Welcome to De Gratis Krant van Nederland
 
 

 
 
 
 
Voorgaande onderzoeken
 
 

· VVD tast koopkracht meeste aan en doet economie op slot als ze aan de macht komen (Uitslagen - 6 Stemmen)
· Uit de Euro en Eu? terug naar EEG en gulden? (Uitslagen - 2 Stemmen)
· Goed dat kabinet Balkenende is gevallen? (Uitslagen - 5 Stemmen)
· "Vrije markt" leidt enkel tot hogere prijzen (Uitslagen - 1 Stemmen)
· We hebben de VOC mentaliteit nodig? (Uitslagen - 1 Stemmen)
· Moet Antwerpen overstromen? (Uitslagen - 3 Stemmen)
· Marktwerking afschaffen? (Uitslagen - 11 Stemmen)
· Toenemende ambtenarij moet bestreden worden door regels af te schaffen? (Uitslagen - 12 Stemmen)
· Referenda het middel om burger weer bij maatschappij te betrekken ? (Uitslagen - 20 Stemmen)
· Zou er een nieuwe "Pim" moeten komen? (Uitslagen - 11 Stemmen)
· Pim Fortuyn, ziener van 2002 ? (Uitslagen - 7 Stemmen)
· Zou U dit een goed systeem vinden? (Uitslagen - 1 Stemmen)
· Waar woont U ? (Uitslagen - 7 Stemmen)
· Hoe kan Uw inkomen getypeerd worden? (Uitslagen - 6 Stemmen)
· Waarop zou U nu stemmen? (Uitslagen - 5 Stemmen)
 
 
Onderzoeken toegevoegd aan artikel
 
 

· VVD-PVDA is afbraak van Nederland (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bruggen slaan of Burgers slaan? Rutte 2 -Marx Rutte

· Waarop stemt U? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Verkiezingen 12 september ! Dankzij VVD ijskoude winter?

· Wie wordt de grootste partij na de Tweede Kamer verkiezing? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Kabinet Balkenende is gevallen :-) , wat nu?

· Kunnen we de gevestigde media nog wel geloven? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: De krant brengt de leugen in het land

· Geert Wilders een waardig opvolger van Pim Fortuyn? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Democratie kostte ons een Fortuyn

· Kernenergie is inderdaad onbetaalbaar ! (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Wie doet het licht uit van de kernenergie ?

· Is Nederland een bananenrepubliek ? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bananenrepubliek Nederland

· Heeft het kabinet er nu een zooitje van gemaakt? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Hedwigepolder toch ontpolderd !

· Is er een nepmarkt en regeert inderdaad niemand? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Niemand regeert ! Nederland is geen democratie maar bureaucratie!

· Het is nu tijd voor echte keuzes? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Balkenende? De VOC mentaliteit weet je wel!

· Natuur en Milieugroepen houden niet van democratie? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Ontpoldering, de chantage door natuur en milieuorganisaties

· Moeten we weer terug naar echt gezond voedsel? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid: En de boer ploegt voort..maar hoelang nog?

· Reageren op (papieren) krantenartikelen kan beter? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Lezers schrijven - Stemmen van Lezers

· Moet de zorg beter EN goedkoper voor de burger? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid: De zorg om de Klink in de kabel van de zorg.

· Is dit een beter plan dan van het kabinet? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Hoe los je de crisis op?

· Stop ontpoldering? (Uitslagen - 14 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Zeeland, stop ontpoldering. nu het nog kan! HEHE gestopt!

· CDA,PVDA,CU kabinet een nachtmerrie? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: CDA,PVDA,CU een droomkabinet? Nee, een nachtmerrie !

· Nu ingrijpen in het financiele systeem? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Kredietcrisis 2008, je kon er op wachten

· Wat vindt U van deze actie? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Belgische politica Tania Derveaux wil internet redden met seks !

· Loonmatiging is diefstal van jezelf? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Loonmatiging? Niks ervan, hup looneisen !!

· Schaf hypoteekrenteaftrek af voor de rijksten (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting - In Holland staat (g)een huis !

· Stop alle subsidies aan de Groene Maffia? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Groene Maffia - 2025: Zeeland overstroomd dankzij Groene Maffia

· Worden de stem en ideeen van de burger gehoord? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Het Forum van Nederland is online...!!!!

· (Tijdelijk) uitzetten allochtone gedetineerden de oplossing? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Binnenlandse Zaken - Cellentekort oorzaak taakstraffen zware vergrijpen ?

