard voor goede doelen!


Kredietcrisis treft vermogen goede doelen

Meldpunt voor slechte goede doelen

Geef de armen een dollar per week !
Weg met alle praatjes over duurzame ontwikkeling, weg met de geldverspillende hulpindustrie, weg met de jaarlijkse 50 miljard dollar aan ontwikkelingshulp.

Ingezamelde kleding niet naar de armen in Afrika maar als matrasvulling

Januari 2008 :Corruptie?Minister Herfkens kreeg zelf "huursubsidie" van ontwikkelingshulp

Rijk kan vergoeding Herfkens niet terugvorderen

CNN schrapt do*****entaire over corruptie Afrika wegens juridische dreigementen
In de do*****entaire Living with Corruption toont de journalist Sorious Samura uit Sierra aan dat corruptie wijdverbreid is in Afrika.
CNN wil niet zeggen welke 'juridische belemmeringen' de nieuwszender ervan weerhouden Living with Corruption nog langer uit te zenden. Mogelijk hebben deze te maken met bepaalde politieke leiders of hulporganisaties die Samura van corruptie en diefstal beschuldigt.
De do*****entaire vindt U in 4 delen hier : 1 2 3 4


Zie ook : Wereldverbeteraars, ga 's wat nuttigs doen

Is Reijnders schuldig aan de malariadoden?

Honderden bestuurders goede doelen met strafblad

Veel bestuursleden goed doel hebben strafblad

5% bestuursleden goede doelen heeft strafblad


Mandela,Gorbatschov nemen stappen tegen Nederlands Kinderfonds


Het CBF keurmerk
Het CBF keurmerk iseen particulier initiatief en de inschrijving is een kostbare aangelegenheid. Het kost ruim € 4300 om het CBF-keurmerk aan te vragen. Daar komen nog jaarlijkse kosten bij die, afhankelijk van de inkomsten van de organisatie, liggen tussen € 330 en ruim € 6600. Bovendien dient er om de vijf jaar een hertoetsing plaats te vinden waarvoor deelnemers € 2175 betalen. Ook kan het CBF op dit moment nog geen garantie geven omtrent de bestedingen van gelden, zeker waar het internationaal opererende organisaties betreft. Recente schandalen omtrent gerenommeerde organisaties, mèt CBF-keurmerk, hebben dit geïllustreerd.


Wat is er de afgelopen 50 jaar gebeurd met die 2300 miljard dollar, ontwikkelingswerkers ?

Bill Gates van Microsoft en superbelegger Warren Buffet hebben hutje bij mutje gegooid en willen nu 60 miljard dollar besteden aan ontwikkelingshulp. Dat schijnt 10 maal zo veel te zijn als de Verenigde Naties, maar het is een schijntje vergeleken met de 2300 miljard die de 'internationale gemeenschap' in de afgelopen halve eeuw spendeerde aan... ja aan wat eigenlijk? Als je bedenkt dat het 12 cent per persoon kost om bijvoorbeeld de malaria sterfte te halveren. Voor die 2300 miljard hadden we de hele wereldbevolking zo'n pil kunnen geven en dan hadden we nog 2299 miljard over gehouden. Waarom hebben die malarialijders die pil niet gekregen? En al die andere goedkope geneesmiddelen? De derde wereld heeft veel problemen, maar als Pronk en de Oxfam/Novib (Nederland heeft de 'eer' een voorloper in de ontwikkelingshulp te zijn) en de VN er niet in slagen om zo'n probleem de wereld uit te helpen, wordt het dan niet eens tijd om ze daarop aan te spreken?

We kennen allemaal de tsunami actie, waarin de SHO samenwerkende
hulporganisaties via het nummer 555 een recordbedrag binnenhaalden.
En ze waren er niet eens blij mee !
Want nu bleef er te weinig over voor andere acties.
Erger, de hulporganisaties liepen elkaar voor de voeten om maar in beeld
te komen als organisatie waar t geld naar toe moest en ze vonden het geen punt te poseren voor projecten van andere organisaties.
En nog ergr, ene jaar na de ramp was 75% van de gelden nog niet besteed, maar was "ingepland" voor toekomstige hulpverlening.

Bij een tvoptreden bleek de SHO toch niet zo samen te werken als ze deed voorkomen. Ze wilden ook graag fondsen om ter plekke teams
te kunnen hebben op plaatsen waar een ramp zou gaan gebeuren.
Op de vraag van presentator Trip of de fondsen niet beter aan voorkomen
van rampen besteed kan worden dan aan het stationeren van teams voor
opvang van de nasleep keek de hulpverlener alsof Trip een oneerbaar voorstel had gedaan.

Arjan Erkel die eerst bij Artsen zonder Grenzen werkte ging daarna naar
goededoelen.tv ging noemde dat een carrierebreuk. Laat ik nou gedacht hebben dat ze dat deden uit een roeping en niet vanwege 't salaris.
Want voor de beste salrissen moet je dus wel bij goede doelen gaan werken dat is bekend.

Zoals BN'ers toch ook uit roeping meedoen aan spotjes en acties voor goede doelen en niet vanwege de vergoeding en 't reisje, of vergis ik me nu?

Zou 't aan ons Nederlandse aangeprate "zondaarsgevoel" liggen dat
goede doelen hier zo floreren?


Nieuw schandaal in hulpverlening tsunami


algemene rekenkamer naar tsunami conferentie


Oxfam kritisch over hulpverlening tsunamislachtoffers

Weinig vertrouwen in tsunami actie


Zie ook : illegalen staan boven de wet


In Nederland zijn meer dan 250.000 stichtingen die op allerlei gebied werkzaam zijn voor een of ander (goed) doel.
Er is een soort keurmerk CBF dat een kwaliteitsoordeel zou moeten zijn.

Maar we hebben allemaal de excessen in de media gezien.
Directeuren van stichtingen en verenigingen met topsalarissen b.v. de
Hartstichting.

Helaas worden veel van deze verenigingen en stichtingen nog door de overheid gesubsidieerd ook, omdat ze zogenamd in het belang van de
burger zouden werken.

Als ik de subsidiebijbels van 1997-2003 bekijk gaat er bijna 20 miljard euro naar deze doelen en zgn. bobo instituten. en dat geld zou beter naar de burgers gaan, die zijn sinds Pim Fortuyn mondig geworden en terecht.

Nog afgezien dat een aantal van die verenigingen tegen de zin van de burgers ingaan, dat zie je b.v, in Zeeland met de ZMF, de zeeuwse milieufederatie, onderdeel van wat ik het best kan omschrijven als de groene maffia, die na de waterramp van 1953, zeeland weer onder water wil zetten, maar nu ten koste..sorry ten bate van de natuur.

De zieligindustrie omvat dus niet enkel de ontwikkelingsorganisaties als Oxfam/Novib, maar ook de natuurverenigingen, en andere zgn. belangenorganisaties.
Deze kosten de belastingbetaler 20 miljard euro per jaar, als je ze vraagt
wat ze doen krijg je een schimmig verhaal waar geen touw aan vast te knopen is.
En ja de hoge inkomens sussen hun geweten met vrijgevig te zijn, want
voor hen is tenslotte de giftenaftrek uitgevonden als een moderne aflaat
voor vergeving van hun zonden.

Mijn voornemen voor 2007 op deze pagina is duidelijk:
Ik geef niet meer aan de zieligindustrie zolang er voedselbanken zijn.

Van mij mag hun subsidie gestopt worden evenals de giftenaftrek.
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zaterdag 28 april @ 20:36:33 GMT+1 (1918 maal gelezen)
Meer lezen... | 12603 bytes meer | Buitenland | Score: 0
 

 
  Buitenland Buitenland: Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon.

Elsevier 15 april 2007 Generaal pardon brengt enkel ellende

Elsevier 15 april 2007 Inburgeringscursussen:geldverslindende illusie


De asielindustrie van de afgelopen CDA en VVD kabinetten eindelijk op z'n gat door het generaal pardon.
En dan nu mekkeren over een half miljard terwijl de asielindustrie ons jaarlijks 8 miljard kostte?
Aan kosten van opvang, Vluchtelingenwerk, asieladvocaten, OM en Justitie, en Sociale Zaken.
Das toch pure winst jongens?