· Leraren krijgen genoeg, moeten meer onderwijzen? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Onderwijs - Basisbeurs weg voor lerarentekort resp. salarissen?

· De Nederlandse Immigratiepolitiek is puur fraude (Uitslagen - 14 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Vreemdelingenzaken - De Immigratieramp

· Ongezond voedsel moet gewoon verboden worden (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Ik wil meer vlees, of was het juist minder?

· Was 9/11 vooropgezet door de USA overheid? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: 6 jaar na nine-eleven, nog steeds (meer) vragen

· Geen subsidies maar aan Groene Maffia ? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Groene Maffia - A4 west, files en subsidies

· Vergrijzing een probleem? (Uitslagen - 7 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Vergrijzing - geen probleem toch?

· VS,Israel, EU en Nederland zijn hypocriet t.a.v. Palestina? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Geef Palestina terug aan de Palestijnen !

· Een echte scheiding van kerk en staat net als in Turkije? (Uitslagen - 9 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Integratie - Vogelaar ziet ze vliegen, Islam Nederlandse cultuur?

· Angst is een slechte raadgever (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Live Earth : is angst een slechte raadgever?

· Doen politici loze beloften? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Doen politici loze beloften? In Belgie wel...

· Beter inpolderen dan ontpolderen? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Ruimtelijke Ordening - Groene Maffia - Zeeuwse polders toch onteigend tegen afsp

· Hacken is een misdrijf? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: 3e hackpoging : www.trhackteam.org

· Pim Fortuyn, nog steeds de grootste Nederlander? (Uitslagen - 5 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Opinie- Pim Fortuyn - de Grootste Nederlander

· Subsidiestop zieligindustrie en stoppen giftenaftrek? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Ontwikkelings samenwerking: De zieligindustrie

· Aanpakken die topinkomens ? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Pamperbeleid en topinkomens

· Stoppen met het pamperbeleid van allochtonen? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Vreemdelingenzaken: Pamperbeleid, asielindustrie en generaal pardon.

· Moeten we consequent zijn t.a.v. alle dieren? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Wilde dieren de tent uit?

· Is er echt sprake van een lof der zotheid met deze zwendel? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Groene Maffia- De grote klimaat-hysterie zwendel

· Moet de nep "beauty" industrie gestopt worden? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: De Fake schoonheidsindustrie

· Defensie tegen atroides belangrijker dan tegen landen? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Astroide Apophis bedreigt aarde in 2036

· Meer aandacht voor onze geschiedenis in de media nodig? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Het Gruuthuse-handschrift

· Een socialer kabinet? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Eindelijk een socialer kabinet ?

· De Gratis Krant van Nederland op tabloid ! (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: De Gratis Krant op tabloid !

· Deze edelherten loslaten of binnenhouden? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Groene Maffia - Edelherten, te gek om los te lopen?

· Is klimaatverandering vooral mediahype en hypemedia? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Groene Maffia - Wat is er mis met klimaatverandering?

· Is het CDA haar waarden en normen kwijt? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: CDA Waardenloos en Normenloos

· Waar stemt U op bij de komende verkiezingen? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Stem wijzer ! Stem SP, PVDA of Groen Links.

· Islamtische wetgeving in nederland? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Integratie - Sharia en een kalifaat in Nederland?

· Zijn er nog vragen t.a.v. 9/11? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: 9/11 (nineeleven) 5 jaar na 11 september 2001

· Worden we inderdaad belazerd en bedonderd? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Loonmatiging ? Ik ben belazerd !

· Wie waren het denkt U? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Eerste hackpoging ?

· Bent U het met mijn zienswijze eens? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting -Alsmaar gekker met Dekker

· Heeft U ervaring met reintegratie? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Kies je eigen reintegratie !

· Solliciteert U ook in het buitenland? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Banen Buitenland sites

· Helpen uitzendbureaus aan werk? (Uitslagen - 9 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Banen Uitzendbureaus sites

· Helpen vacaturesites U aan werk? (Uitslagen - 5 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Banen Vacaturesites

· Huurtoeslag en hypotheekrenteaftrek nu verkeerd? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting - HUUR DUUR

· Bent U blij met het vallen van kabinet Balkende II? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Kabinet Balkende II valt: 1-0 voor Nederland !!!

· Hebben we in Nederland hypemedia? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Mediahype of Hypemedia?