Zoals het boek Binnen zonder kloppen van Lakeman duidelijk aangeeft is de
kosten-baten analyse voor elke buitenlander in Nederland negatief en wel zo'n 200.000 euro gedurende zijn levensduur, zowel voor de 1e als verdere generaties dankzij het nederlandse pamperbeleid.
Oudere buitenlanders krijgen het tekort van ingelegde AOW premies vergoed via de bijstand.
UWV heeft voor allochtone gedeeltelijk arbeidsgeschikten 12.000 euro beschikbaar ipv de 4000 die beschikbaar is voor autochtonen.
En denk ook aan de kosten van OM en justitie vanwege de criminaliteit onder die groep.

Het pamperbeleid moet klaar zijn, en een eerste begin is het aanpakken van de asielindustrie, dus is een
generaal pardon voor asielzoekers een goed begin.
Enkel voor asielzoekers, want illegalen zijn hier zoals de naam al aangeeft niet legaal, die moeten dus
gewoon uitgezet worden.

Wat hoort er nog meer bij 't pamperbeleid?

- uitbrengen van alle overheidsinformatie in vreemde talen, nederlands en engels moet genoeg zijn.
- inburgeringscursussen
- subsidies aan instellingen, verenigingen en stichtingen op specifiek allochtoon gebied, die vooral
de slachtofferrol van die allochtonen benadrukken, want zo zijn zij verzekerd van inkomsten.

Autochtonen en allochtonen maken samen deel uit van de Nederlandse samenleving en daarom moeten
voor beide dezelfde regels gelden, dus geen pamperbeleid meer.

Moet het dan een keihard beleid worden? Nee.
In toenemende mate trachten met name werkgevers hun maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontlopen.

Telegraaf 15 april 2007 Vrees voor uitpersen gastarbeiders

WW uitkering goudmijn voor Polen

Dat er nu Polen binnengehaald worden is contraproductief, die verdringen met name allochtonen uit hun banen, en hun werkeloosheid was toch al hoog.
En het schept economische problemen in Polen en andere EU landen.

Bedrijven worden, dikwijls met subsidie van Economische Zaken, verplaatst naar lage lonen landen,
wat hier de werkeloosheid bevorderd. Ook dat is pamperbeleid.

Die subsidie dient vervangen te worden dor een boete, want bedrijven verwachten wel in Nederland te
blijven verkopen. Werkelozen verdienen minimaal 30% minder dus dat dient gecompenseerd te worden,
of anders door aparte invoeropslag voor die specifieke bedrijven.

Oudere werknemers, allochtonen, en gedeeltelijk arbeidsgeschikten vinden amper werk en worden gek
van het sollicitatiecircus van UWV, CWI en sociale diensten.
In Amerika is het een ongeschreven regel dat bedrijven gemiddeld 5% van hun workforce laten bestaan uit
gedeeltelijk arbeidsongeschikten zowel lichamelijk als verstandelijk. Voor Amerikanen horen ook die mensen
gewoon tot de samenleving terwijl ze hier, behalve bij de gereformeerden, weggestopt worden.
Het zou het "christelijke" nederland sieren een geschreven regel in te voeren die vergelijkbaar is.

16 april 2007:Werkvloer geen afspiegeling maatschappij

Bedrijven die binnen 4-8 jaar geen 5% gedeeltelijk arbeidsgeschikten in dienst hebben, geen 10% allochtonen, geen 25% oudere werknemers , boven 45, krijgen voortaan een verhoging van de
vennootschapsbelasting met 10-25%, want zij ontlopen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid.


 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Zondag 15 april @ 10:06:20 GMT+1 (1775 maal gelezen)
Meer lezen... | Buitenland | Score: 0
 

 
  Buitenland Buitenland: Vreemdelingenzaken - Asielindustrie

Politici, Vluchtelingenwerk en media misbruiken de asielzoekers en geven ze valse hoop. Minister Verdonk is dus niet onmenselijk, is onderdeel van het spel van de asielindustrie, en helaas over de ruggen van de asielzoekers.

Het enige probleem wat ik zie dat Vluchtelingenwerk, Inlia, IND, COA,politici en ambtenarij over de rug van de asielzoekers, de asielindustrie die miljarden euro's per jaar kost in stand willen houden. Daarbij maken ze uitgebreid gebruik van zowel positieve als negatieve stemmingmakerij.

Waar gaat het om?

Mensenhandel zorgt ervoor dat "asiel"zoekers hier naar toe komen, waar de asielindustrie van Vluchtelingenwerk, Inlia, COA ze opvangt daarbij bijgestaan door massa's betaalde asieladvocaten. Enerzijds willen politici ze binnen 48 uur duidelijkheid geven, maar worden tegengewerkt door de met 34.000 euro minimaal betaalde gesubsidieerde medewerkers van Vluchtelingenwerk die dat niet "zorgvuldig" vinden en procedures oprekken tot een jaar of 10. Het is tenslotte geen kwestie van werk krijgen, maar werk houden! In die tijd blijven de "asiel"zoekers hoop houden. Volgens onderzoek worden er maar 3% toegelaten, 97% dus niet, en daar komt dan de 2e colonne van de asielindustrie aan bod, de ook weer gesubsidieerde medewerkers van stichting Inlia en COA of de nieuwe uitzetcentra. En niet te vergeten de gemeenten en woningcoooperaties die de "wachtende" asielzoekers opgenomen hebben in hun midden.

Politici leven als gewoonlijk bij de waan van de dag en staan dan op hun achterste benen over vermeende "onmenselijke" situaties, die ze zelf geschapen hebben.

Oplossing van welke problemen:
1. Mensenhandel tegengaan/tegenhouden
2. Geen 97% terug moeten sturen sturen (op zich al van de gekke!)
3. Asielindustrie opheffen incl. Vluchtelingenwerk e.d.
4. Onmenselijke situaties voorkomen voor asielzoekers/vluchtelingen.
(Maar als laatste gezet, zoals in Nederland ook gebeurt, ondanks mediaaandacht)

De Oplossing:

Procedure voor legale immigrant uitbreiden met procedure voor asielzoeker/vluchteling.
Werkt via buitenlandse ambassade in land van herkomst of buurland.
(Hoeft dus niet via mensenhandelaar dure en moeilijke reis te betalen)
Procedure is persoonlijk.
( dus geen bijstand nodig van asieladvocaat of rest van asielindustrie)
Afhankelijk van onderzoek, en dus persoon in kwestie, kan procedure zowel lang of kort zijn.
(B.v. asielzoekers uit veilige gebieden binnen 48 uur)
Bij afwijzing geen terugzending nodig en dus geen asielindustrie, asielzoekers blijven in eigen omgeving of buurland voor korte tijd. Bij toewijzing dient Nederland reiskosten te betalen dus (voor 2e keer) mensenhandel tegenhouden. (Dit is afwijking op procedure legale immigrant)

Dit is een systeem wat veel eerlijker (en goedkoper) is voor asielzoekers, de bureaucratie van de asielindustrie tegenhoudt, en de gemoederen in nederland dan ook niet meer bezig hoeft te houden.

Maar ja kunnen de media wel zonder al die (gemaakte) zielige verhalen ?

Als dit nieuwe systeem ingevoerd IS, dus alle asielaanvragen via de buitenlandse ambassades lopen, moet natuurlijk de onmenselijke situatie van de asielzoekers opgeheven worden, want de asielindustrie (incl. asieladvocaten-Vluchtelingenwerk-Inlia-COA etc.) wordt niet meer gesubsidieerd.

Dit nieuwe systeem kan in 1 jaar ingevoerd worden, vereist enkel een papieren procedure, want waarom zou een asielzoeker meer rechten krijgen als legale immigrant? Betekent natuurlijk tevens dat er tijdens invoering GEEN nieuwe asielaanvragen in behandeling worden genomen, maar uitgebreide reclame wordt gemaakt voor het nieuwe systeem in de buitenlanden. En met opheffing van de onmenselijke situatie bedoel ik natuurlijjk een generaal pardon voor alle asielzoekers die nog onder het oude systeem vielen, zodat asielzoekerscentra gelijk leeg komen. Einde asielindustrie.