· Bezuinigen op de zorg, maar hoe? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid- Zorg lijk , zorg een zaak van leven en dood ?

· De Modaal Partij, de oplossing? (Uitslagen - 18 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: De Modaal Partij komt er aan !!

· Verdonk is niet meer als probeersel VVD? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Verdonk als Pima, zielig en lachwekkend

· Is mijn voorstel beter dan het huidige? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting- Alsmaar gekker met Dekker.

· Moet de invloed van de groene maffia weg? (Uitslagen - 61 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Ruimtelijke ordening- Groene Maffia ? - Ontpoldering

· Een gekozen burgemeester als volksvertegenwoordiger? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - Een beter Nederland met echte democratie?

· Vindt U het schandelijk dat er niet (op tijd) betaald wordt? (Uitslagen - 6 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Minima door ontbreken zorg/huurtoeslag in de kou.

· Vind U mijn oplossing de beste? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Onderwijs - Spijbelende kinderen of leraren?

· Meer wijkagenten ipv bureauagenten? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Justitie - Meer wijkagenten ipv bureauagenten nodig.

· Dit wetende: Openhouden tot 2033 of sluiten? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Economische Zaken - Kercentrale behouden tot 2033?

· Bent U blij met de nieuwe zorgverzekering? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid - Zorgverzekering 2006 e.a.

· Kunnen we zonder de bonden? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Beter af zonder bonden !?

· Hoe is het in nederland met de Vrijheid van meningsuiting? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Theo van Gogh, vermoord op 2 november 2004

· Wil U Peter R. de Vries de politiek in? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Peter R. de Vries

· Vindt U dat het nieuwe zorgstelsel eigenlijk niet moet? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid - Nieuwe zorgstelsel niet eens nodig!

· Vind U dat een goede zaak? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - Topinkomens aanpakken

· Vind U dit een goede zaak? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - Ambtenaren aansprakelijk

· Wil U ook af van al die subsidiespotjes? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - En het kan maar niet op, of toch wel?

· Vind U dat sociale huurwoningen verkocht moeten worden? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting - Verhuurbeleid woningen Nederland verkeerd ?

· Wat vind U van kredietrente tot 27% ? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Kredietrente, woekerrente !

· Sociale huurwoningen niet boven de 300 euro, en huur in % inkomen? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volkshuisvesting - Zelfverrijking en normvervaging bij woningcopperaties

· Zijn we beter af met systeem als Belgie ? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid - Zorgverzekering

· Afschaffen lesgeld bevoordeeld de rijken. (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Onderwijs - Lesgeld afschaffen , stimulans economie?

· Wat heeft U liever ? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Economische Zaken - Kernenergie veilig, goedkoop en goed voor milieu ?

· Hebben we in Nederland een sollicitatiecircus? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Werkgelegenheid - Sollicitatiecircus

· Wat hebben we in Nederland teveel ? (Uitslagen - 1 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - Ambtecratie

· Zou Ontwikkelingshulp hier aan besteed moeten worden? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Huizen voor de armen in de wereld

· Wat vindt U van de asielindustrie? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Vreemdelingenzaken - Asielindustrie

· Heeft U liever het Belgische systeem? (Uitslagen - 3 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Volksgezondheid - Het paradijs is vlakbij.

· Zou U voor zo'n ingreep zijn, als begin ? (Uitslagen - 2 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Bestuurlijke Vernieuwing - Een efficiente en effectieve overheid.

· Vindt U deze opzet prima? (Uitslagen - 0 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Stemmen van Lezers - Lezers schrijven

· Wat wilt U meer op deze site? (Uitslagen - 4 Stemmen)
- Toegevoegd aan artikel: Deze Site

 
 


 
 
De Gratis Krant van Nederland, Tholen, Nederland
Elk uur van de dag het Laatste Nieuws en Discussies!

http://www.degratiskrantvannederland.nl
http://www.gratiskrantvannederland.nl
http://www.krantvannederland.nl
http://www.degratiskrant.nl

http://www.modaalpartij.nl
http://www.demodaalpartij.nl

http://www.forumvannederland.nl
http://www.forumvannederland.nl

Bij ons GEEN advertenties over lenen, gokken, sms
spelletjes, alcohol, drugs,roken of zogenaamde goede doelen !

De Gratis Krant nieuwsartikelen op Uw php-site?
Gebruik backend.php or ultramode.txt
Voor een gewone site gebruik
deze link