Dit betreft uiteraard enkel asielzoekers en niet illegalen!

Want dan blijf je toch weer bezig met die "industrie".
Lubbers wil ook niet dat alle 26.000 een pardon krijgen. Natuurlijk niet. met de opheffing van de asielindustrie zit hij straks nog zonder vluchtelingen... en zonder baan...

Maar over de rug van de asielzoekers en met het risico dat de vreemdelingenhaat toeneemt zorgen de media, politici en de DIRECTEUREN van Vluchtelingenwerk en Inlia dat hun werk en inkomen gegarandeerd blijft.

Werk krijgen is niet het punt, maar werk HOUDEN! Zelfs voor Lubbers.

Veel autochtone Nederlanders denken waarom wel maandenlang over 26.000 asielzoekers debateren , maar niet over de toenemende sores voor 16 miljoen Nederlanders ? En dat is gevaarlijk...

Organisatie van de protesten was in handen van Vluchtelingenwerk e.d., en ja als het "zielig" (gemaakt ) is dan is alles geoorloofd toch? Zelfs het zich bedienen van technieken die in het oude Rusland of Irak gemeengoed waren.

Zelfs appaleren aan ons calvinistisch "wij zijn zondaar" gevoel. Een soort moderne "aflaathandel" om onze zonden af te kopen. Bedenk bij dergelijke "deskundigheid" altijd:

Wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

In standpunt.nl (9/2/2004) stond dat 67% voor het beleid van Verdonk is en 33% tegen. Meer dan 2000 stemmen.

Dacht dat heel Nederland tegen was, als ik de media zou geloven ?

Maar ja, de krant brengt de leugen in het land. Behalve de mijne natuurlijk ;-)

Nederlanders kunnen zich dankzij Pim Fortuyn voor het eerst in tientallen jaren weer vrijuit praten, ze zullen zich niet meer het zwijgen laten opleggen door de media, politici en belangenorganisaties die enkel eigenbelang voor ogen hebben, ze zijn niet gek !


Orgineel gepubliceerd 5 oktober 2004 zie ook Vreemdelingenzaken - Asielindustrie voor enquete

Niet meer verkijgbaar, zelfs niet in biblotheken. Censuur? Mogen we dit niet weten?

https://nl.scribd.com/doc/16950327/Lakeman-Pieter-Binnen-Zonder-Kloppen
 
 
  Geplaatst door Ceesboogaart op Vrijdag 22 september @ 05:08:56 GMT+1 (1362 maal gelezen)
Meer lezen... | Buitenland | Score: 0
 

 

Zomertijd  > vooruit
Wintertijd  < achteruit
2013 31 maart 27 oktober
Wij gebruiken GEEN cookies,
een aantal van onze
adverteerders en links
WEL!


De Gratis Krant van Nederland,
elk uur van de dag actueel.
Krant - Overzicht van ( gratis )
kranten, dagbladen, opiniebladen in Nederland

Page 1
Stelling van de dag
Page 2 : Regionaal, Beurs
Page 3 : the girls :-) Lifestyle


De Gratis Krant Internationaal

Wat gebeurde op deze datum?

Bij ons GEEN advertenties over banken,lenen, gokken, sms spelletjes, alcohol, drugs, roken of zogenaamde goede doelen !

We don't send any (un) sollicited mail, so if you receive SPAM with our
emailadress, WE didn't send it !


Translate this site (partial)
in 53 talen


Reageren? Kan via Het Forum van Nederland.
United World Forum Net

De modaalpartij

Follow @CeesBoogaart
on Twitter
en Facebook

In een tijd van universeel bedrog is het vertellen van de waarheid een revolutionaire daad.

George Orwell Engels schrijver (ps. van Eric Blair) 1903-1950


 

  Keuzes

 • Startpagina
 • AutoTheme
 • Content
 • Recommend_Us
 • Search
 • Statistics
 • Stories_Archive
 • Surveys
 • Top
 • Topics
 •  

    Zoek op site   

    Keuze uit Onderwerpen


  Financien
  [ Financien ]

  ·Werkgevers en vakbonden (en banken en politici) zijn parasieten
  ·Euro Crisis veroorzaakt door FED,IMF, ECB,(centrale) banken EN hedgefondsen
  ·911 , 11 september 2001 startsein voor de wereldwijde crisis
  ·Jan Kees de Jager, onze financiele slager
  ·Rijkeluis-regering van PVV,CDA en VVD-- weg ermee!
  ·Met minister de Jager wordt de koopkracht enkel maar lager!
  ·Bezuinigingen 2013 - 2015 - 2020
  ·De georganiseerde diefstal van CDA,VVD,PVDA kabinetten
  ·Bananenrepubliek Nederland
   

    Categorie Menu

 • Bestuur
 • Boeken
 • Buitenland
 • Europese Unie
 • Financien
 • Kennis
 • Opinie
 • Recht en Veiligheid
 • Redactie
 • Ruimte en Milieu
 • Verenigde Naties
 • Welzijn
 •  

    Enquete

  VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen

  Ja, en hoogste inkomens krijgen bij
  Nee, forse bezuinigingen wat economen ook zeggen  Uitslagen | Peilingen

  Stemmen 6
   

    AMAZON.COM

   

    Oude Artikelen

  Dit blok heeft geen inhoud.
   

    Info

  Welkom, Gast
  Loginnaam
  Wachtwoord
  (Registreer)
  Lidmaatschap:
  Laatste: ceesboog
  Nieuw vandaag: 0
  Nieuw gisteren: 0
  Algemeen: 7

  Bezoekers Online:
  Bezoekers: 83
  Leden: 0
  Totaal: 83
   

    Bezoekersaantal

  We ontvingen
  11524515
  paginabezoeken sinds 20-9-2005
   

    Dagbladen en Tijdschriften

  NEDERLANDSE MEDIA

  123dagblad.nl – Uw online kiosk voor dagbladabonnementen 123tijdschrift.nl; kies met max. 70% korting uit abonnementen op 350 titels!

  REGIONAAL NIEUWS
   

    Ontpolderen, nee !! STop de groene maffia!

  Breng het CDA naar NUL zetels !

  verdedig de dijken, luid de noodklok
  Lees het laatste nieuws van de actiegroepen,
  nu Stichting red ONZE polders

  Nog 10.000 ha ontpolderen
  langs Westershcelde
  dankzij EU?

  De Groene Maffia Nederland uit,
  te beginnen in Zeeland!


  Meer ontpoldering ?
  PZC dossier ontpoldering

  http://vriendenvan
  waterdunennee.
  blogspot.nl/

  De groene maffia maakt meer kapot dan U lief is!
  En de natuur en de portemonee van de belastingbetaler zijn de dupe !
  En vergeet ook de chemische maffia niet, zoals Shell en Monsanto, GlaxoSmithKline

   

    Shopping Selecties

  Mijn keuzes uit leuke shoppingmogelijkheden
   

    Auto

   

   

  de Arabische lente  if terrorism is a form of warfare and war terrorizes then exactly is a war on terror?

  Only thing we have to fear is fear itself
  Franklin D. Roosevelt March 4, 1933
  Privacyaantasting helpt niet tegen terrorisme
  Er vallen meer slachtoffers in het verkeer
  dan door terrorisme, waarom wordt er dan zoveel
  aandacht en geld besteed aan terrorisme?
  de grote terrorismezwendel

  Terreurbestrijding is geldverspilling
  Kosten War on Terror triljoen dollar KASSA

  Wahington Post investigation
   

    Staatsschuld Nederland Actueel

   

    Waardeert U de gratis krant?

   

   

   

    De snelste bezuiniging, 8 miljard, stop geweld tegen vrouwen

  Huiselijk geweld kost ons jaarlijks
  8 miljard euro!
  Hef Veiligheidshuis en Jeugdzorg op!
  Scheelt ook 5-15 miljard.

  Links naar meer nieuws:
  Jeugdzorg  Omgangsregeling   Huisverbod
  Raad voor de Kinderbescherming
     Justitie  Huiselijk geweld    Stalking  SP laat alleenstaande moeders

  en kinderen in de kou staan!

  Liever 1 ouder(moeder) met gezag, draai wet
  gelijk ouderschap terug!


  Het verhaal van 1 slachtoffer van de 500.000
  per jaar!  http://www.wecanglobal.org

  Drie activistes Oekraine ontvoerd

  voor EK-wedstrijd   Femen  news


  Report harassment
  of girls and women
  worldwide   short url
   تقرير مضايقة امرأة من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم
  Name them, shame them,
  those men are not really muslim.
  Qur’an 24:30-31
  Geef Moslim vrouwen geen hoofdoek,
  maar moslimmannen een blinddoek.
   

    DDS, mijn favoriete provider

  DDS, De digitale Stad

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   

  Bestelling Basispakket     Bestelling Domein     Bestelling ADSL   
   

    wordle

  Wordle: degratiskrant
   

    Links

  www.zwerver3.nl
  www.weervisserij.nl

  autotpbouters.nl
  bergsediepsluis.nl
  sportvisbedrijf.nl
  sportvisseninzeeland.nl
  op de oosterschelde
  in de oosterschelde
  rondvaarteninzeeland.nl
  ansjovistochten.nl
  cafeschuttershof.be
  www.deflipper.nl

  Add YOUR LINK (pagerank min.2)

  robmies.nl
   

    OCCUPY THE WORLD

  OCCUPY THE WORLD, and free us of greedy bankers employers and polticians, and deliver us from evil

  Wij de burgers zijn zeg maar de aandeelhouders van deze Wereld  !

  OCCUPY news  Wall Street USA   Europa    Nederland

  OCCUPY THE WORLD, bevrijd ons van inhalige bankiers,werkgevers en politici!

  occupy the food system  We are ALL the 99% !
  we don't forgive, we don't forget,
  people shoud'nt be afraid of the goverment,
  goverment should be afraid of the people
  we are legion

  MOVE your money from too big too fail banks

  USA lobbyfirma ontwikkelt plan om occupy wall street te ondermijnen

  The Rich 0,05% holds 38,5%

  Occupy Wall Street, Occupy Europe, Occupy Beursplein 5

  We the people of this planet EARTH are the sole shareholders of this world!

  Flashmob the world

  Anonymous      2

  wikileaks

  De piratenpartij
   

    Bedankt voor die bloemen ;-)

  Aeongoddess

  Egypte-Jodendom-Christendom-Islam-

  Egypte-Hindoeism-Buddism-plagiaat

  Vrede op aarde

  voor de mensen
  van goede wil

  2012:
  Het moet gaan
  om de wensen
  van mensen

  2012 eind van de wereld of ellende
  21 12 2012 - 21 december 2012 11:13 UTC/GMT

  Een gezonder leven
  gezondheidstip:mannen,staar eens naar borsten
  26 augustus Go Topless Day
  New Yorkse strijdt voor recht op blote borsten

  Femen wiki+livejournal
  Our God is woman,
  our mission is protest,
  our weapons are bare breasts
  Если ты считаешь себя
  увереной и сильной личностью
  присоединяйся к нам!

  atlantis gevonden, niet meer zoeken  2
  Ancient Mysteries, oldest town 12.000 BCE
   

    Model worden? Glamour & money!

  Vrouwen en meisjes,
  versla de kredietcrisis,
  wordt foto/videomodel-entertainer,
  kennis engels vereist
  Wordt model!?
  -Modeling agents wanted! Recruit webcam models, and get paid 10% of what they earn for life. Please click for an application and more info.
  See also this site ..
  Koop de juiste maat bh

  Online contest Holland Next Topmodel

  elite model look
   


   
   
  De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
  Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

  http://www.degratiskrantvannederland.nl
  http://www.gratiskrantvannederland.nl
  http://www.krantvannederland.nl
  http://www.degratiskrant.nl

  http://www.modaalpartij.nl
  http://www.demodaalpartij.nl

  http://www.forumvannederland.nl
  http://www.forumvannederland.nl

  Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
  spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

  De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
  Gebruik backend.php or ultramode.txt
  Voor een gewone site gebruik
  deze link